wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Apeks skanuje zabytkowe młyny
blog
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Archiwum GEODETY


Regulamin internetowego Archiwum GEODETY


1995199619971998199920002001200220032004
2005200620072008200920102011201220132014
20152016201720182019
| Grudzień 2018, Nr 12 (283) |


• Raport GEODETY: Powiatowe usługi WMS a wytyczne GUGiK • Nowy rynek dla geodetów, czyli prace geodezyjne w świetle projektu nowych wytycznych GDDKiA • Odciążenie organu, geodety i obywatela. Aktualizacja danych EGiB w zakresie granic działek na przykładzie Krakowa, cz. II • O obowiązku ujawniania w EGiB niektórych umów ...

powrót

Mariusz Suwaj, Lucyna Śliwińska, Lucyna Szmidt

Odciążenie organu, geodety i obywatela

Aktualizacja danych EGiB w zakresie granic działek ewidencyjnych na przykładzie bazy miasta Krakowa, cz. II. Przepisy regulujące procedury dotyczące granic oraz czyn­noś­ci, jakie im towarzyszą, wymagają modyfikacji, uspójnienia, a mając na względzie aspekt społeczny i obywatelski – w pewnych kwestiach także uproszczenia i lepszej standaryzacji.

Robocza baza danych
Robocza baza danych
Opisane w tej serii artykułów przypadki i doświadczenia wynikają z aktualizacji danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB) w miejskich obszarach zurbanizowanych i ścisłej zabudowie śródmiejskiej. Uważamy, że w pierwszej kolejności powinny zostać rozwiązane problemy w przepisach prawa, które zaczynają się już na poziomie definicji granicy ewidencyjnej oraz jej obiektowości (część I artykułu w GEODECIE 11/2018). Kolejna kwestia, z jaką borykają się wykonawcy aktualizacji EGiB, to żmudna analiza archiwalnej dokumentacji oraz skomplikowane procedury niezrozumiałe dla właś­cicieli nieruchomości, a bywa – że i dla samych geodetów.

• Materiały źródłowe a pomiary dotyczące granic

Wróćmy w naszych rozważaniach do czynności związanych z analizą materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK). Trzeba w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, że to wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych po przeprowadzeniu odpowiedniej analizy decyduje, w jakim zakresie wykorzystuje materiały zgromadzone w zasobie, a w jakim – pozyskuje niezbędne dane w drodze własnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.

Analiza, o której mowa w przepisach rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych, powinna być przeprowadzona pod kątem przydatności materiałów zasobu do konkretnego celu pracy geodezyjnej, z uwzględnieniem ich dokładności, aktualności i kompletności. Przepisy rozporządzenia – co do zasady – nie precyzują metodyki przeprowadzania analizy, o której mowa w § 6 ust. 1. Wyjątkiem są analizy, o których mowa w § 65, § 67 i § 68, odnoszące się do punktów granicznych oraz innych szczegółów terenowych I grupy, a także zasady aktualizacji danych w zakresie pól powierzchni działek ewidencyjnych. Konkludując – w przypadku gdy punkty graniczne zostały ujawnione w EGiB, a zgromadzona w PZGiK dokumentacja jest wiarygodna, oznaczone na gruncie zidentyfikowane jednoznacznie punkty graniczne po pomiarze powinny podlegać aktualizacji w bazie PZGiK (atrybuty opisowe, w tym współrzędne, na zasadach wskazanych w § 65, § 67 i § 68).

W przypadku braku istniejących znaków granicznych mogą one zostać wznowione lub punkty graniczne mogą zostać wyznaczone. Gdy zastosowanie osnowy pomiarowej, jaka była wykorzystana do pozyskania danych, nie daje gwarancji osiągnięcia pożądanych wyników – zgodnie z § 30 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia ws. standardów – geodezyjne pomiary sytuacyjne mające na celu wznowienie znaków granicznych wykonuje się na podstawie opisów topograficznych. Za opis topograficzny punktu granicznego można uznać również opis utrwalenia granicy zawarty w protokole granicznym operatu archiwalnego lub przedstawiony na szkicu czy zarysie pomiarowym (np. naroże budynku).

Sposoby, jakie należy stosować przy realizacji art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Pgik), zostały ujęte w § 30 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia ws. standardów. Wyznaczenie punktów granicznych wykonuje się przy wykorzystaniu...

Pełna treść artykułu w grudniowym wydaniu miesięcznika GEODETA

powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze edition_article
reklama

Wydanie

rok
słowa kluczowe
rozdzielane przecinkami

reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt