wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2020-06-26| Geodezja, Prawo, Kataster

Samorządowcy, wykonawcy i GUGiK o sensownej modernizacji EGiB

Wystarczy zajrzeć do lokalnej prasy, by przekonać się, że modernizacje EGiB potrafią budzić negatywne emocje nie tylko wśród służby geodezyjnej i wykonawców prac, ale także wśród zwykłych obywateli. O tym, co zmienić, by prace te były realizowane sprawnie i przynosiły wymierne korzyści, dyskutowano wczoraj (25 czerwca) podczas zorganizowanej przez GUGiK wideokonferencji.


Samorządowcy, wykonawcy i GUGiK o sensownej modernizacji EGiB
Samorządowcy, wykonawcy i GUGiK o sensownej modernizacji EGiB <br />
Fragment prezentacji GGK
Fragment prezentacji GGK
Samorządowcy, wykonawcy i GUGiK o sensownej modernizacji EGiB <br />
Fragment prezentacji Marka Ślązaka (Mińsk Maz.)
Fragment prezentacji Marka Ślązaka (Mińsk Maz.)
Samorządowcy, wykonawcy i GUGiK o sensownej modernizacji EGiB <br />
Fragment prezentacji Sławomira Zająca (Geoprof)
Fragment prezentacji Sławomira Zająca (Geoprof)

Jak na wstępie podkreślił główny geodeta kraju Waldemar Izdebski, patrząc na efekty modernizacji EGiB, widać, że obecnie obowiązujące rozwiązania prawne są mało skuteczne. Potwierdzają to chociażby prace modernizacyjne wykonane w ramach projektu ZSIN faza II, który był realizowany przez GUGiK we współpracy z kilkudziesięcioma powiatami. W rok po zamknięciu tego przedsięwzięcia starostowie – w ramach rękojmi – zgłosili wykonawcom aż blisko półtora tysiąca uwag. Dotyczą one przede wszystkim: pominięcia dostępnych materiałów źródłowych (17%), ustalenia granic w terenie (15%) oraz błędnie wykazanych użytków w klasyfikacji gruntów (14%).

Zdaniem GGK tego typu błędy sprawiają, że coraz więcej osób kwestionuje sensowność modernizacji. Należy się zatem wspólnie zastanowić, co zrobić, by unikać przytoczonych problemów – temu właśnie miała służyć wczorajsza wideokonferencja. Wzięło w niej udział około 400 uczestników – głównie samorządowców, choć głos zabierali także wykonawcy oraz przedstawiciele GUGiK. Co ciekawe, wszystkie te środowiska prezentowały podobne postulaty, choć każdy z nieco innej perspektywy.

Starostwa: dobrze się przygotować i pilnować wykonawcy

Sens modernizacji EGiB z pewnością dostrzega powiat miński. Jak wylicza geodeta powiatowy Jolanta Nadłonek, przeprowadzenie modernizacji tylko w jednej gminie wiejskiej w powiecie mińskim podwoiło wpływy z podatku od nieruchomości. A przecież korzyści z tych prac jest więcej. Co zrobić, by je osiągnąć?

W ocenie zastępcy mińskiego geodety powiatowego Marka Ślązaka przede wszystkim należy się do prac modernizacyjnych starannie przygotować, w tym wnikliwie przeanalizować dostępne materiały. Ponadto działania powinny być realizowane nie jako samodzielne przedsięwzięcie, ale element kompleksowej modernizacji PZGiK. Wykonawcy powinni być na bieżąco monitorowani, a skutecznym wsparciem w tym zakresie jest zewnętrzny inspektor. Prace należy podzielić na etapy, przy czym przejście do kolejnego wymaga zamknięcia poprzedniego. O modernizacji należy także szeroko informować właścicieli nieruchomości, np. za pośrednictwem sołtysów. – Nikt nie zweryfikuje efektów tych prac lepiej niż sami właściciele. Poza tym zależy nam, by ewentualne błędy wychodziły jak najwcześniej, nie np. wtedy, gdy obywatel dostanie nowe wyliczenie podatku od nieruchomości – podkreślił Marek Ślązak.

Geodeta powiatowy z Włoszczowy Paweł Kowalczyk mówił z kolei o metodach pozyskiwania danych dotyczących przebiegu granic działek. Jak zaznaczył, kluczem do sukcesu przy modernizacji EGiB jest skuteczna ocena wiarygodności materiałów źródłowych. Jako że obowiązujące przepisy są w tym zakresie nieprecyzyjne, warto uszczegółowić te kwestie w warunkach technicznych (WT) przetargu. Pomocna może się tu okazać chociażby nieobowiązująca już instrukcja techniczna G-5. Doprecyzować w WT warto także chociażby procedury ustalania granic oraz ich dokumentowania czy zasady sporządzania szkiców granicznych. Przygotowując dokumentację przetargową, trzeba jednocześnie skupić się na zasadniczym celu modernizacji EGiB i nie tworzyć wymagań, które poza te cele wykraczają.

Wykonawcy: jednolite i sensowne wymagania

Punkt widzenia wykonawców prac geodezyjnych prezentowali Tadeusz Piasek z firmy PUGKiP z Miechowa oraz Sławomir Zając z krakowskiej firmy Geoprof. Podobnie jak Marek Ślązak zwracali uwagę na konieczność dobrego przygotowania dokumentacji, w szczególności warunków technicznych. Z perspektywy wykonawców ważne jest to, aby dokument ten umożliwiał rzetelne przygotowanie oferty, a do tego potrzebne jest np. dokładne określenie liczby budynków do pomiaru czy działek do ustalenia granic. W rzeczywistości, niestety, różnie z tym bywa. Tak jak Marek Ślązak byli także za etapowaniem prac, przy czym – jak podkreślali – wraz z zakończeniem każdego etapu wykonawca powinien otrzymywać część swojego wynagrodzenia.

W ocenie Tadeusza Piaska zmorą prac modernizacyjnych jest różnorodność oprogramowania wykorzystywanego w starostwach. Sprawia ona, że wbrew obowiązującemu prawu wciąż rzadko kiedy da się zasilić powiatowy system wynikami modernizacji przy użyciu plików w formacie GML. Dla wykonawcy prac oznacza to zatem dodatkowe koszty i trudności.

Sławomir Zając zwrócił z kolei uwagę na aspekt społeczny modernizacji EGiB. Nierzadko zdarza się, że mieszkańcy są zaskoczeni pojawieniem się na ich terenie geodety, w rezultacie patrzą na jego działania z dużą nieufnością. Z doświadczenia firmy Geoprof wynika, że bardzo pomocne okazuje się tu odbywanie spotkań z mieszkańcami. W ich trakcie wykonawca w przystępnym języku wyjaśnia, na czym polega modernizacja, jakie są jej zalety, w jaki sposób przebiega, z jakimi konsekwencjami wiąże się dla właściciela nieruchomości itp.

Wśród postulatów, które ułatwiłyby modernizację EGiB, wykonawcy wymieniali ponadto: ujednolicenie warunków technicznych przynajmniej na poziomie województwa, ograniczenie do niezbędnego minimum ustalania granic oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, ograniczenie badania ksiąg wieczystych do ich elektronicznej wersji czy odchudzenie bazy EGiB o zbędne atrybuty.

GGK: zmiany nadchodzą

W ocenie Waldemara Izdebskiego wiele postulatów, które padły podczas konferencji, wydaje się słusznych. Zapowiedział, że pierwszy krok w kierunku realizacji części z nich już został wykonany. Jest nim wejście w życie 31 lipca nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego, która przewiduje m.in. ograniczenie zakresu informacyjnego EGiB. Kolejnym dużym krokiem będzie nowe rozporządzenie ws. EGiB. Ze słów GGK wynika jednak, że na jego wejście w życie musimy poczekać jeszcze kilka miesięcy.

Waldemar Izdebski nie wykluczył także, że GUGiK mógłby wziąć udział w przygotowaniu ramowych warunków technicznych dla modernizacji EGiB. Podczas spotkania padło także pytanie o ewentualne wsparcie finansowe GUGiK dla powiatów w realizacji tych prac. GGK przypomniał, że obecnie w ramach regionalnych programów operacyjnych toczą się projekty geodezyjne o wartości ponad miliarda złotych. Nim więc GUGiK podejmie jakiekolwiek inicjatywy, najpierw niezbędne jest zbadanie stanu EGiB po zakończeniu tych przedsięwzięć.

Jerzy Królikowski


«« powrót


dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
@ Tak naprawdę to nikomu nie zależy żeby modernizacje ewidencji gruntów zrobić dobrze. W powiecie konińskim przy modernizacji wykonawcy popełnili wszystkie możliwe błędy, jest to jeden wielki gniot i marnotrawstwo publicznych pieniędzy. Mimo tego weryfikator zewnętrzny przyjął te prace, ODGiK udaje, że wszystko jest zrobione prawidłowo a szefowa ODGiK ze starostą nawet otrzymali nagrodę od ministra cyfryzacji !!!
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: @ Czy powiatową jest tam nadal pani Maślak?
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: @ Pani Maślak nie jest geodetą powiatową tylko dyrektorem ODGiK bo w powiecie konińskim ODGiK i Wydział Geodezji są rozdzielone. Jest chyba jedyną taką osobą w Polsce, która pełni taką ważną funkcję w geodezji powiatowej nie mając żadnych uprawnień zawodowych.
zgłoś
odp: odp: @ Konińskie...hmmm czy to tam czasem nie pracuje słynny na całą Polskę inspektor Krzysztof? A dyrektor ODGiK musi mieć uprawnienia? Na co to potrzebne dyrektorowi?
zgłoś
odp: @ W Koninie jest dużo ciekawsza sytuacja bo tam kontrole prowadzi m.in firma pana Wojciecha Mateli, w której główną specjalista i ekspertka od egib jest bodajże pani Kierznowska znana z bycia prezesem gugi i wiwlu sukcesów na tym stanowisku.
 2 
odpowiedz zgłoś
~Stanley, widzisz niemcy zawsze patrzyli do przodu. Jak mają zarządzać krajem/terytorium, nie wiedząc co w nim jest, co jest czyje i gdzie. U nas patrzy się na 4 lata do przodu. Byle wybory wygrać, potem jakoś to będzie. Zawsze jakoś było.
 3 
odpowiedz zgłoś
Dlaczego ? A dlaczego my / wy / oni robimy sza...js jesteśmy nieuczciwi / niedouczeni / nierzetelni ? To może te kontrolę / weryfikację oraz fakt ze o zaufaniu publicznym możemy tylko pomarzyć są uzasadnione ?
 3 
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: Dlaczego ? To pytania, czy sprytnie ukryte pod ich postacią fałszywe uogólnienia i błedne tezy które mają się przemknąć w tej całej manipulacji? Bo geodeci są nieuczciwi/niedouczeni/nierzetelni ale już weryfikatorzy są kryształowo uczciwi/doskonale wykształceni/wysoce etyczni skoro mają być lekiem na tych pierwszych. Tak?
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
Samorządowcy, wykonawcy i GUGiK o sensownej modernizacji EGiB Analizowałem temat niemieckiego katastru na terenach ziem tzw. odzyskanych. Niemcy zaczęli prace ok. roku 1900. Zrobili gigantyczną pracę począwszy od triangulacji (duża część została adaptowana przez władze polskie po 1945r. - ponad 95%) poprzez poligonizację, ustalenie granic wraz z ich stabilizacją, pomiarem metodą ortogonalną, obliczeniami współrzędnych, powierzchni działek , założeniem rejestrów gruntów. Zajęło im to (wg. mojej oceny) tylko 35 lat. Nie posiadali sprzętu tak doskonałego jak tachimetry elektroniczne czy odbiorniki GNSS czy komputery ale robili to systematycznie bez żadnych "akcji". Transformuję czasami te osnowy i wychodzą dokładności w granicach max. 0,3m. Podziwiam ich pracę. A myśmy zrobili może 15-20% prawidłowej ewidencji a reszta to sz...ajs.
 12 
odpowiedz zgłoś
jak można zrobić modernizację w 3 miesiące całej gminy bo takie gminy narzucają terminy! Jak wygląda modernizacja? wektoryzacja map analogowych przez studentów (bezmyślna- bo liczy się ilość spikanych działek- od tego płacą), wywieszenie w urzędzie na tablicy ogłoszeń- pod stertą innych ogłoszeń- ze takowa jest sporządzana, geodetów w terenie nie widać. Aha proponuje obniżyć stawkę za działkę do 15 groszy!
 14 
odpowiedz zgłoś
odp: jak można zrobić modernizację w 3 miesiące całej gminy No i jeszcze perełka - "ustalenie granic w remizie OSP pok. 14 I piętro" !!! SUPER !!!
 7 
odpowiedz zgłoś
ewidencja się nie poporawi dopóty, dopóki jej żałosny stan nie wstrzyma inwestycji. Wyobraźcie sobie, że gmina nie można zbudować drogi przed wyborami, jeśli stan władania i generalnie jakość danych ewidencyjnych nie jest odpowiednia (nie spełnia odgórnych, prostych ale rygorystycznych wymagań, np. elementarna własność). Obecnie ewidencja to tylko problem, bo wylewałoby się asfalt od wsi do wsi, tam gdzie jest żwir i było by super, gdyby nie geodezja, kamień u nogi. Powiaty w wielu przypadkach są biedniutkie i nie mają kasy na modernizacje. Są szkoły, szpitale, drogi. Tym się wygrywa wybory. Zlecenie z RPO modernizacji 20-80 obrębów zostanie odebrane, w zasadzie bez weryfikacji. Wykonawca o tym wie. Moim zdaniem trzeba robić scalenia w ogromnych ilościach, ale maksymalnie upraszczając procedurę. Wszystkie stare błędy na półkę i mamy nowy stan, uzgodniony z obecnym właścicielem, porządek w drogach, płotach itd... Wskazywanie granic z lat 30 w chwili obecnej robi więcej złego niż dobrego. No, ale to stan prawny...
 1 
 8 
odpowiedz zgłoś
odp: ewidencja się nie poporawi Akurat wylewanie asfaltu tam gdzie jest żwir jest powszechne. Przynajmniej w środkowej Polsce. Przykłady powiatów gdzie takie inwestycje są (najczęściej gminne) z pominięciem ustalania pasa drogowego, właściwości itp. Przykłady: zgierski, poddębicki
 3 
odpowiedz zgłoś
Zlikwidować PODGiKi. Ewidencję oddać gminom, niech każda dba o swoje podwórko. Gwarantuję za max. 5 lat i będzie wzorcowo.
 7 
 4 
odpowiedz zgłoś
odp: Zlikwidować PODGiKi. Tia. Większego bajzlu w ewidencji za czasów jak prowadziły to gminy to nie pamiętają nawet najstarsi górale.
 3 
 8 
odpowiedz zgłoś
odp: Zlikwidować PODGiKi. Przypominam, że gminy prowadziły ewidencję przez kilkadziesiąt lat - przez ostatnie 20-cia PODGiK-i szukają sposobu jak to teraz po nich "posprzątać"
 4 
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Zlikwidować PODGiKi. jaja sobie robisz czy kpisz. Jest podobne g. i podobni urzędasy udający że pracują
 2 
 2 
zgłoś
Cieszę się że w końcu pan GGK zauważył że istnieją RPO, tyle tylko że to nie on te pieniążki załatwił. Rodzi się więc pytanie jakie i ile pieniędzy załatwi GGK dla geodezji. RPO to nie jest systemowe rozwiązanie problemów finansowania geodezji. Skoro zaś pan GGK chce zbadać stan EGiB po modernizacjach z RPO żeby podjąć jakiekolwiek działania to znaczy że finansowania ze strony GGK i rządu za bardzo nie będzie przez następne kilka lat.
 1 
odpowiedz zgłoś
modernizacja a może nie robić przetargów na 100 obrębów w ciągu 2 lat? a może jednakowo interpretować przepisy niezależnie od powiatu?
 5 
odpowiedz zgłoś
Najpierw wydajmy "ponad miliard złotych" a potem zastanówmy się co wesprzeć w EGiB - dobre!!! Już kilka lat temu jeden z GGK powiedział, że nie możemy dotykac się EGiB bo zostały wydane na nią duże pieniądze i politycy którzy mieliby o tym decydować zapytają się kto te pieniądze zmarnował. Wiemy kto, więc wiemy, że nikt nie zrobi sensownej reformy tego rejestru bo będzie to wymagało powtórzenia tego co jest teraz robione/zrobione i odpowiedzi dlaczego wcześniejsze środki zostały zmarnowane. Kolejni GGK i ministerowie odpowiedzialne za stan rejestrów przestrzennych konsekwentnie odmawiają rozmowy na temat samej informacji która trafia do tych rejestrów. W tym najważniejszego, rozwiązań prawnych dotyczących pozyskiwania informacji i jej aktualizowania. O katastrze nieruchomości mówi się w Polsce od odzyskania niepodległości w 1918 roku i na rozmowach się kończy. Ostatnio już się nawet nie mówi bo kataster stał się tematem tabu, co jest bardzo na rękę odpowiedzialnym za ten temat.
 5 
 18 
odpowiedz zgłoś
10 komentarzywiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Jak wyznaczyć strefy dojazdu w QGIS
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS