Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2011-10-27| Geodezja, Prawo, Instytucje

MSWiA negatywnie o nadawaniu uprawnień

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało wyniki kontroli działań GUGiK w zakresie sposobu, trybu, kosztów oraz przestrzegania prawa w sprawach nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w latach 2006-10.


MSWiA negatywnie o nadawaniu uprawnień

Kontrola trwała od kwietnia do czerwca br. Jej wyniki zostały przedstawione GUGiK-owi 4 lipca br., a dwa tygodnie później główny geodeta kraju Jolanta Orlińska przesłała do niego swoje uwagi. Cześć z nich uwzględniono w drugiej wersji tekstu z 13 września. 29 września GGK odmówiła podpisania protokołu z kontroli. W wystąpieniu pokontrolnym MSWiA stwierdziło m.in., że:
• W obowiązującym stanie prawnym nie ma przepisów pozwalających głównemu geodecie kraju na zawarcie porozumienia, na podstawie którego można zlecić jakiemukolwiek podmiotowi zewnętrznemu organizowanie postępowań kwalifikacyjnych (takowe zawarto z SGP w 1991 r., a następnie w 2002 r.).
• GUGiK niezgodnie z przepisami organizował postępowania kwalifikacyjne poza swoją siedzibą, znacząco podnosząc tym samym koszt ich przeprowadzania.
• Fakt, że te same osoby przygotowywały pytania egzaminacyjne, przeprowadzały egzamin i jednocześnie prowadziły szkolenia dla kandydatów ubiegających się o nadawanie uprawnień zawodowych nie narusza żadnych przepisów, choć należy takie postępowanie uznać za nieetyczne.
• GGK naruszył ustawę o ochronie danych osobowych, powierzając Stowarzyszeniu Geodetów Polskich dane geodetów zainteresowanych nabyciem uprawnień. Osobami uprawnionymi do ich przetwarzania byli bowiem wyłącznie pracownicy GUGiK.
• Pracownicy SGP nie byli uprawnieni do poświadczania zgodności z oryginałem dokumentów składanych przez osoby ubiegające się o nadawanie uprawnień.
• W okresie od 2006 roku do marca 2010 z naruszeniem Prawa geodezyjnego i kartograficznego przekazywano Komisji Kwalifikacyjnej świadectwa potwierdzające nadawanie uprawnień zawodowych opieczętowanych i podpisanych przez GGK in blanco.
• W dwóch przypadkach o kilkanaście dni przekraczano terminy zapisane w kpa na rozpoznanie wniosków ws. ponownego rozpatrzenia sprawy.
• W ocenie MSWiA opłaty wnoszone przez osoby ubiegające się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii powinny były w pierwszej kolejności trafiać na rachunek dochodów własnych GUGiK, a nie na konto SGP. W toku kontroli ustalono bowiem, że analizy kosztów i kalkulacji opłat za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego były dokonywane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Natomiast główny geodeta kraju nie dokonywał własnych analiz i kalkulacji oraz nigdy nie wniósł uwag do kalkulacji przedstawionej przez SGP. Zdaniem MSWiA, gdyby GGK w sposób prawidłowy organizował postępowania kwalifikacyjne, a opłaty byłyby przekazywane na rachunek GUGiK, istniałaby możliwość przekazania do budżetu państwa wygenerowanych nadwyżek finansowych lub zostałaby ustalona inna wysokość opłaty egzaminacyjnej.


Na podstawie wyników ww. kontroli minister spraw wewnętrznych i administracji negatywnie ocenił działania GUGiK w zakresie sposobu, trybu, kosztów oraz przestrzegania prawa w sprawach nadawania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. W związku z powyższymi uwagami Departament Kontroli, Skarg i Wniosków wniósł o:
1) natychmiastowe przejęcie przez głównego geodetę kraju prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych w sprawie o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w celu doprowadzenia do zgodności z przepisami obowiązującego prawa;
2) nieprzenoszenie własnych kompetencji w zakresie przeprowadzania postępowań konkursowych w sprawie nadawania uprawnień zawodowych na Stowarzyszenie Geodetów Polskich, bez upoważnienia zawartego w przepisach;
3) podjęcie natychmiastowych działań mających na celu sprawowanie skutecznego nadzoru nad określaniem wysokości kosztów postępowania egzaminacyjnego oraz nad wydatkowaniem środków pozyskiwanych z opłat egzaminacyjnych;
4) podjęcie działań w celu doprecyzowania przepisów rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie organizacji postępowań kwalifikacyjnych w sprawach o nadanie uprawnień zawodowych dotyczących praw i obowiązków w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy;
5) podjęcie natychmiastowych działań w celu wyeliminowania sytuacji naruszających przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i zasady Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych;
6) podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie sprzeczności pomiędzy przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, dotyczących umieszczania w internecie informacji o rodzajach kar dyscyplinarnych w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy;
7) podjęcie natychmiastowych działań w celu wzmocnienia nadzoru nad terminowością prowadzonych przez GGK postępowań administracyjnych.

JK


«« powrót

Udostępnij:    

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzywiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Symulacja przerwania wału powodziowego
czy wiesz, że...
© 2023 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji: geoforum@geoforum.pl

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
e-mail: geoforum@geoforum.pl
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS