wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2020-05-24| Geodezja, Prawo

Poznaliśmy propozycje Tarczy Antykryzysowej 4.0 dla geodezji

Czwarty rządowy projekt ustawy z serii Tarczy Antykryzysowej przewiduje konkretne zmiany również w Prawie geodezyjnym i kartograficznym. Przepisy zostały już przyjęte przez rząd i trafiły do Sejmu.


Poznaliśmy propozycje Tarczy Antykryzysowej 4.0 dla geodezji

Łatwiejsze stosowanie operatu elektronicznego

Zupełną nowością jest zapis, który daje osobom wykonującym samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii możliwość poświadczania za zgodność z oryginałem sporządzonych przez siebie kopie protokołów, map i innych dokumentów, które podlegają przekazaniu do PZGiK wraz z wynikami prac geodezyjnych.

Jak wyjaśniają ten zapis autorzy projektu, obecnie jego brak to najważniejsza przeszkoda we wprowadzeniu pełnego elektronicznego obiegu dokumentów będących wynikiem prac geodezyjnych. Sprawia to, że jeśli w pracy geodezyjnej, np. przy podziale działki, powstają ww. dokumenty, to muszą one być w papierowym oryginale złożone do PODGiK jako element składowy operatu. Tym samym praktycznie uniemożliwia to objęcie technologią elektroniczną wszystkich rodzajów prac. Istniejący podział operatów na elektroniczne (bez takich dokumentów) i nieelektronicznie (zawierające wymienione dokumenty) zwiększa też koszty organizacyjne prowadzenia zasobu, gdyż operat papierowy musi być zeskanowany przez pracowników PODGiK, aby był następnie włączony do bazy zasobu. Proponowany przepis sprawi, że wykonawca prac będzie mógł przygotować całkowicie elektroniczny, spójny dokument, uwierzytelniony w całości przez siebie. Wprawdzie już dziś praktykuje się przyjmowanie operatów elektronicznych, ale związane z tym przepisy wymagają interpretacji, co stanowi barierę organizacyjną i mentalną w ich stosowaniu. Proponowany zapis ujednolici tę procedurę i pozwoli podnieść realizację e-usług dotyczących geodezji na nowy poziom automatyzacji – wyjaśniono w uzasadnieniu projektu.

Epidemia przyspiesza wejście w życie nowelizacji Pgik

Tarcza 4.0 zawiera ponadto pewne przepisy, które pierwotnie miały wejść w życie 31 lipca, w ramach nowelizacji Pgik uchwalonej w maju br. Zgodnie z propozycją rządu na czas epidemii:

 • zawieszony zostanie obowiązek zgłaszania prac geodezyjnych polegających na tyczeniu budynków lub sieci uzbrojenia terenu;
 • zawieszone zostanie pobieranie opłat, wydawanie licencji oraz wystawianie dokumentów obliczenia opłaty za zbiory: ortofotomapy, rejestru osnów (zarówno podstawowych, jak i szczegółowych), działek ewidencyjnych w zakresie ich identyfikatorów i geometrii oraz budynków w zakresie ich identyfikatorów, geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych (dodajmy, że uchwalona już nowelizacja Pgik przewiduje też uwolnienie danych wysokościowych oraz BDOT10k);
 • prace geodezyjne będzie można zgłaszać 10 dni po ich rozpoczęciu (nowelizacja Pgik przewiduje z kolei 5 dni);
 • o wyniku weryfikacji organ SGiK będzie informować wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu;
 • zamiast urzędowego uwierzytelnienia wykonawca będzie mógł umieścić na mapie do celów projektowych lub mapie z inwentaryzacji powykonawczej oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji; w projekcie Tarczy zawarto ponadto zapis, który wprost zezwala na wykorzystanie takich dokumentów w procesie budowlanym; w ocenie autorów projektu wpłynie to pozytywnie na przyspieszenie procesu budowlanego oraz zmniejszy ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii dzięki ograniczeniu konieczności kolejnej wizyty wykonawcy prac geodezyjnych w ODGiK.

Kiedy przepisy mają szansę wejść w życie?

W rozmowie z Polsatem minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapewniła, że rząd zrobi wszystko, by ustawa weszła w życie jak najszybciej. Sejm ma się nią zająć już na najbliższym posiedzeniu, które rozpoczyna się 27 maja. Jeśli projekt przejdzie sprawnie również przez Senat, jego przepisy powinny zacząć obowiązywać w ciągu najbliższych 2-3 tygodni.

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Jerzy Królikowski


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
A tu bardziej zrównoważony głos Opinia architekta: https://www.youtube.com/watch?v=YOLi4hPhU_A
 2 
odpowiedz zgłoś
ten jest jeszcze lepszy https://www.youtube.com/watch?v=tRT4OP1prWA "... za mdcp zapłaciłem 500 zł i się zdziwiłem, bo wcześniej takie same ze starostwa brałem po 15 zł"
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
geodezja https://www.youtube.com/watch?v=vhAnbVdgXZ8. Tak nas widzą:(
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: geodezja "... to jest tylko 5 minut roboty" "... mają jakieś tam małe opłaty w urzędzie". Potwierdzam, geodezja nie jest poważnie traktowana, zostanie "przejęta" w pierwszej wolnej chwili przez wykonawców i architektów...
 2 
odpowiedz zgłoś
geodezja Branża turystyczna podnosi ceny usług to może czas na geodezje....
 2 
odpowiedz zgłoś
Czytam, czytam, nie rozumiem chyba cyt-Proponowane umożliwienie uwierzytelnienia wymienionych dokumentów przez geodetę sprawi, że geodeta może przygotować całkowicie elektroniczny, spójny dokument, uwierzytelniony w całości przez wykonawcę prac. Zatem, kto co uwierzytelnia ? geodeta uwierzytelnia dokumenty, aby wykonawca mógł uwierzytelnić operat? Czym się różni uwierzytelnienie dokumentów (uzasadnienie ustawy) od poświadczenia ich kopii (tekst ustawy)? Wynikowo powstanie uwierzytelnienie przez wykonawcę poświadczonej przez geodetę kopii, chyba coś ktoś pomieszał. Dodatkowo jak to udostępni zasób to będzie kopia z uwierzytelnionej przez wykonawcę poświadczonej przez geodetę kopii? Dodatkowo ktoś tutaj ciekawie przeplata pojęcie geodety z wykonawcą prac, oraz uwierzytelnienia dokumentów, z poświadczeniem ich kopii za zgodność, jak napisano w ustawie. Teoretycznie to wykonawca przygotowuje operat, a przynajmniej go przekazuje do właściwego organu (zawiadomienie). Ciekawe będzie zetknięcie tego przepisu z rzeczywistością?
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: Czytam, czytam, nie rozumiem chyba No zobaczymy jak to zadziała. Ciekawe jest jeszcze to, że poświadcza za zgodność z oryginałem "osoba wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii". Nie wykonawca, nie geodeta który np. sporządził dany dokument.
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Czytam, czytam, nie rozumiem chyba I to nie każda. Poświadcza się w ten sposób tylko dokumenty SPORZĄDZONE PRZEZ SIEBIE. Ten kto sporządził dokument wie, że poświadcza oryginał, a taki nie zawsze łatwo rozpoznać. Wydaje mi się, że to może ma pewien sens. Dodam tylko, że dla mnie z brzmienia przepisu nie wynika, czy naprawdę chodzi o dokumenty wchodzące w skład operatu ? czyli, że takie kopie (poświadczone) można przekazać do pzgik w operacie, a tak pośrednio wydaje się wynikać z uzasadnienia. Czytając dosłownie zapis ustawy uważam, jak w jednym z wcześniejszych komentarzy, że nie wiem po co takie poświadczanie?
zgłoś
. Nigdzie nie dopatrzyłem się aby to GGk byl autorem, a zatem wychodzi na to że jak zmienać PGiK to tylko po za GUGiKem, aby w najmniejszym stopniu nie maczali palców ....
 3 
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: . No i w błędzie jesteś. Na fb GGK chwali się że to jego pomysł.
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: . Zwykle ten co się chwali chwali się nie swoim pomysłem - Tesla tez to przerabiał z Edisonem ;)
 2 
 1 
zgłoś
_ Mój geodezyjny sposób na koronawirusa. MDCP 350 zł do 1 ha i za każdy kolejny 1ha 100 zł. Tyczenie domku 30 zł za oś. Inwentaryzacja przyłącza 120 zł. Inw powykonawcza 250 zł.
 4 
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: _ Bardzo śmieszne
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: _ JA PROPONUJE ŻEBY ROBIĆ ZA FLASZKĘ:)
 1 
odpowiedz zgłoś
Szanowne Geoforum przeczytajcie DOKŁADNIE przepisy, a później piszcie. Piszecie, że został ZNIESIONY obowiązek zgłaszania tyczenia, pobierania opłat. To NIEPRAWDA. Nie został zniesiony, ale ZAWIESZONY na czas epidemii. Co ma wisieć nie utonie. Po odwołaniu czasu epidemii, obowiązek ten zostanie odwieszony i prace geodezyjne niezakończone przed 31 lipca 2020 roku będą rozliczane po staremu.Jak epidemia skończy się np. 1 grudnia 2020 r, a zgłoszona praca nie została zakończona, to 2 grudnia dostajesz rachuneczek za dane pobrane w czasie epidemii.
 9 
odpowiedz zgłoś
odp: Szanowne Geoforum Dziękuję za zwrócenie uwagi - doprecyzowałem wiadomość
 1 
 4 
odpowiedz zgłoś
odp: Szanowne Geoforum skoro już czytamy dokładnie przepisy, to czy z art. 26 projektu ustawy, w którym do ustawy Pgik dodaje się przepis w brzmieniu: "Osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii mogą poświadczać za zgodność z oryginałem sporządzone przez siebie kopie protokołów, map i innych dokumentów, które podlegają przekazaniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z wynikami prac geodezyjnych" na pewno lub jasno wynika to, czym się chwali GGK oraz z czego cieszy się autor artykułu, czyli że gedeta uprawniony nareszcie będzie mógł przekazywać do zasobu przetworzone do postaci elektronicznej wytworzone przez siebie w oryginale dokumenty analogowe? Literalnie ten przepis daje prawo autorowi dokumentów przekazywanych do zasobu do sporządzenia ich kopii i poświadczenia ich za zgodność z oryginałem. Tylko po co?
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Szanowne Geoforum Nie autorowi dokumentu a autorowi kopii :-).
 1 
zgłoś
@ Jak już informatycy wytępią do końca geodetów to kto im będzie te bazy aktualizował?
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: @ robopsy z wymiataczem laserowym na plecach :D
 1 
odpowiedz zgłoś
Sądzac po propagandzie sukcesu wypisywanej poniżej i powrównując ją ze spadającym na łeb poziomem odpowiedzi GGK w kwestiach merytorycznych (np. słynny już serial odpowiedzi na zapytanie GIG) cała para GUGiK idzie w gwizdek zamiast w koła. Ten (wybaczcie mi) bełkot, chwalący korzyści z propozycji do Tarczy, nie ma nic wspólnego z realiami prawdziwej geodezji.Żadnego z tych pochlebnych komentarzy nie napisał geodeta wykonujący prace które przechodzą przez zasób. Te przepisy są fikcją która niczemu nie służy poza sprawianiem wrażenie, że GGK i jego ekipa zrobiła coś istotnego w czasach pandemii. Mało tego, logika tych propozycji jest taka żeby wspierać ostatnią nowelizację służącą do realizacji celów innych niż wykazane w uzasadnieniu do niej. W szczegóły zmian nie zamierzam nawet wchodzić bo już pierwszy przepis o poświadczaniu kopii ma taką treść, że zarówno wykonawcy jak i urzędnicy, z którymi rozmawiałem na jego temat, nie potrafili mi powiedzieć o co w nim chodzi (w kontekście tworzenia i przekazywania operatów).
 2 
 11 
odpowiedz zgłoś
odp: Sądzac po propagandzie sukcesu "Te przepisy są fikcją która niczemu nie służy poza sprawianiem wrażenie, że GGK i jego ekipa zrobiła coś istotnego w czasach pandemii" Czyli kolega uważa, że przepisy w randze ustawy, które za niedługo stanowić będą prawo są fikcja i bełkotem? No to gratuluję poszanowania dla stanowienia prawa w Polsce. Prawdziwy geodeta! Brawo!
 5 
 4 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Sądzac po propagandzie sukcesu To może Kolega Geo wyjaśni mi co stanowi wynik pracy geodezyjnej?
zgłoś
odp: odp: Sądzac po propagandzie sukcesu Wynik pracy geodezyjnej ZAWSZE stanowi opracowanie przeznaczone dla zleceniodawcy który za nie płaci-tylko i wyłącznie.
 2 
 1 
zgłoś
odp: odp: Sądzac po propagandzie sukcesu @GEO a jakby tak ludzkimi słowami przyszło opisać zamiast tego szumnego "opracowanie przeznaczone dla zleceniodawcy"? co konkretnie podmiot liryczny ma na myśli?
zgłoś
odp: Sądzac po propagandzie sukcesu Są ośrodki w których "Mapa powykonawcza inwentaryzacji obiektów budowlanych" - oryginał czy też kopia - nie są częścią operatu !!!
odpowiedz zgłoś
-A PANI SWOJE 10 MĘDRCÓW POTRZEBNYCH DO PODNIESIENIA KAMIENIA, W SYTUACJI GDY MOŻE GO PODNIEŚĆ JEDEN DUREŃ.. Kierunek prawidłowy, ale jak otwieramy następne furtki zaczynają się problemy, zaczną.
 2 
 1 
odpowiedz zgłoś
no nie powiem Panie GGK wreszcie coś dla geodetów! Ten pomysł podoba mi się 100 razy bardziej niż jakieś oświadczenia zamiast klauzul. Teraz wreszcie będzie można przyciskać powiaty, żeby przyjmowały operat w wersji cyfrowej. TEGO mi brakowało w nowelizacji.
 1 
 4 
odpowiedz zgłoś
odp: no nie powiem Bo to się zapewne pojawi w nowelizacji rozporządzenia w sprawie standardów bo tam jest miejsce gdzie te kwestie są szczegółowo regulowane. Ustawa nie jest od tego. Obstawiam, że obligatoryjnie zostanie wprowadzony operat elektroniczny jako podstawowa forma przekazywania wyników prac do PZGIK.
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: no nie powiem i tak powinno być, skoro Ośrodki są zobligowane do prowadzenie zasobu cyfrowo to i takie dane powinny dostawać.To jest prawdziwa oszczędność czasu. Tak więcej czasu na ploty i kawę, uprzedzam kąśliwe uwagi...
zgłoś
to... będzie karnie odpowiadał. Jak jeden,drugi, trzeci straci uprawnienia, a wykonawcę osądzą niezależne sądy to będą pisać prawdę, całą prawdę i tylko prawdę:)
 6 
odpowiedz zgłoś
czarno to widzę No w sumie pięknie ale już widzę te mapy wykonane na kolanie poświadczone przez niektórych geodetów dla klientów i brak operatu z pomiaru w ośrodku. Bo już nie było czasu żeby go skompletować i przekazać. Bo trzeba lecieć następną mapkę robić.
 6 
 7 
odpowiedz zgłoś
odp: czarno to widzę Tylko, że oświadczenie geodeta będzie składał pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych oświadczeń. Nie sądzę aby chciał ryzykować utratę uprawnień i poświadczać mapę dla której nie złożył operatu i nie ma pozytywnego protokołu w ręce.
 2 
 5 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: czarno to widzę Kwestia czasu, jeśli konkurencja zaczyna oddawać szybciej roboty za każdy będzie jak podpisywał
zgłoś
odp: odp: czarno to widzę jestem za zniesieniem weryfikacji, a zastąpienie jej oświadczeniem geodety uprawnionego złożonym pod odpowiedzialnością karną. Szybko skończyłoby się partaczenie...nie byłoby kozła ofiarnego do bicia w postaci ośrodka.
 1 
zgłoś
... Idą czasy, gdzie do ośrodka dokumentacji geodezyjnej nie trzeba będzie jako wykonawca pracy geodezyjnej wogóle wchodzić. Piękna sprawa!!! Sądzę, że zwiększy to komfort psychologiczny wykonawców i przyczyni się do poprawy zdrowia psychicznego:) Brawo GGK!!!
 2 
 9 
odpowiedz zgłoś
... Powiem, że nareszcie ktoś myśli w zakresie przepisów geodezyjnych. Na co to oddawać jakieś sterty materiałów papierowych w formie tzw. operatów technicznych skoro dąży się do cyfryzacji? I jeszcze ta cała "kontrola", "weryfikacja", żółte karteczki na operatach do poprawy zamiast protokołu weryfikacji to był przecież XIX wiek. Teraz dążymy do całkowitego wyeliminowania papierowych dokumentów przekazywanych do zasobu. Coś pięknego-nie będzie już trzeba drukować np 100 nikomu niepotrzebnych kartek papieru do operatu na mdcp na około 20 hektarów. Urzędnik będzie miał lżej, bo skanować nie będzie trzeba. Do tej pory było tak, że mimo iż system elektroniczny to nikomu niepotrzebny operat "papierzany" i tak trza było przekazywać. Miejmy nadzieję, że przepisy zostaną uchwalone jak najszybciej i wymuszą na urzędnikach zniesienie bariery "mentalnej" jak to opisuje ustawodawca. Same poświadczenie przez geodetę uprawnionego mające rangę klauzuli też stanowi coś pięknego.
 2 
 5 
odpowiedz zgłoś
w uzasadnieniu... czytamy m.in. że w Art 26 projektowanymi zmianami wprowadza się możliwość poświadczania przez wykonawców prac geodezyjnych (za zgodność z oryginałem) kopii protokołów, map i innych dokumentów, co jest kluczowym elementem umożliwiającym przekazywanie przez geodetów w ramach wyników prac geodezyjnych dokumentacji elektronicznej. Obecnie jest to najważniejsza przeszkoda we wprowadzeniu pełnego elektronicznego obiegu dokumentów będących wynikiem prac geodezyjnych. Istniejący podział operatów na elektroniczne (bez takich dokumentów) i nieelektronicznie (zawierające wymienione dokumenty) zwiększa też koszty organizacyjne prowadzenia zasobu, gdyż operat papierowy musi być zeskanowany przez pracowników PODGiK, aby był następnie włączony do bazy zasobu. Proponowane umożliwienie uwierzytelnienia wymienionych dokumentów przez geodetę sprawi, że geodeta może przygotować całkowicie elektroniczny, spójny dokument, uwierzytelnionyw całości przez wykonawcę prac.
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
ciekawe no to się porobiło to co będą teraz robili inspektorzy w starostwach ?
 3 
 8 
odpowiedz zgłoś
18 komentarzywiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Skaning ułatwi modernizację statku
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS