wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Sztuczna inteligencja kartuje drogi
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

WSAWyrok WSA w Gliwicach z 25.05.2007 r. (II SA/GL 1029/06) - WBGiTRWojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał za zasadną skargę wojewody śląskiego na decyzję Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącą zgodności z prawem niektórych punktów statutu Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu.

pobierz plik
Wyrok WSA w Warszawie z 27.06.2006 r. (I SA/Wa 138/06) - rozgraniczenia, ugodaProtokoły graniczne sporządzone w toku postępowania rozgraniczeniowego służą jedynie utrwaleniu czynności faktycznych oznaczenia przebiegu granic nieruchomości przez geodetę w terenie.

pobierz plik
Wyrok WSA w Warszawie z 09.06.2006 r. (IV SA/Wa 474/06) - rozgraniczenia, koszty postępowania1. Przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego nie zawierają regulacji dotyczących kosztów postępowania rozgraniczeniowego.
2. Organ dopiero wraz z wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę ustala w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osobę zobowiązaną do ich poniesienia i wówczas obciąża ją tymi kosztami.

pobierz plik
Wyrok WSA w Warszawie z 22.11.2005 r. (IV SA/Wa 1558/05) - rozgraniczenia, ugoda1.Wzruszenie ugody granicznej zawartej w postępowaniu administracyjnym może nastąpić wyłącznie według zasad określonych przez prawo cywilne, w postępowaniu przed sądem powszechnym.
2. Postępowanie, w którym dochodzi do zawarcia ugody w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, jest „zwyczajnym” postępowaniem administracyjnym, toczącym się na zasadach kpa.

pobierz plik
Wyrok WSA w Warszawie z 26.10.2005 r. (IV SA/Wa 1479/05) - rozgraniczenia, decyzja administracyjnaPrawne czynności, których skutkiem jest wyłączenie dopuszczalności dalszej drogi administracyjnej, co do zasady wyłączają również możliwość wznowienia postępowania administracyjnego. Do takich czynności należy m.in. ugoda zawarta przed geodetą w sprawie ustalenia przebiegu linii granicznych zawierana na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z 17 maja 1989 r. Pgik.

pobierz plik
Wyrok WSA w Warszawie z 08.07.2005 r. (IV SA/Wa 275/05) - rozgraniczenia, przedmiot rozgraniczeniaUpoważnienie geodety do dokonania czynności rozgraniczeniowych może być zawarte w postanowieniu o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego

pobierz plik
6 rekordów


reklama

prawo

szukane słowo

typ aktu prawnego
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt