wiadomościreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Artykuły IIP dla każdego


Marzec 2014, 3 (226)

Świat to za mało...
Robert Olszewski

Świat to za mało...Opowieść o przygodach agenta 007 w popularnym filmie „The world is not enough” jest wprawdzie ekranową fikcją, lecz tytuł niesie prawdziwe przesłanie. By naprawdę poznać otaczający świat, by go zrozumieć, potrzebujemy czegoś więcej niż Aston Martina Jamesa Bonda. Potrzebujemy cyfrowego modelu rzeczywistości – bazy danych przestrzennych oraz narzędzi pozwalających na analizę tego modelu i „wydobywanie” z surowych danych wartościowych informacji, prawidłowości, zależności i wiedzy.

Potrzebujemy cyfrowej Polski 3D – przekonuje dr hab. Robert Olszewski. – Zawsze można zgromadzić jeszcze więcej danych czy je uszczegółowić. Jednak to, czym dysponujemy obecnie, jest absolutnie wystarczające, by zrobić kolejny krok.
Styczeń 2014, 1 (224)

Transformacja z głową
Zenon Parzyński

Transformacja z głowąJak dojść z danymi do plików GML i pozostać przy zdrowych zmysłach

Przed nami implementacja dyrektywy INSPIRE, której kulminacją ma być wymiana danych między różnymi systemami za pomocą plików GML (Geography Markup Language) bez potrzeby ingerencji człowieka (czyli bez konieczności przekształcania danych do innej postaci – zostaje tylko wybrać, które dane będziemy wysyłać).

Autor artykułu przypomina, że na początku zostały opracowane i wydane ustawy (np. o infrastrukturze informacji przestrzennej) i rozporządzenia opracowane w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. W rozporządzeniach m.in. zdefiniowano struktury baz danych w postaci modeli UML (Unified Modeling Language) oraz te same modele, ale zapisane w postaci schematów aplikacyjnych GML. To właśnie te schematy w GML (często jest używane dla nich oznaczenie XSD, XML Schema Definition) stanowią standardy wymiany danych. Teraz w zasadzie pozostaje już tylko doprowadzić do sytuacji, by te pliki GML z danymi „fruwały” po sieci od nadawcy do adresata.

Zdaniem dr. Parzyńskiego droga do wymiany danych w formacie GML nie jest straszliwie długa, ale na pewno ma parę ostrych zakrętów i składa się z kilku etapów. W artykule znajdziemy wiele sugestii, jak bezpiecznie dotrzeć nią do celu.

Listopad 2013, 11 (222)

INSPIRE to nie wszystko
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, WODGiK w Opolu

INSPIRE to nie wszystkoOpolskie w internecie ? współpraca organów administracji puliczej w korzystaniu z zasobów IIP

W artykule opisana została współpraca organów administracji publicznej zakresie wykorzystania istniejących zasobów IIP na przykładzie regionalnej infrastruktura informacji przestrzennej (RIIP) pod nazwą „Opolskie w Internecie – system informacji przestrzennej” (OWI).
Dyrektywa INSPIRE oraz ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej stały się punktem wyjścia do rozwoju lokalnych i regionalnych IIP. Dzięki nim wiele tematycznych rejestrów publicznych zostało ujednoliconych i opublikowanych on-line.
Przy tworzeniu RIIP województwa opolskiego WODGiK współpracuje m.in. z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Opolu oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Współudział różnych dysponentów danych w budowie RIIP przynosi oczywiste korzyści każdej ze stron, uświadamiając jednocześnie zależności pomiędzy różnorodnymi danymi przestrzennymi oraz rolę harmonizacji baz danych.
Realizacja OWI pokazała, że zobowiązania związane z wdrożeniem dyrektywy INSPIRE są bodźcem dla stworzenia użytecznego systemu udostępniającego dane przestrzenne dla szerokiej grupy użytkowników i społeczeństwa.

Sierpień 2013, 8 (219)

Dyrektywa INSPIRE ? źródło zamieszania
Zenon Parzyński

Dyrektywa INSPIRE ? źródło zamieszaniaW artykule przedstawiony został problem integracji zbiorów danych w myśl dyrektywy INSPIRE. W Unii Europejskiej niejednolitość informacji o środowisku wynika z dużej liczby krajów członkowskich. By dane można było łączyć, nie wystarczy, aby były tego samego typu. W systemie obiektowym składającym się z obiektów i łączących je relacji, związki można zapisać w różny sposób. Dlatego konieczne okazało się opracowanie ścisłych wytycznych, nazwanych Specyfikacjami Danych (SD), które opracowane zostaną w formalnym języku UML (Unified Modelling Language). SD zintegrowano również z normami ISO serii 19100, co ułatwić ma osiągnięcie interoperacyjności.
W dyrektywie napisano, że drogą do osiągnięcia interoperacyjności jest harmonizacja, którą w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej określono w następujący sposób: są to różne działania mające doprowadzić do większej spójności zbiorów danych.
Autor artykułu twierdzi, że – jak na pierwszy etap implementacji dyrektywy INSPIRE – zrobiliśmy w Polsce dużo. Uważa również, że na tym etapie dyrektywa jest źródłem zamieszania, ale chyba nie jest możliwe przeprowadzenie takiej rewolucji bez początkowych trudności.

Lipiec 2013, 7 (218)

Model pod modelami
Zenon Parzyński

Model pod modelamiArtykuł poświęcony został zagadnieniu modelu podstawowego danych geodezyjnych. Skąd się on wziął i do czego służy? Koncepcja Ogólnego Modelu Geodezyjnego (OMG), który miał być podstawą opracowywanych modeli odpowiadających poszczególnym instrukcjom technicznym, zrodziła się w 2007 r. Natomiast podstawą do jego opracowania miała być ewidencja gruntów i budynków. Niestety, rozporządzenia o EGiB nie ma do tej pory. Kiedy zaczęto tworzyć kolejne modele, OMG stał się modelem podstawowym (MP).
Schemat aplikacyjny modelu podstawowego składa się z pięciu omówionych w artykule modeli: „Dokument”, „Karto”, „Typy podstawowe”, „Obiekt przestrzenny”, „Referencja pomiędzy obiektami IIP”.
W dyrektywie INSPIRE duży nacisk kładziony jest na kwestie związane z harmonizacją i interoperacyjnością zbiorów i usług danych przestrzennych. OMG miał pomóc w spełnieniu tych wymagań.
Wersja MP przedstawiona w artykule nie jest ostateczna. Autor podkreśla, że nie należy rezygnować z dotychczasowego sposobu tworzenia MP, czyli kształtowania go w miarę potrzeb, zamiast przygotowania go zawczasu, bo potem i tak najprawdopodobniej byłyby konieczne zmiany. Mimo wielu uwag geodetów do rozporządzeń i modeli w nich zawartych – do samej koncepcji modelu podstawowego uwag nie ma.

5 rekordów


Raczki Elbląskie w chmurze punktów
czy wiesz, że...
© 2023 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji: geoforum@geoforum.pl

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
e-mail: geoforum@geoforum.pl
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS