wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2020-09-04| Prawo

GGK odpowiada na pytania dotyczące standardów i Pgik z województwa śląskiego

Główny geodeta kraju Waldemar Izdebski odpowiedział na pytania, które zostały zgłoszone przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej województwa śląskiego i przekazane przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego Mirosława Puzię.


GGK odpowiada na pytania dotyczące standardów i Pgik z województwa śląskiego
Poruszana w 84 pytaniach tematyka związana jest przede wszystkim z rozporządzeniem ws. standardów geodezyjnych, ale także ze znowelizowaną ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne.

I tak na przykład Starostwo Powiatowe w Będzinie pyta: Czy kopie dokumentów dołączonych do operatu podlegają weryfikacji przez organ SGiK, np. kwestia protokołów przyjęcia granic nieruchomości? (§36 pkt 6 rozporządzenia ws. standardów)
GGK: Dokumenty włączone do operatu podlegają weryfikacji w zakresie właściwości rzeczowej organu wykonujące go weryfikacje. W przypadku dokumentów, o których mowa w §36 pkt 6 może zachodzić okoliczność, że poprawność ich wykonania będzie weryfikowana w odrębnym postępowaniu administracyjnym. Na przykład w przypadku kopii wezwań do stawienia się na gruncie w postępowaniu rozgraniczeniowym – właściwym do kontroli poprawności dokumentu będzie organ prowadzący to postępowanie, natomiast w przypadku zawiadomień o czynnościach wznowienia znaków granicznych w trybie art. 39 Pgik, czy protokołu z tych czynności – właściwym będzie organ przeprowadzający weryfikację.

Urząd Miasta Częstochowy: Czy dla szczegółów I grupy dokładnościowej nie obowiązuje pomiar kontrolny? (§16 rozporządzenia)
GGK: Obecnie obowiązujące przepisy rozporządzenia w sprawie standardów nie nakładają takiego obowiązku, a więc także weryfikacji w tym względzie. Zgodnie z zapisami §3 ust. 2, wybór stosowanych metod, technik i technologii,spełnienie warunków wykonywania pomiarów oraz zapewnienie wymaganej dokładności spoczywa na kierowniku prac geodezyjnych, który w zależności od zaistniałej potrzeby, może zawsze zadecydować o wykonywaniu pomiaru kontrolnego.

Starostwo Powiatowe w Raciborzu: Czy na MDCP w opisie i w sprawozdaniu technicznym wykonawca powinien zamieścić informację, że planowane zamierzenie budowlane będzie sytuowane w odległości >4 m w przypadku budynków i >3 m w przypadku innych obiektów budowlanych od granicy działki X lub że punkty graniczne działki X są określone z odpowiednią dokładnością?
GGK: Wprost takiego obowiązku nie ma, ale należy wziąć pod uwagę, że art. 42 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zobowiązuje do wykonania pracy geodezyjnej z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. W ocenie Głównego Geodety Kraju jednym z warunków spełnienia zapisów art. 42 ust. 3 ww. ustawy jest poinformowanie potencjalnego zamawiającego o treści §31 ust. 1 rozporządzenia ws. standardów.

Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach: Czy jest, a jeśli tak, to jaka jest procedura zmiany współrzędnych punktów granicznych, określonych np. w postępowaniu rozgraniczeniowym, jeżeli w wyniku np. wznowienia znaków granicznych stwierdzono iż były one (współrzędne) błędnie określone – odchyłka np. 25 cm (§40 pkt 2 rozporządzenia)?
GGK: Jeżeli rozstrzygnięcie w postępowaniu administracyjnym zapadło pod wpływem błędu w dokumentacji geodezyjnej, nieznanego organowi prowadzącemu postępowanie w dniu wydania decyzji administracyjnej, zastosowanie ma m.in. art. 145 §1 pkt 5 kpa.

WIGiK w Katowicach, cd.: Jak w świetle ww. przepisu postępować na obszarach objętych wpływem eksploatacji górniczej gdzie współrzędne ulegają na przestrzeni lat istotnym zmianom (nawet w metrach) pomimo, iż usytuowanie obiektów budowlanych (np. budynków) w stosunku do granic działek pozostaje bez zmian?
GGK: W tej sprawie przepisy nie uległy zmianie. W przypadku konieczności zmiany danych dotyczących pojedynczych działek ewidencyjnych lub ich niewielkiej grupy, organ prowadzący zasób może we własnym zakresie, na podstawie analizy dokumentacji pomiarowej będącej wynikiem pracy geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego, skorygować dane ewidencyjne. W przypadku wystąpienia przemieszczeń gruntu większego obszaru, zachowujących spójność wewnętrzną obiektów w sposób opisany w przykładzie ilustrującym pytanie, do oceny organu SGiK należy ustalenie, czy poprawienia danych ewidencji gruntów i budynków może nastąpić w drodze modernizacji tej ewidencji, czy też operat ewidencyjny stracił przydatność użytkową w rozumieniu przepisów art. 40 ust. 4 ustawy Pgik. W tym drugim przypadku zastosowanie będą miały przepisy § 19 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Wszystkie pytania wraz z odpowiedziami GGK przekazał do wiadomości pozostałym 15 WINGiK-om, załączył do nich również pismo skierowane wcześniej do starostów i prezydentów miast, w którym wyjaśnia wątpliwości dotyczące opatrywania klauzulą map do celów projektowych przekazywanych przez wykonawców wraz z wynikami prac geodezyjnych (o szczegółach pisaliśmy 31 sierpnia).

AW


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Skład operatu Prawo prawem GUGiK swoje o Powiat swoje. Złożyłam operat "po nowemu" tak jak GUGiK mówił na konferencji że zgłoszenia od 31 do 22.08 można po nowemu a ODGiK w Brodnicy oczywiście stwierdził że źle i negatywny protokół. Ręce opadają bo w Warmińsko-Mazurskim przyjęli operaty bez problemu. Wniosek taki w każdym powiecie inne interpretację przepisów. Ktoś w końcu coś z tym zrobić czy nadal będzie to walka z wiatrakami. Pozdrawiam
odpowiedz zgłoś
odp: Skład operatu Brodnica to stan umysłu.
odpowiedz zgłoś
skład operatu po przeczytaniu wytycznych u nas w powiecie stwierdzam, że skład operatu będzie prawie taki sam,jak wcześniej. A w niektórych aspektach będzie jeszcze gorzej. Szkic polowy ma być. Dziennik niwelacji do pomiaru rzędnej dna studzienki najprawdopodobniej też ma być. Bo jest to osnowa wysokościowa i obserwacje mają być w operacie. Bardzo się cieszyłem na to rozporządzenie. Miałem nadzieję, że wreszcie nie będę musiał spędzać tyle czasu przed komputerem. Tym większe jest rozczarowanie. I jeszcze w rozmowach z weryfikatorami wciąż jest ta wisząca w powietrzu - lekko wyczuwalna - zależność ONI-nauczyciele MY-uczniowie. Jestem w.....ony.
 2 
odpowiedz zgłoś
@durny święta racja durny, masz racje
odpowiedz zgłoś
@ Jak się czujecie? VAT 23, dochodowy 17, prezesowe 100, a oni pensje po 10000-20000 i nagrody za zasługi.
 1 
odpowiedz zgłoś
Komunikat : W Polsce narodziła się nowa świecka tradycja : Pan Prezes W.I. samodzielnie mianował się na stanowisko Głównego Teoretyka Kraju, przyznając sobie wyimaginowane uprawnienie do wtłoczenia w serca i umysły nieoświeconych geodetów nowo wykreowanej alternatywnej rzeczywistości geodezyjnej. Wygląda na to, że się ze swoim powołaniem minął - toż to prawdziwy magik-sztukmistrz-akrobata !
 1 
 8 
odpowiedz zgłoś
TAK JEST LICZY SIĘ PRZEPIS "I tyle w całej tej sprawie"
 1 
odpowiedz zgłoś
Dla pytających i dla GGK Natomiast powoływane przez skarżącego wytyczne Głównego Geodety Kraju nie stanowią w polskim systemie prawnym źródeł prawa w indywidualnej sprawie, a jedynie są poglądem podmiotu, który je sformułował. Nie mają one zatem mocy wiążącej i organy administracji geodezyjnej i kartograficznej nie są nimi związane. Natomiast zgodnie z art. 6 k.p.a. obowiązane są one działać na podstawie obowiązujących przepisów prawa i przepisy te powinny przestrzegać. Z wyroku WSA. I tyle w całej tej sprawie.
 6 
odpowiedz zgłoś
odp: Dla pytających i dla GGK Nie ma to jak stworzyć mówiąc delikatnie nieprecyzyjne przepisy lub je firmować,motać się przy ich wyjaśnianiu a na końcu stwierdzić , że te wyjaśnienia nie są wiążące.
 2 
odpowiedz zgłoś
@ Czytając komentarze zamieszane na forum stwierdzam że należy podjąć cały szereg dzialan mających na celu przywrócenie elementarnej przyzwoitości w GUGiK. Co więcej wydaje się że stopień nieprawidłowość w powiatach jest tak duży że nie ma miejsca na kompromisy.
 4 
odpowiedz zgłoś
ekwilibrystyka GGK przy mdcp. Cytat z WI z odp.39: "uprawnienia zawodowe nadane w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 1 ustawy, upoważniają do wykonywania samodzielnych funkcji, związanych z geodezyjnymi pomiarami sytuacyjnymi punktów granicznych mających na celu opracowanie mapy do celów projektowych, w tym ustalanie położenia punktów granicznych w trybie § 37 ? 39 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków" Czyli geodeta z 1 może ustalać granice, wystarczy że zgłosi mdcp. I kto tu obchodzi prawo; geodeta łączący dwa obszary niteczką, czy GGK, który rozciąga dotychczasowe uprawnienia nr 2 na jedynkarzy? Przecież przy ustaleniu granic (nawet w trybie egib) trzeba mieć większe doświadcznie, niż np przy wyznaczeniu projektu podziału. Panie WI, Pan się tak zamotał w wyjaśnieniach rozporządzenia, że byle weryfikator (bez uprawnień żadnych), będzie kwestionował te Pana interpretacje.
 13 
odpowiedz zgłoś
-A PANI SWOJE 39.W związku z § 31 ust. 2 ? czy w razie zaistnienia potrzeby ustalenia przebiegu granic w trakcie wykonywania mapy do celów projektowych kierownik prac geodezyjnych winien posiadać uprawnienia zawodowe w zakresie 2? Odpowiedź świadczy o totalnej ignorancji prawa i zawodu. Wszystko zależy od celu jak zrywasz jabłka to możesz używać wideł ale już do gruszek nie.
 1 
 6 
odpowiedz zgłoś
odp: -A PANI SWOJE I tak szczerze żal mi pana Waldka. Oczywiście nie wiem czy stoi na czele tego "zespołu", czy też jest jego małym "elementem", tak czy siak cały " splendor" spłynie na niego. A jak widać jest olbrzymi.
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
Strach pomyśleć jak ukarze się rozporządzenie w sprawie EGiB i kolejne. Interpretacjom i wyjaśnieniom Pana Prezesa nie będzie końca. Szkoda, że pozostali WINGiK-owie nie są tak aktywni. Dziękuję za te pytania No cóż ... odpowiedzi... na pewno niektóre, niczego nie wyjaśniają. Hmmm... zakładam, że starostwa będą robić i tak po swojemu, zatem konflikt wykonawca-organ będzie mieć się dobrze, a może i jeszcze lepiej. Ale nie miejmy do siebie wzajem pretensji, wszak Pan Prezes wzywał do: zrozumienia, omijania, oraz rozsądnego stosowania przepisów. Miłej niedzieli.
 4 
odpowiedz zgłoś
Trzymam za to kciuki Jedyny plus tej sytuacji to może taki ze pan Izdebski prezes Guzik nabierze pokory do stanowienia prawa i nie zrujnuje kolejnych rozporządzeń.
 4 
odpowiedz zgłoś
odp: Trzymam za to kciuki Prezes Gugik
 1 
odpowiedz zgłoś
Mam pytanie do GGK. Czy GGK zamierza udostępnić odpowiednią aplikację działającą na dowolnym komputerze, telefonie, tablecie smartfonie innym onie z odpowiednią aplikacją zapewniającą tworzenie operatów technicznych w PDF w postaci jednego pliku utworzonego z pojedynczych plików utworzonych w przeróżnych programach komputerowych. Zapewniając jednolitą numeracją stron jak w spisie dokumentów ? nie w nowym rozporządzeniu spis dokumentów został zastał zastąpiony spisem ? ale treści. Czy może kolejny raz wykonawca, będzie musiał wydać pieniądze na zakup odpowiedniej dla danego powiatu aplikacji. Dlaczego nowe rozporządzenie nie zezwala na przekazywanie plików zgodnie z rozporządzeniem w sprawie krajowych ram interoperacyjności (t.j. Dz.U2017 poz.2247) gdzie w załączniku nr 2 wymienione są formaty danych.
 10 
 5 
odpowiedz zgłoś
odp: Mam pytanie do GGK. Ja #$%!!zielę, zainstaluj sobie dowolną darmową drukarkę pdf
 2 
 10 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Mam pytanie do GGK. drukarki pdf nie łączą plików ani nie pozwalają na ich edycję. Nie wszystkie pomiary dorabiamy w biurze, nie wszystkie szkice są wykonanymi na komputerze "fałszywkami". Nie wszystkie mapy wywiadu, niestety wciąż wymagane, są robione kameralnie. Aktualnie do złożenia operatu używamy czasami kilku różnych aplikacji: jedna do obsługi ośrodka, druga do obsługi instrumentu i obliczeń, kolejna do edycji tekstu. Część dokumentów z ręcznymi dopiskami powstaje w terenie i mają czasem formaty A3-A1. czyli będzie potrzebny skaner wielkoformatowy i odpowiednie oprogramowanie, umożliwiające też najlepiej podpisywanie. Proszę, poleć mi teraz konkretnie jakieś dobre i darmowe oprogramowanie do tego, skoro znasz? Takie najlepiej nie wyświetlające co chwilę reklam i które zainstaluję bezpiecznie dla swojego komputera. Bo będę nim obrabiał dane wrażliwe, np. dane osobowe, projekty architektoniczne chronione prawem autorskim, mapy z PZGiK chronione licencjami?
 1 
 3 
zgłoś
odp: odp: Mam pytanie do GGK. To rozumiem że do tej pory operat do wydruku na twoim chronionym dysku to kupa plików, które drukujesz oddzielnie. Drukujesz do pdf jako drukarka każdy konkretny zasób z numerem i łączysz zaznaczając wiele plików do wydruku. Potrafisz znaleźć darmową drukarkę z opcją łączenia plików czy szkolenie z google potrzebne ?
 2 
 2 
zgłoś
odp: odp: Mam pytanie do GGK. Potrafisz sobie wyobrazić, że nie wszystko co trafia do operatu, to wydruki, szczególnie kopie protokołów i szkiców granicznych? Wiesz, że instalując "darmowe" aplikacje na komputer czy telefon w zasadzie zgadzasz się na dostęp do twojego urządzenia dla dystrybutora aplikacji? Już teraz, na co oczywiście nie mam udokumentowanych dowodów, pracownicy odgik dorabiają na współpracy z zaprzyjaźnionymi wykonawcami, robiąc im w godzinach pracy pliki wsadowe, obliczenia, wyploty (także dla kolegów z wydziału architektury, dorabiających na projektach). A teraz, biorąc pod uwagę, że w każdym ODGiK-u jest też skaner wielkoformatowy, będą składać całe operaty do pdf. Zresztą dotąd robili to skanowanie w ramach obowiązków służbowych, podobnie jak aktualizację mapy. Sporo pracy dopadnie teraz starostom w związku z tą cyfryzacją, rozumiem, że w ODGIK-ach będą zwolnienia z tych już niepotrzebnych stanowisk, bo to uszczupla finanse powiatów niepotrzebnie, bardziej niż te "przesmyki" w zakresach?
 2 
 2 
zgłoś
odp: odp: Mam pytanie do GGK. A wiesz komu dajesz dostęp do swojego komputera instalując aplikacje polskich producentów ? Albo chcesz coś zrobić albo nie. Nie chcesz nie rób tylko nie marudź.
 2 
 2 
zgłoś
odp: odp: Mam pytanie do GGK. Czyli dwie odpowiedzi w formie ataku ale jednak nie potrafisz lub nie chcesz wskazać tej dobrej i darmowej drukarki pdf, łączącej w jeden dokument pliki wydrukowane do pdf z różnych aplikacji, w tym ze skanera, o różnych formatach od A4 przez A1 do popularnej wstęgi przy projektach drogowych i ustaleniach granic pasów drogowych? Co cię powstrzymuje, bo przecież polecanie darmowych produktów to żadna reklama?
 2 
 1 
zgłoś
odp: odp: Mam pytanie do GGK. wygoogluj "merge pdf online" i już
zgłoś
odp: odp: Mam pytanie do GGK. ach tak, czyli nie ma darmowej aplikacji, musimy udostępniać nasze dane online? Osobiście długo używałem aplikacji płatnej od Adobe, która obecnie jest dostępna w abonamencie. Żadna z darmówek nie spełniła oczekiwań. Czyli nowelizacja przepisów spowoduje kolejne obciążenie przedsiębiorców, doszły kolejne obowiązki dla wykonawców a zmniejszyły się obowiązki urzędników. Intencje ustawodawcy są jasne, pod żadnym pozorem nie można uszczuplać przychodów powiatów (nie mylić z dochodami, bo tych nie ma wobec kosztów pracy pracowników i utrzymania oprogramowania). Ale koszty wykonawców można zwiększać i to nie jest negatywny skutek regulacji, o którym warto wspominać podczas legislacji. Tacy to jesteśmy "my" brać geodezyjna. Ja wolę oddawać operaty elektroniczne, bo odpadają mi koszty transportu teczek do i z odgik. Ale wiele dokumentów należy najpierw wydrukować, potem uzupełnić i dopiero zeskanować. A teraz jeszcze połączyć, choć np. odgik na Geobid ma operaty w wielu plikach jak dotąd.
 1 
zgłoś
odp: Mam pytanie do GGK. Polski GeoOrganizer jest darmowy (do końca roku co prawda) i umożliwia zapis różnych dokumentów PDF do jednego pliku PDF z nadaniem jednolitej numeracji i nie trzeba tam nic wysyłać na jakieś serwery
odpowiedz zgłoś
Mnie najbardziej rozbawiło pytanie nr 4 z Piekar Śląskich Jakie tam matoły pracują. Takie pytanie to może gimnazjalista zadać, nie ktoś kto ma co najmniej maturę no chyba, że jej nie ma. Nie korciło by sprawdzić i wygooglować?
 4 
 2 
odpowiedz zgłoś
@ Pseudo geodeci narobili bałaganu i teraz matacza. Jakie oni kwalifikacje żeby oceniać należytą staranosc skoro nie potrafią sformułować prostego rozporządzenia. Oni co miesiąc biorą pensje po 10000zl a efektem ich pracy jest gniot 2.0. Po szczegółowej analizie przepisow prawnych w 20 i 21 wieku stwierdzi chyba każdy że takiego bałaganu nie było nigdy. Komuma jaka była taka była ale wtedy geodeta to był Pan. Dziś jest tylko kurierem pieniędzy do firm geoinformatycznych.
 4 
 19 
odpowiedz zgłoś
szkic polowy wydaje mi się, że interpretacja w sprawie szkicu polowego jest niewłaściwa. To, że pomierzyłem 200 drzew liściastych nie oznacza, że szkic cokolwiek wniesie do operatu. To samo tyczy się samych pikiet np w szczerym polu. Zapis w brzmieniu: operat techniczny zawiera: 4) szkic polowy wyczerpuje sytuację, o której mówi GGK. Bo jeśli nie było pomiaru, to trudno o szkic polowy. Natomiast zapis w brzmieniu: operat techniczny zawiera: 4) szkic polowy, jeżeli został wykonany zdecydowanie daje możliwość wyboru trzech opcji: był pomiar i szkic, był pomiar nie było szkicu, nie było pomiaru.
 10 
odpowiedz zgłoś
odp: szkic polowy Tak to prawda też tak to rozumiem o tym decyduje kierownik Problem jest w tym że najpierw GGk miał w nosie uwagi konsultacje a teraz brakuje mu paragrafów więc piszę stanowiska
 9 
odpowiedz zgłoś
Masakra Conajmniej 20 decyzji Zwingik czytałem w którym skrytykował Starostę za wskazanie tylko braku staranności bez konkretnie naruszonego prawa Brawo GGk to nam los zgotowałeś jednym słowem rób jak uważaj uważaj jak robisz Jakas masakra. Historia się powtarza
 1 
 9 
odpowiedz zgłoś
Jak żyję takich bzdur nie czytałem. Sobie mdcp, mierzę np nowe ogrodzenie i nowy wjazd, odnajduję znaki graniczne z rozgraniczenia. Mierzę te znaki. Nie pasują do wsp.z ośrodka 70cm i nie wolno mi zmienić wsp. Na mdcp muszę pokazać granice, ale że starych wsp ogrodzenie z nowego pomiaru. Ludzie co ja mam dać klientowi? Jak nam mu wytłumaczyć że dobrze postawił ogrodzenie jak z mapy będzie widział że źle? Do czego ma wymiarowac projektant? Ktoś tu zwariował.
 2 
 19 
odpowiedz zgłoś
odp: Jak żyję takich bzdur nie czytałem. Może specjaliści z SGP Ci wyjaśnią - to oni są m.in. odpowiedzialnie za #$%!!, który mamy.
 3 
odpowiedz zgłoś
Bzdury Ciężko się to czyta. Wątpię żeby w WSA się obroniło, że geodeta z zakresem uprawnień 1 mógł robić ustalenie. Była już podobna sprawa, też sąd orzekł niezgodnie z podobnymi wyjaśnieniami ggk,zreszta słusznie. Kto powiedział że granicą działki budowlanej w warunkach technicznych jakimi piwnny odpowiadać budynki i ich usytuowanie to granica wynikajaca ze współrzędnych w egib, a nie granica prawna wyznaczana przez punkty ustalone w rozgraniczeniu - to są totalne głupoty.
 1 
 13 
odpowiedz zgłoś
Naruszony przepis ptaaa Pytanie po co te konferencje po co te piękne słowa np jak szkic nie powstał To go do operatu nie dołączamy? GGK na podpigach wymusza wymaganie zakresów tak jak mu się wydaje wskazywanie w protokołach weryfikacji naruszenia art42 pgik bez wskazania konkretnie naruszonych przepisów prawa lub zadawanie pytań w protokołach. To dziś będziemy mieć patologię w podgik. Teraz to będzie się działa a podstawa stanowisko GGk. A wierzyłam że wkoncu ktoś coś zmieni i to kwieonik prac ma ostatnie zdanie
 2 
 6 
odpowiedz zgłoś
@Y chyba nie kumasz ASG człowieku? Co innego możesz zrobić w takiej sytuacji?
 4 
odpowiedz zgłoś
odp: @Y Ale w jakiej sytuacji? Gdy stwierdzasz niespójność układów i likwidujesz ją przez transformację pomiaru GPS do osnowy? Czy w sytuacji gdy po przeprowadzeniu modernizacji osnowy tworzysz niespójność zmodernizowanej osnowy z istniejącym zasobem, w tym z ewidencją gruntów?
 3 
odpowiedz zgłoś
Pytanie 8. Jak rzeczywistość nie pasuje do teorii, to należy poprawić rzeczywistość. Filozofia Izdebskiego. Dobrze, że nie wpadł na pomysł, że satelity należy poprzestawiać.
 6 
odpowiedz zgłoś
Z ciekawości Może ktoś z obecnych tutaj mógłby mnie wyprowadzić z błędu, ale dobrze wydaje mi się, że od października realizując roboty związane z MDCP, nie będzie obowiązywać obowiązek poszerzania zakresu o 30 metrów? Akt to definiujący (Rozporządzenie z 1995 roku ma być uchylony na podstawie zmian do Prawa Budowlanego), a nie mogę znaleźć w żadnym innym akcie o tym informacji. Z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu tej "zagadki".
odpowiedz zgłoś
odp: Z ciekawości Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie zostało uchylone z dniem 31.07.2020 r. Uchylenie wynika z Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: Z ciekawości zgadza się, akt ten został uchylony razem z nowelizacją prawa geodezyjnego, teraz sporządza się MDCP dla obszaru wyszczególnionego w zgłoszeniu, a o tym jaki to obszar to decyduje inwestor lub projektant
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: Z ciekawości został zmieniony ustawą o zmianie ustawy Pgik oraz innych ustaw Dz.U.2020, poz.782
 1 
odpowiedz zgłoś
GGK Chyba nie jest specjalistą od zagadnień prawnych. Szkoda że nie słucha środowiska. Przepisy paragrafu 40 to kompletny bubel, zwracałem już na to uwagę. Myślę że słusznie jeden z kolegów napisał, że w sytuacji przemieszczen na terenach szkód górniczych bądź należy stwierdzić że współrzędne punktow nie są wykazane w układzie państwowym, ponieważ osnowa w oparciu o którą zostaly obliczone tego układu nie realizuje. Wyjaśnieniami ggk bym się nie kierował są mało przemyślane. Ewidencja gruntow nie może kreować stanu prawnego, a działka ewidencyjna powinna być obszarem gruntu jednorodnym pod względem prawnym, zgodnie z definicja, idzie to wybronic - tylko Panie Waldemarze dlaczego.
 2 
 5 
odpowiedz zgłoś
Kiedyś znane było określenie "kreatywna księgowość"... a dziś chyba właściwe będzie "kreatywna legislacja" lub "kreatywna geodezja". Odp. 13 - czy dobrze widzę, że starosta SAM przeprowadza analizę i aktualizuję egib we własnym zakresie?! Odp. 20 to wprost wskazanie do niestosowania przepisu prawa? Szkice... nawet jak napisane, że mogą nie być zrobione to i tak w domyśle mają być, bo tak "sztuka geodezyjna" wskazuje... Ciekawi mnie przytoczony (naruszony) przepis prawa w prot. z weryfikacji jeśli go nie dołączę.
 2 
 4 
odpowiedz zgłoś
odp: Kiedyś znane było określenie "kreatywna księgowość"... Tak apropos szkiców polowych zacytuję pana Waldemara "...Wynika to z faktu, że wykazy współrzędnych wymienione w §36 pkt 5 są obligatoryjne. Aby wykazy współrzędnych mogły spełnić swoją rolę muszą towarzyszyć im szkice polowe." Czyli będzie w protokole przytoczony zapis że wykazy wchodzą w skład operatu a jak wykazy to wiadomo że szkice też. No a jak szkice to może i mapa też? No i dzienniki. Jak jest wykaz tzn że był pomiar to i dziennik potrzebny. Śmieszny jest ten gość.
 1 
 7 
odpowiedz zgłoś
??? Czyli w nowelizacji chodziło o to aby wreszcie pozwolić na stosowanie najnowszych technik pomiarowych zapewniających najwyższe dokładności i jednocześnie zablokować możliwość poprawienia niedokładnych danych w zasobie na podstawie tych nowych i aktualnych pomiarów. Czyli mierzmy jak najdokładniej ale utrzymujmy cały czas ten bałagan. Święte współrzędne z operatu z lat 70-80 nie do podważenia (no chyba, że w trybie postępowania administracyjnego). To ta czynność materialno techniczna to dla jakich przypadków została wprowadzona? I budynek mam nadal tyczyć z uwzględnieniem starych niedokładnych danych z zasobu? A co jak organ stwierdzi na podstawie mojego pomiaru, że te dane są jednak błędne i wyda decyzję o zmianie współrzędnych punktów granicznych? Kto wtedy będzie odpowiadał za nieprawidłowe usytuowanie budynku? Chyba GGK (ale już go zapewne nie będzie na tym stołku)...
 6 
odpowiedz zgłoś
To jest tragedia GGK odpowiadając na pytania pogrąża się coraz bardziej i wprowadza jeszcze większy chaos. Zmiany nie przyspieszą procesu budowlanego lecz jeszcze bardziej go spowolnią. Zamiast aktualizacji EGIB w trybie czynności materialno - technicznej czym się tak GGK szczycił będziemy mieli nieaktualne, niezgodne z dokładnymi aktualnymi pomiarami dane, brak spójności np. z budynkami, a wszelkie różnice współrzędnych punktów granicznych będą poprawiane w drodze decyzji jako sprostowanie błędu. Czyli wpadliśmy z deszczu pod rynnę. Gratuluję znowelizowanych przepisów prawa!!!
 2 
 11 
odpowiedz zgłoś
EGiB na terenach eksploatacji górniczej Artykuł: "Jak uniknąć bałaganu" w lipcowym wydaniu GEODETY. "... Osobnym i obszernym zagadnieniem jest określanie przebiegu granic działek i ich odtwarzanie na tych terenach, gdzie występują znaczące ruchy poziome i pionowe gruntów (przemieszczenia i deformacje powierzchni terenu obejmują około 5,3% obszaru Polski). Wywołane są one m.in. eksploatacją podziemną kopalin choćby w rejonie Wieliczki czy Górnego Śląska. Same, nawet dokładne współrzędne punktów granicznych zapisane w bazie EGiB nie spełniają tam swojego zadania. Dodatkowo z punktu widzenia właścicieli nieruchomości położonych na tych terenach obowiązujący przebieg ich granic wyznaczają nie teoretyczne współrzędne punktów granicznych, lecz fizyczne położenie znaków granicznych, nawet jeśli uległy one przemieszczeniu poziomemu wraz z całym sąsiednim gruntem".
 2 
 5 
odpowiedz zgłoś
odp: EGiB na terenach eksploatacji górniczej I to ma sens a nie te niekompetentne i nie mające nie wspólnego z geodezją oraz praktyką odpowiedzi blokujące poprawę i aktualizację EGiB. To co zostało zrobione to totalne wylanie dziecka z kąpielą.
 6 
odpowiedz zgłoś
Już to przerabialiśmy Odpowiedź na pytanie nr 39... Żal.
 5 
odpowiedz zgłoś
Odp.39 to tzw. fikołek z prostych kolan.
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: Odp.39 czyli jednak z uprawnieniami 1 można dokonywać ustalenia granic przy MDCP? Do tej pory było chyba inaczej
zgłoś
Do ~knt: Idąc tym tokiem rozumowania, to prace z wszystkich zakresów (może poza 6) można podciągnąć pod pomiary sytuacyjne i wysokościowe czegoś tam.
 3 
zgłoś
odp: Odp.39 ciekawe jak będą na to patrzyły podgiki, bo jednak to tylko interpretacja GGK a nie przepis prawa
 3 
zgłoś
Szkice Odpowiedź na 26 też jest ciekawa. Skąd wniosek, że jak robię pomiar to mam przekazywać szkice? Co innego mówił na konferencji.
 2 
 12 
odpowiedz zgłoś
. Kwintesencja tego wszystkiego to odpowiedź na pytanie 27. Gdyby to pytanie było jako pierwsze to wiedziałbym że dalej nie czytać.
 1 
 10 
odpowiedz zgłoś
31 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Geospatial Revolution, odc. 3
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS