wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Skanowanie szlaku kolejowego
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Archiwum GEODETY


Regulamin internetowego Archiwum GEODETY


1995199619971998199920002001200220032004
2005200620072008200920102011201220132014
20152016201720182019
| Czerwiec 2019, Nr 6 (289) |


• Informatyzacji nie odpuszczę nikomu – zapowiada główny geodeta kraju Waldemar Izdebski • Mała nowelizacja, ale wiele wątpliwości. Przebieg konsultacji projektu zmiany Prawa geodezyjnego i kartograficznego • Wypłyń na głębię, czyli pomiary batymetryczne w praktyce geodezyjnej • O nakładaniu się procedur – ...

powrót

Magdalena Durzyńska

O nakładaniu się procedur

Opisany przypadek nieruchomości zajętej pod drogę publiczną pokazuje, do jakich konsekwencji prowadzi brak w decyzji podziałowej informacji o zmianie właściciela działki. Świadomości tej nie mają byli właściciele, więc nie domagają się odszkodowania, ale nie wiedzą też o tym urzędy.

Decyzja wojewody

W połowie 2018 r. wojewoda stwierdził nabycie z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa przez województwo łódzkie własności częś­ci nieruchomości zajętej pod drogę wojewódzką, oznaczonej jako działka nr 263/5 o pow. 0,1870 ha, a minister infrastruktury i budownictwa utrzymał tę decyzję w mocy. Jako podstawę prawną decyzji organ wskazał art. 73 ust. 1 i ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (DzU nr 133, poz. 872 ze zm., dalej jako ustawa). Stanowi on, że nieruchomość pozostająca w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, niestanowiąca ich włas­ności, a zajęta pod drogę pub­liczną, z dniem 1 stycznia 1999 r. staje się z mocy prawa włas­nością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

W odniesieniu do tych przesłanek wojewoda ustalił, że objęta decyzją działka nr 263/5 o powierzchni 0,1870 ha (powstała z podziału działki nr 263/3) 31 grudnia 1998 r.:
1. stanowiła (i nadal stanowi) współ­włas­ność małżeńską X i Y (przywołano numer KW, w której prawa te są ujawnione);
2. na podstawie uchwały nr 192 Rady Ministrów z 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (MP z 1986 r. nr 3, poz. 16) była zajęta pod drogę publiczną kategorii krajowej nr 485 relacji: Pabianice – Wad­lew – Bełchatów, a na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich (DzU nr 160, poz. 1071) z dniem 1 stycznia 1999 r. stała się drogą wojewódzką relacji: Pabianice – Wadlew – Bełchatów;
3. pozostawała we władaniu Skarbu Państwa (powołano się tu na oświadczenie osoby zatrudnionej w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Łodzi).

• Decyzja ministra

Dodatkowo minister infrastruktury wyjaśnił, że według art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach pub­licznych (DzU z 2017 r., poz. 2222), w brzmieniu obowiązującym 31 grudnia 1998 r., pojęcie drogi jest utożsamiane z pojęciem pasa drogowego, przez co rozumie się „wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie terenu chodnikami, ścieżkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i krzewami oraz urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu”.

W kontekście tej regulacji podał też, że o przestrzennych granicach zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną rozstrzyga stan jej urządzenia lub sposób korzystania 31 grudnia 1998 r., a w przypadku dróg publicznych od dawna istniejących granice zajęcia pod drogę odpowiadają granicom jej urządzenia w ramach normatywnie zdefiniowanego pasa drogowego (a więc jezdnie wraz z poboczami, zatokami, ciągami dla pieszych, rowami odwadniającymi i pasem izolacyjnym).
...

Pełna treść artykułu w czerwcowym wydaniu miesięcznika GEODETA

powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze edition_articlereklama

Wydanie

rok
słowa kluczowe
rozdzielane przecinkami

reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt