wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Jak oszukać GPS?
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Archiwum GEODETY


Regulamin internetowego Archiwum GEODETY


1995199619971998199920002001200220032004
2005200620072008200920102011201220132014
20152016201720182019
| Wrzesień 2019, Nr 9 (292) |


• Rewolucja nadchodzi, czyli lotnicze skanery jednofotonowe i skanery Geigera • Rozumiem metrologię – mówi nowy prezes Głównego Urzędu Miar Radosław Wiśniewski • Na razie jest trudniej. Warszawski system zarządzania PZGiK już działa • Co kryje KIUT? Fakty i mity wokół Krajowej Integracji Uzbrojenia Terenu • Koło ...

powrót

Zygmunt Bojar

Koło ratunkowe

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne pierwszą podstawą (prapodstawą) prawną zawodu rzeczoznawcy majątkowego

Początki zawodu rzeczoznawcy majątkowego sięgają połowy lat 80. Zmiana ustroju państwa oraz koincydencja różnych zdarzeń prawnych doprowadziły do tego, że uprawnienia w zakresie szacowania przez 5 lat wydawane były na podstawie Pgik.

Transformacja ustrojowa zapoczątkowana w Polsce w 1989 r. spowodowała powstanie rynku nieruchomości również w odniesieniu do sektora publicznego. Wolny obrót nieruchomoś­ciami wymagał nie tylko wprowadzenia pojęcia wartoś­ci rynkowej nieruchomoś­ci, ale i okreś­lania tej wartości, także jako podstawy wszelkiej działalności związanej z gospodarką nieruchomoś­ciami. Niezbędne więc było opracowanie metodologii w dziedzinie szacowania nieruchomoś­ci oraz ogólnych zasad postępowania w tym zakresie.

W obu tych sprawach brak było jakichkolwiek wzorców czy doświadczeń z przeszłości. Błędnie rozumiano nawet samo pojęcie nieruchomości, gdyż – mimo jego zdefiniowania w kodeksie cywilnym (art. 46-48) – w praktyce przyjmowano, że nieruchomościami są przede wszystkim budynki usytuowane na gruncie, który traktowano jako odrębną część. Można więc powiedzieć, że pilna potrzeba powstania grupy specjalistów w dziedzinie szacowania nieruchomoś­ci nie znajdowała oparcia ani w podstawach prawnych, ani w sposobach okreś­lania wartości nieruchomości.

W tej drugiej sprawie pewnym rozwiązaniem było uruchomienie na szeroką skalę akcji edukacyjnej w formie kursów szkoleniowych, które w pierwszym okresie organizowane były głównie przez kadrę naukową ówczesnej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) pod kierownictwem prof. Andrzeja Hopfera. Równocześnie powstawały stowarzyszenia regionalne oraz oddziały terenowe wchodzące w skład Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomoś­ci. W niedługim czasie stowarzyszenia regionalne oraz PSRWN utworzyły wspólną organizację Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Problematyka rozwoju ruchu stowarzyszeniowego jest tematem na osobne opracowanie, natomiast w tym artykule zajmiemy się dążeniem do stworzenia podstaw prawnych w zakresie szacowania nieruchomości.

• Biegły, a nie rada narodowa

Jak doszło do tego, że to właśnie ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Pgik) stała się pierwszą podstawą (prapodstawą) prawną zawodu rzeczoznawcy majątkowego? Wypada tu przypomnieć, że przełomowe znaczenie dla powstania rynku nieruchomoś­ci w Polsce miała ustawa z 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomoś­ci [DzU nr 79, poz. 464]. Rewolucyjność wprowadzonych tą ustawą zmian polegała na tym, że z dniem jej wejś­cia w życie (5 grudnia 1990 r.) skończył się w Polsce czas, kiedy szczegółowe zasady ustalania cen gruntów państwowych określała „Rada narodowa stopnia wojewódzkiego (…) dla poszczególnych miejscowoś­ci (…) [w odniesieniu do – przyp. ZB] gruntów nie zabudowanych i znajdujących się pod zabudową”. Tak bowiem wcześniej stanowił art. 44 ust. 1 ustawy z 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomoś­ci [DzU nr 22, poz. 99]. Zgodnie zaś z jej art. 45 ust. 1 „Terenowy organ administracji państwowej, w drodze decyzji, ustalał cenę...

Pełna treść artykułu we wrześniowym wydaniu miesięcznika GEODETA

powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze edition_articlereklama

Wydanie

rok
słowa kluczowe
rozdzielane przecinkami

reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt