wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
GEOIDA na spotkaniu IGSM w Newcastle
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

WSAWyrok WSA w Gliwicach z 25.05.2007 r. (II SA/GL 1029/06) - WBGiTRWojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał za zasadną skargę wojewody śląskiego na decyzję Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącą zgodności z prawem niektórych punktów statutu Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu.

pobierz plik
Wyrok WSA w Warszawie z 27.06.2006 r. (I SA/Wa 138/06) - rozgraniczenia, ugodaProtokoły graniczne sporządzone w toku postępowania rozgraniczeniowego służą jedynie utrwaleniu czynności faktycznych oznaczenia przebiegu granic nieruchomości przez geodetę w terenie.

pobierz plik
Wyrok WSA w Warszawie z 09.06.2006 r. (IV SA/Wa 474/06) - rozgraniczenia, koszty postępowania1. Przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego nie zawierają regulacji dotyczących kosztów postępowania rozgraniczeniowego.
2. Organ dopiero wraz z wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę ustala w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osobę zobowiązaną do ich poniesienia i wówczas obciąża ją tymi kosztami.

pobierz plik
Wyrok WSA w Warszawie z 22.11.2005 r. (IV SA/Wa 1558/05) - rozgraniczenia, ugoda1.Wzruszenie ugody granicznej zawartej w postępowaniu administracyjnym może nastąpić wyłącznie według zasad określonych przez prawo cywilne, w postępowaniu przed sądem powszechnym.
2. Postępowanie, w którym dochodzi do zawarcia ugody w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, jest „zwyczajnym” postępowaniem administracyjnym, toczącym się na zasadach kpa.

pobierz plik
Wyrok WSA w Warszawie z 26.10.2005 r. (IV SA/Wa 1479/05) - rozgraniczenia, decyzja administracyjnaPrawne czynności, których skutkiem jest wyłączenie dopuszczalności dalszej drogi administracyjnej, co do zasady wyłączają również możliwość wznowienia postępowania administracyjnego. Do takich czynności należy m.in. ugoda zawarta przed geodetą w sprawie ustalenia przebiegu linii granicznych zawierana na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z 17 maja 1989 r. Pgik.

pobierz plik
Wyrok WSA w Warszawie z 08.07.2005 r. (IV SA/Wa 275/05) - rozgraniczenia, przedmiot rozgraniczeniaUpoważnienie geodety do dokonania czynności rozgraniczeniowych może być zawarte w postanowieniu o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego

pobierz plik
6 rekordów


reklama

prawo

szukane słowo

typ aktu prawnego
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt