wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2020-05-19| Geodezja, Prawo

Jak mierzyć w czasie epidemii? GGK odpowiada GIG

Główny geodeta kraju Waldemar Izdebski odniósł się do wątpliwości GIG dotyczących realizowania czynności geodezyjnych w świetle obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.


Jak mierzyć w czasie epidemii? GGK odpowiada GIG

Przypomnijmy, że w swoim liście z 11 maja prezes Geodezyjnej Izby Gospodarczej Krzysztof Lichończak zwracał uwagę na problemy, jakie wykonawcy prac napotykają przy realizacji niektórych zleceń, np. modernizacji EGiB. Z jednej strony obowiązujące obostrzenia oraz rekomendacje głównego inspektora sanitarnego zabraniają organizowania zgromadzeń (pod groźbą wysokich kar), a te są nieodzowne chociażby przy ustalaniu granic. Z drugiej strony część zamawiających nie uznaje ogłoszonego stanu pandemii za siłę wyższą, nakazując firmom geodezyjnym dochowanie terminów umownych. Ponadto strach przed koronawirusem sprawia, że część właścicieli nieruchomości nie wpuszcza geodetów na teren posesji bądź odmawia stawienia się na gruncie. Jak w takich warunkach mają działać firmy geodezyjne? Wskazówki przynosi pismo GGK z 15 maja.

Prace geodezyjne a zakaz zgromadzeń

GIG pyta m.in., czy wykonawcy prac geodezyjnych mogą prowadzić czynności ustalenia granic nieruchomości bez narażania się na zarzut organizowania zgromadzenia i związane z tym wysokie kary. GGK odpowiada, że na mocy obowiązujących przepisów zakaz zgromadzeń nie dotyczy czynności wykonywanych m.in. w związku z pracami geodezyjnymi. Ponadto na dziś żadne regulacje nie ograniczają działalności gospodarczej w zakresie geodezji.

Kto usprawiedliwia nieobecność strony?

Czy strona postępowania, która telefonicznie poinformuje, że ze względu na obecną sytuację epidemiczną nie stawi się na gruncie – należy uznać za nieobecność usprawiedliwioną? – pyta dalej GIG. „Jeśli obowiązek prawidłowego zawiadomienia należy do wykonawcy prac geodezyjnych (…), do oceny wykonawcy prac geodezyjnych należy również uznanie okoliczności usprawiedliwiających nieobecność” – odpowiada GGK, wskazując, że kwestie te szczegółowo reguluje Kodeks postępowania administracyjnego.

Pgik wciąż obowiązuje

Trzecie pytanie Izby dotyczy postępowania geodety w sytuacji, gdy strona zabroni wejścia na teren jej działki, bądź odmówi podpisania protokołu ustalenia granic lub arkusza danych ewidencyjnych budynku. Waldemar Izdebski zwraca uwagę, że kwestie te reguluje Prawo geodezyjne i kartograficzne, a przepisy te nie zostały wyłączona na czas epidemii. „Niezależnie od stanu epidemicznego, strona postępowania zawsze ma prawo do odmowy podpisania protokołu z czynności ustalenia granic lub innego dokumentu. W takiej sytuacji wzmiankę o odmowie i jej przyczynach zamieszcza się w dokumencie” – dodaje GGK.

Zawiadamianie stron

Czwartą problematyczną kwestią jest postępowanie wykonawcy prac w przypadku nieotrzymania zwrotnych potwierdzeń odbioru. Jak bowiem zwraca uwagę GIG, na mocy przepisów tzw. ustaw covidowych nie ma możliwości prawidłowego zawiadomienia stron w przypadku nieodebrania przesyłki i określenia nowego terminu ustalenia (a to jest częstym przypadkiem przy podziałach ZRID, ustaleniach granic czy modernizacjach EGiB). „Sprawa odpowiedzi na tak postawione pytanie wykracza poza zakres kompetencji Głównego Geodety Kraju. Wykonawca posiada potwierdzenia wysłania zawiadomień i w przypadku nieotrzymania zwrotnych potwierdzeń odbioru powinien wystąpić do Poczty Polskiej (Urzędu Pocztowego) o przesłanie mu zwrotnych potwierdzeń odbioru lub wskazanie przyczyn braku takich potwierdzeń” – pisze GGK.

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Do Szanownego nieGGK... Nie ma żadnego znaczenia kto przygotował tą odpowiedź personalnie tak samo, jak nie powinniśmy w komentarzach używać stwierdzenia, że wypowiedział się w tej sprawie GUGiK. Pismo podpisał Główny Geodeta Kraju Pan dr hab. inż. Waldemar Izdebski. I On jako jedyny jest odpowiedzialny za treść pisma. W komentarzach jest wystarczająco duża ilość krytyki i dowodów wskazujących na jej zasadność. Nie mam zamiaru oceniać faktycznego autora tego stanowiska chociażby z tego powodu, że jako zwykły pracownik wykonuje polecenia szefa. Zrobił swoje bo za to bierze pieniądze, żeby słuchać przełożonego. Dla mnie do jakiejkolwiek oceny sytuacji pozostaje tylko to, dlaczego GGK to podpisał. Wniosek (nie tylko mój) jest jeden. Obecny GGK nie ma bladego pojęcia o pracy geodety wykonawcy, dla którego tak naprawdę warunki i zasady pracy określają Kodeks Cywilny i Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne. Jego poprzednik Pan Bujakowski chociaż się w tym orientował a On, intensywnie pracuje na swój wizerunek.
 1 
 5 
odpowiedz zgłoś
Dajcie spokoj Dajcie spokój autorowi, napisał to co wiedział. A przełożeni pewnie i tak wnieśli swoje korekty. Jak GUGiK ma się wypowiadać o geodezji powiatowej jak się mało na niej zna?
 2 
odpowiedz zgłoś
Apel do prezesa GIG, nie możemy odpuścić GGK zajęcia precyzyjnego stanowiska w jednej podstawowej sprawie. Jak mamy zakończyć procedurę ustalenia granic bądź ich wznowienia w przypadku braku zwrotu z poczty nieodebranych przez adresatów przesyłek. Tylko przed udzieleniem odpowiedzi niech się GGK zapozna szczegółowo z brzmieniem art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o ... SARS-CoV-2 (zwrot do nadawcy nieodebranych przesyłek za zwrotnym poświadczeniem odbioru nastąpi w terminie 14 dni po zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego) oraz z art. 44 KPA ze szczególnym naciskiem na paragraf 4 (doręczenie uznaje się za dokonane a pismo ((w domyśle zwrócona przesyłka)) pozostawia w aktach sprawy ((w domyśle załącza do operatu))). Wg. aktualnego stanu prawnego nie będzie możliwe zakończenie procedowania większości z tego typu czynności geodezyjnych. Mam nadzieję, że GGK powstrzyma się od sugerowania nam abyśmy sami osobiście doręczali zawiadomienia na drugi koniec Polski.
 10 
odpowiedz zgłoś
Wykonawca jak znasz odpowiedzi to po co zadawaliście te pytani? Czegoś nie rozumiem
 5 
odpowiedz zgłoś
odp: Wykonawca Po to żeby GG widział, że jest problem pomógł jako organ, który może mieć wpływ na przepisy prawne, a nie odpowiadał głupoty.
 7 
odpowiedz zgłoś
odp: Wykonawca I po to żeby GG do nas wrócił z wirtualnej (publikacyjnej) rzeczywistości do realu
 7 
odpowiedz zgłoś
Zawiadomienia stron Głupoty Pan pisze Panie GG "powinien wystąpić do Poczty Polskiej (Urzędu Pocztowego) o przesłanie mu zwrotnych potwierdzeń odbioru lub wskazanie przyczyn braku takich potwierdzeń? ? pisze GGK" - wyjaśniam: Zgodnie z USTAWĄ z dnia 16 kwietnia 2020 r. o ... SARS-CoV-2 ART. 97 operator pocztowy ... nie zwraca nadawcy przesyłki pocztowej. A art. 98 mówi że takie przesyłki "nie można uznać za doręczone" Czyli Wykonawca nie otrzyma zwrotek i nie można uznać doręczenia tych zawiadomień. Panie GG prosimy o powrót do rzeczywistości ...
 11 
odpowiedz zgłoś
Tjaa... jakie pytanie, taka odpowiedź... Trafił swój na swego. Lubię takie szachy.
 7 
odpowiedz zgłoś
odp: Tjaa... Oj starowinko. Jak jesteś taka stara to powinnaś znać stare powiedzenie, że nie ma głupich pytań, ale są tylko głupie odpowiedzi.
 1 
 5 
odpowiedz zgłoś
odp: Tjaa... Pytanie było precyzyjne i dobrze zadane a GGK pokazał jak traktuje nas wykonawców.
 1 
 4 
odpowiedz zgłoś
-A PANI SWOJE No bo czy Wykonawcy prowadzą jakieś postępowania. Czy są to postępowania "mieszczące" się w zakresie KPA, jeżeli już tak GGK sugeruje. Co mają "czynności terenowe, związane ściśle z "czyszczeniem baz " z postępowaniami prowadzonymi przez "organy samorządowe". Te żle zadane pytania choć słuszne w problemie jaki nas dotyczy i odpowiedź organu , który za geodezję jest odpowiedzialny,świadczą o stanie Polskiej Geodezji. Jeżeli tych dużych liter można jeszcze używać. My tu o życiu a i tak najważniejsze są bazy......
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
@ Zmiany w geodezji idą w dobrym kierunku. W końcu władza dba o prawdziwych polaków lokalnych patriotów. Mamy nadzieję, że obecne władze geodezyjne nie poprzestaną na podwyższeniu opłaty za przekazanie danych do PZGiK. Coraz więcej osób ze środowiska geodezyjnego mówi o konieczności podwyższenia tej opłaty do 200-220 zł za pierwszy hektar. Taka podwyższona opłata na pewno pomoże jeszcze w większym stopniu poprawić jakość danych. Wiele mówi się też o dodatkowej opłacie "weryfikacyjnej". Dokumentacja geodezyjna, która wymaga weryfikacji powinna być objęta dodatkową opłata. Osoby upoważnione przez Starostę, były by nie jako bardziej zmobilizowane do podjęcia szczególnych działań mających na celu jeszcze lepszą kontrolę opracowań. Z opłaty tej była by zwolniona dokumentacja sporządzona przez pracowników PZGiK i ich najbliższych członków rodziny.
 18 
odpowiedz zgłoś
odp: @ I niech uniewaznią wszystkie przepisy w geodezji. Zamiast tego niech ustawa prawo geodezyjne zawiera tylko jeden artykuł o treści- prace należy wykonać tak jak chce tego weryfikator w danym księstwie powiatowym. Dostsujmy wreszcie prawo do życia.
 16 
odpowiedz zgłoś
odp: @ Jest już ogłoszony tekst ustawy PGiK ze zmianami obowiązującymi od 30 lipce b.r. Pierwszy ha - 100 zł, każdy następny, rozpoczęty do 10 ha -10 zł, dalej za każdy - 5 zł.
odpowiedz zgłoś
-A PANI SWOJE Nie mierzcie ludzi swoją miarą, bo może okazać się za krótka. Pytania źle zadane to i odpowiedzi są nijakie.
 19 
 4 
odpowiedz zgłoś
~uprawniony czego nie rozumiesz. W piśmie GGK podano podstawy prawne wynikające z prawa materialnego (pgik) posiłkując się odniesieniami do kpa. Co tu jest niezrozumiałe w treści tych wyjaśnień? Jeśli tak podstawowych rzeczy nie rozumiecie to oddajcie uprawnienia zawodowe. Odpowiedź jest oparta na konkretnych przepisach i z ty polemizujcie merytorycznie. Jeśli się nie zgadzam z interpretacją przepisu to podaję "ponieważ to i tamto..." KPA nie jest podstawą tego pisma tylko.
 19 
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: ~uprawniony Ktoś tu krzyczy na nas geodetów uprawnionych. Ktoś tu z formy wyszedł i komuś tu nerwy puściły. W sumie to dobry pomysł żeby oddać uprawnienia, bo po co nam te uprawnienia. Oddam swoje uprawnienia, ale najpierw niech swoje odda pani, która tę odpowiedź pisała.
 9 
odpowiedz zgłoś
odp: ~uprawniony Krzyczeć to sobie Pan może w gugiku ba swoich pracowników, co czyni Pan nader często.
 1 
 16 
odpowiedz zgłoś
odp: ~uprawniony I po co te nerwy? Czy ktoś tu napisał, że czegoś nie rozumie? Ja nie widzę takich komentarzy. Napisali, że głupio odpisaliście i tyle.
 4 
odpowiedz zgłoś
Bosze drogi I ta pani jeszcze jest w komisji egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe. SZOK.
 1 
 14 
odpowiedz zgłoś
Co to ma być? "Niezależnie od stanu epidemicznego, strona postępowania zawsze ma prawo do odmowy podpisania protokołu z czynności ustalenia granic lub innego dokumentu. W takiej sytuacji wzmiankę o odmowie i jej przyczynach zamieszcza się w dokumencie." A co to ma wspólnego z wejściem na teren prywatny? Strona ma prawo odmowy podpisania "innego dokumentu". Jakiego dokumentu? O jakiej "wzmiance" mowa?
 19 
odpowiedz zgłoś
No tak czego oczekujecie, zadając różne ośmieszające Was pytania. Wygląda na to, że w związku z pandemią wyłączyliście zdolność logicznego myślenia i oczekujecie, że praca sama się zrobi a rząd zwolni Was z obowiązku informowania stron. Nie tędy droga.
 21 
 4 
odpowiedz zgłoś
odp: No tak Obrona przez atak? Też metoda odwrócenia uwagi od głupoty ggk
 1 
 13 
odpowiedz zgłoś
Pani Anno świetnie udało się Pani ośmieszyć swojego szefa i obrazić inteligencję ludzi myślących. Gratuluję głupoty i niekompetencji.
 1 
 20 
odpowiedz zgłoś
odp: Pani Anno Jaki Pan taki kram.
 12 
odpowiedz zgłoś
Pobieramy pismo jako pdf, File --> Document properties. i już mamy autora
 1 
odpowiedz zgłoś
Aleś mi Izdebski tym pismem rozbawił.
 2 
 16 
odpowiedz zgłoś
Autor! Autor! Podajcie nazwisko autora tych bredni. Kto w Gugiku ma inicjały AA?
 1 
 15 
odpowiedz zgłoś
odp: Autor! Autor! AA to Anonimowy Analfabeta musi być.
 1 
 19 
odpowiedz zgłoś
odp: Autor! Autor! Pismo podpisał GGK Waldemar Izdebski. W pliku pdf autorem jest P. Adamek Anna (pracownik wiec nie łamię RODO). Jest kilka pytań. Kto jest autorem pisma, GGK czy Pani A.? Jeśli Pani A. to czy GGK czyta co podpisuje? Jeśli GGK czyta co podpisuje to czy rozumie istotę problemów zawartych w pytaniach? Mam taką refleksję - mamy GGK bez uprawnień i z zerową praktyką w Wykonastwie geodezyjnym. Myślę że merytoryczne pytania przerosły P. Waldemara Izdebskiego stąd taka a nie inna odpowiedź.
 6 
odpowiedz zgłoś
Geodezja W rozumieniu Izdebskiego. Czyli nic chłop z geodezji nie ogarnia.
 2 
 30 
odpowiedz zgłoś
KPA Wstydu nie macie chciałoby się rzec.Jak można takie głupoty podpisywać.
 1 
 29 
odpowiedz zgłoś
Jeśli pisał to ten kto się podpisał to nie ma dziwne, że mamy to co mamy w geodezji. Najlepsze jest to - "Wyznaczenie nowego terminu, ale i inne zagadnienia dotyczące zawiadomień i doręczeń regulują szczegółowo różne przepisy, głównie Kodeksu Postępowania Administracyjnego". Żenada panie GGK.
 1 
 29 
odpowiedz zgłoś
Piekło zamarza GGK cytuje KPA. Może w ramach czytania aktów prawnych GGK zobaczy terminy odpowiedzi na pisma urzędowe zeby następnym razem nie żądać od innych odpowiedzi w terminach nie prawnych.
 1 
 31 
odpowiedz zgłoś
21 komentarzywiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Najdokładniejsza mapa magnetyczna Ziemi
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS