wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2021-11-17| GIS

Rada IIP o skutecznej cyfryzacji planowania przestrzennego

Choć proces informatyzacji planowania przestrzennego wciąż postępuje opornie, resort rozwoju ma plan, jak go istotnie usprawnić. O szczegółach dyskutowano podczas środowego (17 listopada) posiedzenia Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.


Rada IIP o skutecznej cyfryzacji planowania przestrzennego
Rada IIP o skutecznej cyfryzacji planowania przestrzennego

Przypomnijmy, że zgodnie z nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która obowiązuje od października 2020 roku, akty planowania przestrzennego (APP) powinny być udostępniane w formie rastra z nadaną georeferencją wraz z wektorowym zasięgiem dokumentu oraz metadanymi. Jednak w praktyce wiele dokumentów planistycznych wciąż dostępnych jest jedynie w formie papierowej. Na przeciwnym biegunie cyfryzacji są natomiast gminy, które przygotowują APP w znacznie przydatniejszej i nowocześniejszej formie wektorowej. Rozbieżności w tym zakresie najlepiej ilustruje prowadzona przez GUGiK usługa sieciowa Krajowa Integracja MPZP. Dziś na blisko 2,5 tys. gmin w całym kraju swoje usługi podłączyło 1532 z nich, z czego 1173 serwuje dane w postaci rastrowej, a 353 – wektorowej.

Odpowiedzialne za sprawy planowania przestrzennego Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) ma świadomość, jak opornie postępuje cyfryzacja tego zagadnienia, dlatego przygotowuje reformy, które mają ten proces usprawnić. O szczegółach podczas posiedzenia Rady IIP mówiła Anna Michalik – zastępca dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego w MRiT.

Pierwszym etapem reform są rozporządzenia: ws. wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ws. zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Wśród wielu zmian akty te mają m.in. ujednolicić katalog przeznaczeń terenu w dokumentach planistycznych, a także ich symbolizację na mapach. Oba rozporządzenia powinny wejść w życie jeszcze 24 grudnia br. Blisko wejścia w życie jest także rozporządzenie ws. określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy, które ma m.in. wprowadzić jednolity wniosek o wydanie „wuzetki”.

Wszystkie te trzy akty mają stanowić grunt pod kolejne zmiany w prawie. W ich ramach MRiT chce wprowadzić obowiązek przygotowywania danych przestrzennych dla APP również dla „terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania” oraz dla „innych regulacji planistycznych zawierających ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu wynikających z władztwa planistycznego”. Dane te miałyby być udostępniane w formacie GML.

Kolejny krok to uruchomienie tzw. Rejestru Urbanistycznego – internetowej bazy, do której trafiałyby MPZP, studia uwarunkowań oraz „wuzetki”. Platforma ta ma oferować m.in. zasilanie jej danymi, a także ich walidowanie, przeglądanie, przeszukiwanie i pobieranie. W dalszych etapach rozwoju pozwoli również na realizację wielu procedur planistycznych przy pomocy e-usług, w tym przygotowanie APP, ich konsultowanie i publikację. W planach MRiT jest też udostępnienie usług, które pozwolą odejść od wydawania tradycyjnych wypisów i wyrysów z MPZP – docelowo zapisy planu zagospodarowania dla danej działki urzędnik będzie mógł sprawdzić samodzielnie w Rejestrze Urbanistycznym.

Częścią tej platformy ma być także tzw. Rejestr Regulacji Dodatkowych, który będzie zawierać dane istotne z punktu widzenia planowania przestrzennego, ale wynikające z odrębnych przepisów np. dotyczących obszarów chronionego krajobrazu czy stref ochronnych zbiorników wodnych. Dane te mają być dostępne w formie usług sieciowych WMS i WFS.

Do celów pilotażowych Rejestr Urbanistyczny ma zostać uruchomiony jeszcze na przełomie tego i przyszłego roku. Początkowo będzie obejmował jedynie dane MPZP. W pilotażu ma uczestniczyć około 80 gmin.

Następne etapy zmian legislacyjnych mają dotyczyć m.in.:

 • ujednolicenia pojęć, które występują w różnych aktach prawnych (np. powierzchni zabudowy),
 • opracowania nowych i weryfikacji istniejących atrybutów dotyczących budynków (np. w zakresie parametrów ustalanych w aktach planistycznych, choćby geometrii dachu),
 • stopniowej eliminacji konieczności uzyskiwania uzgodnień i opinii przez wnioskodawcę lub inwestora na rzecz bezpośredniej komunikacji między instytucjami.

Jak zapowiedziała Anna Michalik, powyższe zmiany mają być wprowadzane nie w ramach jednego aktu prawnego, ale etapami. Nie sprecyzowała jednak, kiedy mogłyby one wchodzić w życie.

Podczas dyskusji przedstawiciele samorządów w Radzie IIP wypowiadali się o proponowanych zmianach pozytywnie. – Od dawna ciężko walczyliśmy o standaryzację w tym zakresie, dlatego po 30 latach byłby to nieprawdopodobny krok do przodu – stwierdził dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji Jan Schnerch. Główny geodeta kraju Waldemar Izdebski radził natomiast, by przy rozwijaniu Rejestru Urbanistycznego jak najszerzej korzystać z dotychczasowych osiągnięć krajowej IIP, w tym z udostępnionych już usług sieciowych. Rekomendował ponadto, by nie publikować danych przestrzennych APP jedynie jako plików GML, ale również w formie przyjaznej dla przeciętnego obywatela. Z kolei dr hab. Dariusz Gotlib z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej podkreślił, że rozwiązania, nad którymi pracuje obecnie MRiT, prawdopodobnie zostaną z nami na długie lata. Przygotowując je, nie warto zatem iść na kompromisy i liczyć, że w kolejnych krokach być może uda się wdrożyć bardziej ambitne rozwiązania – w jego ocenie należy je wprowadzać od razu.

Tematem cyfryzacji planowania przestrzennego w Radzie IIP w szczegółach zajmie się teraz specjalnie powołany zespół konsultacyjny ds. reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego. W jego skład weszli: Jan Schnerch i Jan Czajkowski (przedstawiciele samorządów w RIIP), Aneta Seremet (GUGiK), dr hab. Joanna Bac-Bronowicz (prezes Stowarzyszenia Kartografów Polskich, Politechnika Wrocławska), Anna Michalik (MRiT), Robert Kowalczyk (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Zbigniew Malinowski (prezes Geo-Systemu, w Radzie reprezentujący SGP) oraz dr hab. Adam Iwaniak (prezes firmy WIZIPiSI, w Radzie reprezentujący Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu).

Kolejne posiedzenie Rady IIP wyznaczono na 19 stycznia. W jego trakcie kontynuowany będzie temat cyfryzacji planowania przestrzennego.


Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami w geodezji i kartografii? Zapisz się na newsletter!

Jerzy Królikowski


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
standardy, standardy Może się mylę ale z tego co pamiętam to od lat obowiązują europejskie standardy, schematy i modele danych w zakresie planowania chociażby w ramach INSPIRE. Może po prostu trzeba sięgnąć po gotowe wzorce a nie od kilkunastu lat deliberować o tym samym i tworzyć takie "udane" rozwiązania jak rozporządzenie z 2020 roku. Chyba że planowanie przestrzenne i jego cyfryzacja to taki dyżurny temat jak 50 letnie tematy: "kryzys w służbie zdrowia" czy generalnie "reforma tak i taka" :) :)
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: standardy, standardy INSPIE jest jak zwykle tak bardzo ogólne (co zrozumiałe bo to 27 państw), że w praktyce może zadowolić tylko fanatyków GISu.
odpowiedz zgłoś
odp: standardy, standardy "Może się mylę ale z tego co pamiętam..." - dyżurne stwierdzenie dyskutantów zza monitora. Nie wolno zapominać jeszcze o "każdy może sobie znaleźć w googlu"
 1 
 4 
odpowiedz zgłoś
Retrospektywa " W kodeksie urbanistyczno-budowlanym wprowadzamy obowiązek prowadzenia baz danych planistycznych. Proponujemy przyjęcie krajowego modelu danych oraz branżowego profilu metadanych, które zostaną określone w rozporządzeniu wykonawczym do KUB. Chcemy także wdrożyć Rejestr Urbanistyczno-Budowlany" - powiedział Tomasz Żuchowski w maju 2017. Dobrze idzie 4 lata jak dla brata.
 1 
 5 
odpowiedz zgłoś
idziemypowas Czasy się zmieniają a panowie ciągle w komisjach.
 8 
odpowiedz zgłoś
To kpina i blew "(MRiT) ma świadomość, jak opornie postępuje cyfryzacja tego zagadnienia, dlatego przygotowuje reformy, które mają ten proces usprawnić". Pytanie, Czy jest już gotowy Standard Danych Przestrzennych dla APP, ciągle jest w fazie projektu oraz zawiera masę błędów. Czy Rada wie o czym takim jak: Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna (GKUA) jest organem doradczym ministra właściwego do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego ... O planowaniu będą gadać geodeci, informatycy i GISowcy. To obraża wszelką logikę. Dotychczasowy sposób cyfryzacji zaproponowany przez Ministerstwo to niemal same wpadki (np. istotne wady Wtyczki do QGIS). Izdebski jak zwykle "człowiek renesansu".
 1 
 8 
odpowiedz zgłoś
odp: To kpina i blew A czy GG wie, że w radzie właściwe ministerstwo i rzeczoną komisję reprezentuje sam minister?:) I czy wie, że minister, jeśli uzna za stosowne, to może kogoś z rzeczonej komisji zaprosić w charakterze eksperta?
odpowiedz zgłoś
odp: odp: To kpina i blew A czy GGk działający w imieniu Ministra ma praktyczne (!) i wieloletnie doświadczenie urbanistyczne z punktu widzenia administracji i biur urbanistycznych?
 6 
zgłoś
odp: odp: To kpina i blew Odpowiadając na tak zadane prowokacyjne pytanie należy stwierdzić że Pan Waldemar Izdebski ma wieloletnie doświadczenie i wiedzę w każdej możliwej dziedzinie wiedzy w części już potwierdzone gruntowną praktyką opartą o wyroki sądów.
 11 
zgłoś
odp: odp: To kpina i blew GG - czytelnikowi (chyba) chodziło o to, że minister właściwy ds. ma większe kompetencje do oceny, czy ma kogoś dołączyć do zespołu niż GG komentujący na geoforum. Ale to niech czytelnik się wypowie.
 1 
zgłoś
List otwarty Ale jaja !!! Iwaniak i Malinowski w oderwaniu od swoich biznesów które jak podjerzewam stanowią 95 do 98 % ich zawodowego życia. Najważniejsze są standardy również w życiu.
 12 
odpowiedz zgłoś
odp: List otwarty ludzie bez chonoru!
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: List otwarty a co to jest "chonor"?
 1 
 1 
zgłoś
Natomiast trzeba zapytać wprost - czy rejestry które mają powstać przygotuje firma Geo-System ?
 11 
odpowiedz zgłoś
odp: Natomiast obstawiam raczej inne podmioty współpracujące/konsultujące z ministerstwem. Od lat ministerstwo, tak jak GUGIK zleca jakieś zapytania i konkursy po 50tys zł.
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: Natomiast nie rejestry przygotuje wizisipi a geo-system opublikuje w swoich geoportalikach :)
 3 
odpowiedz zgłoś
Czytam, że o formule prawa będą stanowić dwaj prezesi firm komercyjnych więc zapytuję bogatszy o zapis " W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa." Czy ww. prezesi wypełnili obowiązki wynikające z ustawy o działalności lobbingowej ?
 11 
odpowiedz zgłoś
odp: Czytam prawo To w sumie fajny wątek. Od kiedy zespół roboczy ds. czegoś tam czegoś ma wpływ na stanowienie prawa? Wydaje mi się, że jednak to prawo to trzeba rozumieć, a nie czytać jak Prezydent RP "Moralność Pani Dulskiej":))) W ogóle idea Rady IIP to taki (rako)twór, który kilku już emerytów gisowych wymyśliło, żeby wyciągać kasę za udział. W ramach zasług oczywiście.
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Czytam prawo Od momentu w którym w ustawie zdefiniowano że rolą rady jest opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;
zgłoś
odp: odp: Czytam prawo I teraz najlepsze, rada działa w oparciu o plan pracy. Cóż to nam przewodniczący powie o wykonanych punktach z tego planu ? Gdzie mozna zapoznać się z tymi wszystkimi opiniami i rozwiązaniami technicznymi które niby rada ma promować ?
zgłoś
odp: odp: Czytam prawo Na pewno informacja o dołączeniu do geoportalu 328 wms które można tam dołączać od lat jest warta tych diet.
zgłoś
7 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Radarowe filmy satelitów ICEYE
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS