Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2022-11-16| Geodezja, Prawo, Kataster

Ustawa mająca rozwiązać problem przedłużających się scaleń podpisana

Prezydent RP Andrzej Duda 14 listopada podpisał ustawę z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów.


Ustawa mająca rozwiązać problem przedłużających się scaleń podpisana <br />
Fot. Marek Borawski/KPRP
Fot. Marek Borawski/KPRP
Ustawa ta jako projekt poselski wpłynęła do Sejmu 7 grudnia 2021 r. i została uchwalona na posiedzeniu 7 października br. Przypomnijmy, że projekt ustawy pierwotnie nosił tytuł „o szczególnych rozwiązaniach dotyczących niektórych nieruchomości objętych postępowaniem scaleniowym”, a napisano go z myślą o problemach związanych ze scalaniem gruntów w gminie Lipnica Wielka w powiecie nowotarskim (o czym pisaliśmy w grudniu 2021 r.).

Ustawa w ostatecznym kształcie określa szczegółowe rozwiązania związane z potwierdzaniem aktualności nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów, w przypadku uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego.

Nowy akt prawny ma uregulować sytuację gruntów, co do których postępowania scaleniowe nie zostały formalnie zakończone, mimo że faktyczny proces scalenia został przeprowadzony. Zawiera normy rozwiązujące problem przedłużających się procesów scaleniowych, w których została wydana decyzja zatwierdzająca projekt scalenia, lecz z różnych przyczyn została ona następnie, po wielu latach od jej wydania, wyeliminowana z obrotu prawnego (np. uchylona przez sąd). Chodzi o sytuacje, w których decyzja ta została wykonana, dane wynikające z operatu poscaleniowego opracowanego na podstawie tej decyzji stanowiły podstawę wpisu do ewidencji gruntów i budynków (EGiB), a te z kolei podstawę do ujawnienia danych w księgach wieczystych (KW).

Ustawa ta ma pozwolić na wyeliminowanie trwającego już od wielu lat stanu niepewności prawnej. Zgodnie z art. 2 w przypadku uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów i braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego, nowe dane ujawnione w ewidencji gruntów i budynków, wynikające z ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, posiadają przymiot aktualności w zakresie nowego oznaczenia oraz nowego stanu prawnego gruntów wydzielonych w wyniku scalenia gruntów.

Potwierdzenie aktualności danych dla obszaru scalenia gruntów następuje w drodze zaświadczenia wydawanego przez starostę, którego elementy składowe określa ustawa (art. 3 ust. 1 i 2) oraz przewiduje, że zaświadczenie wydawane jest z urzędu. Starosta dołącza zaświadczenie do operatu scaleniowego przyjętego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w terminie 14 dni od dnia jego wydania (art. 3 ust. 3).

Jak czytamy na stronie prezydenta RP, w myśl ustawy starosta z urzędu wydaje zaświadczenie potwierdzające aktualność nowych danych, o których mowa w art. 2, dla każdej jednostki rejestrowej gruntów na obszarze scalenia dla gruntów o uregulowanym stanie prawnym (art. 4 ust. 1 i 2). Zaświadczenie to wydawane jest w terminie w terminie 12 miesięcy od dnia uchylenia przez sąd administracyjny ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów, przy wystąpieniu przesłanki braku możliwości ponownego przeprowadzenia postępowania scaleniowego. Ustawa określa też elementy składowe treści takiego zaświadczenia.

Starosta, w terminie 14 dni od dnia wydania zaświadczenia, przekazuje zaświadczenie do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej. Stanowi ono podstawę:
• wpisu z urzędu w dziale I księgi wieczystej podstawy oznaczenia nieruchomości,
• wykreślenia z urzędu w dziale III księgi wieczystej ostrzeżenia o niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece oraz do odmowy wpisu ostrzeżenia,
• oznaczenia nieruchomości przy zakładaniu księgi wieczystej.
Zgodnie z art. 4 ust. 6 za dokonanie wpisów oraz od wniosków o założenie księgi wieczystej, o których mowa powyżej, nie uiszcza się opłat sądowych.

Zaproponowane przepisy nie będą naruszać ewentualnych wpisów w KW oraz zmian w EGiB wprowadzonych na podstawie innej niż decyzja scaleniowa (obrót nieruchomościami, ewentualne obciążenia itp.).

Ustawa ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

AW


«« powrót

Udostępnij:    

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Radarowe filmy satelitów ICEYE
czy wiesz, że...
© 2023 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji: geoforum@geoforum.pl

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
e-mail: geoforum@geoforum.pl
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS