wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Modelowanie Dębu Bartek
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Zastosowania

- część 1 z 3 » »»


Dariusz Gotlib, Robert Olszewski


O ile w połowie lat 90. XX wieku na palcach jednej ręki można było w Polsce policzyć systemy GIS wdrożone z sukcesem, to ostatnie dziesięciolecie zaowocowało setkami tego typu przykładów. GIS wyszedł z uniwersyteckich laboratoriów i „trafił pod strzechy”. Wzrost świadomości kształtującego się społeczeństwa informacyjnego i zwiększenie roli technik IT pozwoliły na przekroczenie masy krytycznej napędzającej rozwój tej dziedziny. Trudno dziś znaleźć sferę życia, w której nie byłyby wykorzystywane systemy informacji geograficznej lub ich komponenty.
Ogólnie, budowane obecnie systemy można podzielić na:
-wspomagające pracę urzędów, organizacji i instytucji,
-wspomagające pracę przedsiębiorstw,
-dla indywidualnych użytkowników.
Aby zasygnalizować i przybliżyć szerokie spektrum zastosowań GIS, poniżej przedstawiono przykłady wybranych projektów GIS oraz możliwości zastosowania tej technologii w określonych dziedzinach w Polsce.

System Ewidencji Działek Rolnych
Jednym z najbardziej spektakularnych zastosowań technologii GIS, przynoszącym zarazem odczuwalne efekty finansowe, jest budowa przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Systemu Ewidencji Działek Rolnych (LPIS) w ramach programu IACS. System ten odgrywa kluczową rolę w procesie przyznawania polskim rolnikom dopłat z UE.

Systemy Osłony Przeciwpowodziowej
Doświadczenia ostatnich lat, a zwłaszcza wielka powódź, która dotknęła dorzecza Odry i Wisły w lipcu 1997 roku, pokazały, że istniejące w Polsce i Europie systemy reagowania na zagrożenie powodziowe są dalekie od doskonałości. Nasz kraj przy współpracy Banku Światowego podjął działania zmierzające do opracowania skutecznego systemu osłony powodziowej. Jądrem tego systemu jest właśnie GIS. Efektem realizacji projektu „System Monitoringu i Osłony Kraju” (SMOK) będzie utworzenie nowoczesnej bazy technicznej i metodycznej umożliwiającej precyzyjną i wiarygodną osłonę meteorologiczną i hydrologiczną gospodarki narodowej i społeczeństwa. Celem tego projektu jest utworzenie w Polsce kompleksowego, nowoczesnego systemu monitoringu, prognozowania i ostrzegania przed groźnymi zjawiskami naturalnymi (powodzie, silne wiatry, burze itp.) oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o aktualnym i przewidywanym stanie atmosfery i hydrosfery. Istotnym zadaniem systemu SMOK jest współpraca z Ośrodkami Koordynacyjno-Informacyjnymi (OKI), które będą głównym odbiorcą powstających danych.

gis

System informacji przestrzennej Lasów Państwowych (SILP)
System Informatyczny Lasów Państwowych można zaliczyć do największych przedsięwzięć informatycznych realizowanych obecnie w Polsce. Funkcjonuje on w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, które w imieniu Skarbu Państwa zarządza lasami (28% powierzchni kraju). Zintegrowany system informatyczny ma usprawnić gospodarkę leśną i eliminować błędy w zarządzaniu lasem. Jego wdrożenie umożliwiło nie tylko prowadzenie złożonych analiz przestrzennych, będących podstawą wspomagania decyzyjnego, lecz także integrację wielu niezależnych rozwiązań informatycznych funkcjonujących w Lasach Państwowych.

część 1 z 3
1 2 3 » »»
reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt