wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2019-08-12| Prawo

Resort sprawiedliwości: geodeci nie będą mieć lepszego dostępu do KW

Nie wydaje się uzasadnione podejmowanie działań legislacyjnych, które miałyby zapewnić geodetom łatwiejszy dostęp do akt ksiąg wieczystych – odpowiada Apelowi 45 Michał Szczepański, dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości.


Resort sprawiedliwości: geodeci nie będą mieć lepszego dostępu do KW

GGK popiera Apel 45

„Zmiana ustawy o księgach wieczystych i hipotece w taki sposób, aby geodeci uprawnieni (podobnie jak notariusze) mieli bezpośredni dostęp do zbiorów dokumentów ksiąg wieczystych” – to jeden z 9 postulatów Apelu 45 wyszczególnionych w porozumieniu 6 organizacji geodezyjnych. Dążąc do realizacji tego wniosku, Komitet Wykonawczy Apelu 45 wystosował do resortu sprawiedliwości pismo, w którym wezwał do podjęcia działań mających znieść bariery legislacyjne i biurokratyczne utrudniające geodetom profesjonalny dostęp do akt ksiąg wieczystych i portalu Elektroniczne Księgi Wieczyste. Przypomnijmy, że dziś, by geodeta mógł uzyskać dostęp do akt KW, musi wykazać interes prawny. Obostrzenie to nie dotyczy jednak notariuszy.

Co ważne, główny geodeta kraju Waldemar Izdebski oficjalnie poparł postulat Apelu 45. „Taka zmiana jest niezwykle istotna, zważywszy na wskazywane w tym zakresie trudności napotykane przez geodetów przy sporządzaniu dokumentacji do celów prawnych i postępowań administracyjnych, w tym również związanych z procesem inwestycyjnym, i mających wpływ na aktualizację ewidencji gruntów i budynków, która, obok ksiąg wieczystych, jest państwowym rejestrem w zakresie informacji o nieruchomościach” – podkreśla GGK.

Geodeta to nie notariusz

Ministerstwo Sprawiedliwości pozostaje jednak nieugięte i po raz kolejny odpowiada, że obowiązujące przepisy są w pełni wystarczające, by z jednej strony geodeci mogli sprawnie realizować swoje obowiązki, a z drugiej – by księgi wieczyste były odpowiednio chronione. Michał Szczepański wymienia trzy powody, dla których wykonawcy prac geodezyjnych nie powinni mieć dostępu do akt KW analogicznie jak notariusze:

 1. Notariusze działają jako osoby zaufania publicznego, natomiast obowiązujące przepisy takiego statusu geodetom wprost nie przyznają.
 2. Notariusze są ustawowo zobowiązani do zachowania tajemnicy zawodowej – takiego obowiązku nie wprowadzono jednak wobec geodetów.
 3. Notariusze odgrywają szczególną rolę w zapewnieniu bezpiecznego obrotu nieruchomościami oraz w samym postępowaniu wieczystoksięgowym. Z tych względów ta grupa zawodowa została w drodze wyjątku zwolniona z obowiązku każdorazowego wykazywania się interesem prawnym.

MS: obecne przepisy nie stwarzają barier

Ministerstwo Sprawiedliwości nie zgadza się ponadto z argumentami Apelu 45, że obecne przepisy rodzą bariery legislacyjne i biurokratyczne w dostępnie do KW. W ocenie Michała Szczepańskiego na mocy obowiązującego prawa dostęp do akt KW, w tym wykazanie interesu prawnego, nie musi być dla geodetów ani czasochłonne, ani kosztowne. „Stosowanie przepisów o wglądzie do akt ksiąg wieczystych w odniesieniu do tej grupy zawodowej, w szczególności zaś interpretacja ww. pojęcia [interesu prawnego – red.] nie powinny zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości rodzić w praktyce problemów, takich jak sugerowane w ww. wystąpieniu. Nadmieniam, iż prowadzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości analizy informacji rocznych prezesów sądów apelacyjnych o działalności sądów na obszarze apelacji nie potwierdzają, aby w działalności administracyjnej sądów występował tego rodzaju problem” – argumentuje Michał Szczepański.

W liście do Apelu 45 przypomina również, że – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom geodetów – w regulaminie urzędowania sądów powszechnych przewidziano, że prezes sądu okręgowego może ustalić w porozumieniu z organizacjami geodezyjnymi określone dni i godziny udostępniania akt KW. MS nie dostrzega zatem potrzeby nowelizacji przepisów w kierunku proponowanym przez Apel 45.

Jeśli chodzi o dostęp geodetów do EKW, Michał Szczepański zwraca uwagę na przepisy dotyczące zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN), a także na udostępnienie przez MS dwie e-usługi przeznaczone dla ZSIN. Pierwsza pozwala pobrać numery KW dla miejscowości, powiatu, gminy oraz całego wydziału KW. Natomiast druga dla podanych numerów KW zwraca w formacie XML treść działu I-O oraz II tych ksiąg. „Główny Geodeta Kraju powinien wnioskującemu podmiotowi, organizacjom i stowarzyszeniom geodezyjnym i kartograficznym udostępnić ww. usługi za pomocą dedykowanego systemu ZSIN” – twierdzi Michał Szczepański. Dlatego w jego ocenie nie wydaje się uzasadnione zmienianie prawa w tym zakresie.

Pełna treść pisma MS do Apelu 45

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Jak temu zaradzić ? Otóż sprawa jest prosta. Po prostu należy uregulować funkcjonowanie naszego zawodu w nowej ustawie (analogicznie jak była ustawa o mierniczych przysięgłych z 1925 roku). W tej nowej ustawie powinny być regulacje dotyczące Samorządu Zawodowego Geodetów, a przede wszystkim powinno być jasno określone, że geodeta jest zawodem zaufania publicznego. I dopiero w takim stanie prawnym Ministerstwo Sprawiedliwości bez żadnych obaw da geodetom dostęp do KW taki jak mają notariusze. Innej drogi nie ma Szanowni Państwo. Ale drodzy geodeci brońcie się dalej przed Samorządem Zawodowym oraz głębokimi zmianami systemowymi. Wtedy na pewno wszyscy będą nas traktować z szacunkiem.
 2 
odpowiedz zgłoś
Lokkk ... chaos to Ty wprowadzasz tym biadoleniem. Notariusz jest zawodem zaufania publicznego bo prawo tak stanowi. I dlatego notariusze mogą, lepiej lub gorzej, ale pilnować tego żeby w ich zawodzie był jakiś odpowiedni standard jego wykonywania. Geodeci nie są uznani za zawód zaufania publicznego i nie mogą jako grupa zawodowa dyscyplinować osoby wykonujące ten zawód. Wystarczy parę osób które mają za nic prawo i zasady a wszyscy utożsamiają to z całym środowiskiem. Dyscyplinowaniem i nadzorem zajmuje się administracja ze skutkiem widocznym gołym okiem. Ja też obserwując to od środka doskonale to dostrzegam. I o czym tu pisać więcej.
 3 
odpowiedz zgłoś
Notariusz jest osobą zaufania publicznego (i ludzie mu ufają bo jest gwarantem) a geodeci niestety sami sobie nie wierzą, nie ta kultura, nie ten poziom. Racjonalnie patrząc na sprawę geodeci powinni mieć dostęp do KW, ale obserwując naszą grupę zawodową od środka uważam, że szybko się to nie zmieni. Niestety wszędzie gdzie zaczynamy działać pojawia się chaos
 2 
odpowiedz zgłoś
Nie zgodziłbym się z tym, że minister ma w poważaniu. Zadałem sobie trud i przeczytałem cały ośmiostronnicowy dokument, w którym dyrektor Szczepański linijka po linijce nie robi nic innego tylko argumentuje, dlaczego nie zgadza się lub wskazuje istniejące rozwiązania, z których należy korzystać. Pomijając to czy ktoś się z nim zgadza czy nie, raczej nie można powiedzieć, że "minister ma w poważaniu".
 1 
odpowiedz zgłoś
Patrzcie jak można mówić jednym głosem, środowisko, nawet GGK, a minister ma to w poważaniu. Popieram w rozciągłości "przedmówców". Ale MS też można zapunktować jego retoryką: jak to jest, że jako biegły (tu akurat geodezji ale mógłbym być czegokolwiek) dostaję do ręki dzisiątki tomów akt, w którcyh są dane czasem znacznie bardziej istotnie niż dane w KW, dane wrażliwe, historie chorób, zarobki stron, a mam problem by w tym samym sądzie zobaczyć mapę dołączoną do KW, bo tą ktoś wrzucił do akt księgi, a tych mi ktoś stwierdził że nie pokaże. Nie widzę problemów by geodeci składali odpwoiednie ślubowania i wole takie rozwiazanie niż nakładania jakiś durnych licencji żeby nie móc wykorzystać danych gdzie indziej.
 2 
 2 
odpowiedz zgłoś
w sumie to MS trafnie zauważa-chcesz mieć prawa, przyjmij na siebie obowiązki.Tajemnica zawodowa-to sensowne. No i zawód zaufania publicznego czyli samorząd-tez sensowne.Tak więc najpierw samorząd - samaorząd zawodowy geodetów. SGP tez sie zmienia,może juz nie będą torpedować takiej inicjatywy.
 1 
odpowiedz zgłoś
@technik praktyk nie jest to zrobione, za to będziemy mieli nowy cennik, taka ironia losu
odpowiedz zgłoś
N Jak można maliniaka w gumowcach puszczać na salony.
odpowiedz zgłoś
Popatrzcie jak wzrósłby prestiż zawodu geodety (albo uzyskałby "mierniczego przysięgłego", jak kiedyś tu rozmawiano na forum), gdyby wprowadzić te trzy wskazane w tekście zobowiązania, jakie teraz spoczywają na notariuszach. Oczywiście w analogicznym zakresie. Zobowiązania rodzą przywileje, nie odwrotnie.
odpowiedz zgłoś
Moim zdaniem ~JS ma rację. Nikt nie będzie traktował w sposób szczególny zawodu który nie jest formalnie uznany i umocowany do spełniania szczególnej roli w państwie. Ani przy dostępie do Ksiąg Wieczystych, ani w procesie budowlanym, ani w żadnym innym przypadku. Winę za trudne warunki do realizacji zadań zawodowych przez geodetów ponoszą Ci którzy o kształcie tego zawodu decydują. Główny Geodeta Kraju i Minister któremu podlega geodezja a także cała reszta środowiska które popiera, niespotykaną w innych krajach, marginalizację roli zawodu jakim jest geodeta. Jeśli chodzi o tą resztę to w szczególności dotyczy to SGP która próbując odbudować hegemonię z okresu słusznie minionego poświęca temu tożsamość zawodową która jest tego zawodu wyróżnikiem. W pojedynczych wystąpieniach żądamy praw przynależnych zawodom zaufania publicznego podczas gdy prawo nie uznaje nawet merytorycznej, profesjonalnej, odrębności naszego zawodu. A każda próba zmiany tego stanu jest torpedowana w obrębie tzw. "środowiska".
 2 
 9 
odpowiedz zgłoś
J.S. 100% racji nie daj Boże jak jeszcze by do tego śmietnika wrzucili geodetę uprawnionego. Wtedy już nikt by się nie połapał w tym bałaganie.
 5 
odpowiedz zgłoś
Bo ustawa jest z PRLu dlatego jest niespójna, bo próbuje pogodzić komunistyczne OPGKi z wolnymi geodetami
 2 
 5 
odpowiedz zgłoś
ale GGK na prezentacji pgik w kwietniu w gugiku (była transmisja) mówił, ze popiera wporowadzenie do ustawy pojęcia "geodety uprawnionego".Jest to zrobione teraz?
odpowiedz zgłoś
@JS dokładnie tak, misz masz w ustawie, nic się nie klei wzajemnie, pomieszanie z poplątaniem, a GGK zajmuje się zmianami w ustawie które w zasadzie są trzeciorzędne ....
 2 
 7 
odpowiedz zgłoś
MS może by i pochyliło się nad prośbą Apelu 45 ale jak zajrzeli do prawa geodezyjnemu, komu konkretnie mają dać dostęp do KW, to pewnie im się odechciało. Bo w końcu komu? Osobie posiadającej uprawnienia zawodowe, no taka niby jest w ustawie, a może osobie uprawnionej do wykonywania samodzielnych funkcji jak było we wniosku i piśmie GGK, no ale takich uprawnień nie ma, są jedynie uprawnienia zawodowe a samodzielne funkcje wykonuje się w związku z zupełnie innymi kryteriami niż te które wpływają na klasyfikację uprawnień zawodowych. To może w końcu wykonawcy prac geodezyjnych, przecież to oni faktycznie wykonują te prace. Ale ci z kolei nie muszą mieć uprawnień. Myślę, że zamiast zastanawiać się nad tym bełkotem zawartym w ustawie woleli po protu odmówić :-D.
 1 
 14 
odpowiedz zgłoś
hehehe3 hehehe3
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
GGK jak coś mówi to tylko mówi, a robi i tak po swojemu tak żeby mu bezawaryjnie działał jego program.
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
. heheh2
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
Hehe Główny Geodeta Kraju powinien wnioskującemu podmiotowi, organizacjom i stowarzyszeniom geodezyjnym i kartograficznym udostępnić ww. usługi za pomocą dedykowanego systemu ZSIN. Piękne, i zgodne z prawem. To czekam na te usługi z systemu ZSIN.
 6 
odpowiedz zgłoś
19 komentarzywiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Najdokładniejsza mapa magnetyczna Ziemi
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS