wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
LiDAR rzuca nowe światło na cywilizację Majów
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Cyfrowa ortofotomapa

- część 1 z 2 » »»


Regina Tokarczyk

Z krakowskiego Rynku przenieśmy się tym razem w samo serce nieodległych Tatr. Oto fragment barwnej cyfrowej ortofotomapy przedstawiającej okolice Morskiego Oka (rys. 1). Jak powstaje ten rodzaj mapy, tak różny od tradycyjnej mapy kreskowej?

fotogrametria 

Rys. 1. Ortofotomapa Tatr, rejon Morskiego Oka. W ramach pracy magisterskiej
wykonał Sławomir Trybuś

Mapa wektorowa otrzymana w procesie stereodigitalizacji pozbawiona jest znacznej części informacji znajdujących się na zdjęciach, ponieważ z racji stosowania znaków umownych przedstawiających treść mapy należy je generalizować. Ponadto niektóre szczegóły sytuacyjne są pomijane, jako że nie stanowią treści mapy w danej skali.
Znacznie więcej informacji znajduje się na fotomapach, które zawierają wszystkie informacje przedstawione na zdjęciach, a jednocześnie są materiałem w pełni kartometrycznym. Są szczególnie przydatne w takich dziedzinach jak: planowanie przestrzenne, leśnictwo, rolnictwo, górnictwo odkrywkowe, ochrona środowiska, służyć mogą jako materiał źródłowy do tworzenia map tematycznych.
Kiedy zdjęcie lotnicze można uznać za fotomapę? Takie hipotetyczne zdjęcie należałoby wykonać jako ściśle pionowe (przy pionowej osi kamery), a teren na nim przedstawiony winien być poziomy i płaski. Niespełnienie powyższych warunków powoduje zniekształcenia skali na zdjęciach. Wpływ nachylenia zdjęcia można usunąć drogą specjalnego przefotografowania, wykorzystując zależność rzutową między jego płaszczyzną a płaszczyzną terenu, natomiast trudniej się pozbyć wpływu drugiego czynnika - deniwelacji (rys. 2). Różnice wysokości między płaszczyzną odniesienia (np. przebiegającą przez średnią wysokość terenu) a punktami terenu powodują przesunięcia punktów - tym większe, im większe są deniwelacje i odległości od środka zdjęcia. Zniekształcenia te zmniejszają się w miarę zwiększania wysokości lotu, dlatego też przy tej samej skali zdjęcie wykonane kamerą o dłuższej ogniskowej ma mniejsze zniekształcenia, niż uzyskane przy pomocy kamery nadszerokokątnej.

 fotogrametria

Rys. 2. Wpływ deniwelacji terenu Δh na przemieszczenie punktu na zdjęciu, powodujące niejednolitość skali

Fotomapy były dawniej produktami przetwarzania zdjęć metodą fotomechaniczną, opracowywano je dla terenów płaskich i falistych. W metodzie tej wykorzystywano zależność rzutową między płaszczyzną zdjęcia i płaszczyzną terenu, deniwelacje uwzględniano na drodze pracochłonnego przetwarzania strefowego.
W następnym etapie rozwoju technologii fotogrametrycznych fotomapy uzyskiwano na emulsji światłoczułej przez przetwarzanie różniczkowe w przyrządach zwanych ortoprojektorami współdziałającymi z autografami analogowymi. Te urządzenia w każdym punkcie ekspozycji poprawiały błędy wynikające zarówno z nachylenia zdjęć, jak i deniwelacji terenu. Obecnie stosuje się przetwarzanie metodą fotogrametrii cyfrowej, uzyskując cyfrowe ortofotomapy, które całkowicie wyparły ortofotomapy analogowe.
Czym jest cyfrowa ortofotomapa? W jaki sposób powstaje? Jaki są jej zalety? Ortofotomapa cyfrowa jest to kartometryczny obraz terenu w formie rastrowej, powstały w wyniku przetworzenia obrazów cyfrowych, odpowiadający rzutowi ortogonalnemu na powierzchnię odniesienia, przedstawiony w odpowiednim odwzorowaniu i kroju arkusza. Materiałem do przetwarzania są zeskanowane zdjęcia lotnicze, zdjęcia z cyfrowych kamer lotniczych, obrazy uzyskane za pomocą skanerów lotniczych i satelitarnych.
Zależność między pikselem cyfrowego zdjęcia, powierzchnią terenu reprezentowaną przez siatkę NMT i pikselem ortoobrazu (ortofotogramu) pokazuje rys. 3.

 fotogrametria

Rys. 3. Zależność między zdjęciem, terenem reprezentowanym przez NMT a ortofotogramem

 

część 1 z 2
1 2 » »»dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_pl

BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Magazyn użytkowników oprogramowania Bentley Systems

więcej

NAWI

NAWI


Zestawienie precyzyjnych odbiorników GNSS - geodezyjnych, klasy GIS oraz dla stacji referencyjnych. Doroczny przegląd systemów GNSS. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

TACHIMETRY

TACHIMETRY


Zestawienie tachimetrów elektronicznych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE


Zestawienie naziemnych skanerów 3D dostępnych na polskim rynku (laserowych, mobilnych i optycznych), a także oprogramowania do obróbki chmury punktów. Prezentacja wybranych produktów LiDAR oraz projektów zrealizowanych w tej technologii.

więcej

DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY


Zestawienie bezzałogowych maszyn latających przeznaczonych do celów fotogrametrycznych i geodezyjnych. Kompletna oferta UAV na polskim rynku - zarówno wirnikowców, jak i płatowców. Przegląd oprogramowania do obróbki zdjęć z dronów.

więcej

NIWELATORY

NIWELATORY


Zestawienie niwelatorów optycznych i kodowych w ofercie polskich dystrybutorów. Prezentacje wybranych produktów.

więcej

6 rekordów


reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt