Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum GEODETY


Internetowe Archiwum GEODETY jest ogólnodostępne i zawiera:
• wszystkie artykuły zamieszczone w miesięczniku GEODETA w latach 1995–2023 w postaci osobnych plików PDF;
• wszystkie wydania miesięcznika GEODETA z lat 1995–2023 w postaci plików PDF.
Pliki można ściągać do wykorzystania na własne potrzeby. Copyright GEODETA Sp. z o.o. i następcy prawni. Wszystkie prawa zastrzeżone łącznie z tłumaczeniami na języki obce.

W przypadku problemów z dostępem do internetowego Archiwum GEODETY prosimy o kontakt mailowy (geoforum@geoforum.pl)


1995199619971998199920002001
2002200320042005200620072008
2009201020112012201320142015
2016201720182019202020212022
2023
| Luty 2018, Nr 2 (273) |


• Starostwo Spółka z o.o. – wyniki ankiety dotyczącej wykonywania prac GiK przez pracowników administracji • Skarga na geodetę – radca prawny Grzegorz Ninard o dopuszczalność postępowania skargowego i wnioskowego wobec geodety • Nieważność MPZP a wpisy w EGiB – przypadek z praktyki omawia sędzia Magdalena ...

powrót

Grzegorz Ninard

Skarga na geodetę

Dopuszczalność postępowania skargowego i wnioskowego wobec geodety, cz. I

Skarga powszechna nie stanowi środka prawnego w prowadzeniu sporów na płaszczyźnie prywatnej. Dlatego rozpoznawanie skarg na geodetów kierowanych do WINGiK-a lub innych organów administracji publicznej jest praktyką błędną.

W praktyce działania wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (WINGiK) często pojawia się kwestia skarg składanych przez różne podmioty prawa na osobę (podmiot), czynności lub wynik czynności wykonawcy pracy geodezyjnej. Najczęściej są one efektem niezgody osób zainteresowanych na ustalenia geodety dokonywane w ramach wykonywanych przez niego czynności. Skargi są zwykle kierowane do WINGiK-a, ponieważ wśród kompetencji przypisanych mu ustawą z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2017 r., poz. 2101 – dalej Pgik) znajduje się kont­rolowanie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, a w szczególności:
a) zgodności wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych z przepisami ustawy,
b) posiadania uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii (art. 7b ust. 1 pkt 1 Pgik).

Generalnie praktyka ta zdaje się nie budzić większych kontrowersji. Skargi takie są bowiem rozpoznawane. Tak samo rozpoznaniu poddawane są różnego rodzaju wnioski dotyczące osoby geodety, w tym odpowiedzialności zawodowej geodetów uprawnionych. Analiza aktualnie obowiązujących przepisów skłania jednak do wniosku, że jest to praktyka błędna. (...)

Rozważania zacznijmy od instytucji skargi powszechnej (actio popularis) i, przechodząc do meritum, zdefiniujmy to pojęcie. Prawo do złożenia skargi jest uprawnieniem rangi konstytucyjnej. Zgodnie z art. 63 Konstytucji każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. (...)

Najważniejsza z punktu widzenia naszych rozważań jest kwestia przedmiotu skargi. W ujęciu konstytucyjnym przedmiotem skargi jako uprawnienia o charakterze politycznym jest szeroko rozumiana działalność z zakresu administracji publicznej. Regulacja kodeksowa w zasadzie powiela to określenie zakresu przedmiotowego skargi, używając przy tym konstrukcji katalogu otwartego („w szczególnoś­ci”). Przyjęta konstrukcja legislacyjna w postaci katalogu otwartego oznacza, że przedmiotem skargi mogą być także inne przejawy działalności sfery publicznej.

W doktrynie wskazuje się, że „skarga to wystąpienie jednostki lub grupy osób zawierające krytykę zjawisk, których dotyczy. Jej przedmiotem mogą być wszelkie przejawy działalności lub bezczynności organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych wykonujących zadania zlecone przez państwo. (…) Zakres skargi nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom przedmiotowym. Może ona dotyczyć wszystkich spraw objętych kompetencjami organów państwowych (wszystkich trzech władz), organów samorządowych i organizacji społecznych, jeżeli wykonują zadania zlecone przez państwo. (…) Na wystąpienie ze skargą nie ma żadnych ograniczeń czasowych i można ją wnieść w każdym terminie. Skarżący nie musi wykazać ani swojego interesu prawnego, ani faktycznego”. Skarga (a także wniosek) są powszechnymi, dostępnymi formami „działania prawnego (actio popularis) zawierającymi żądanie rozpatrzenia i załatwienia ich przez organ państwowy. Służą ochronie nie tylko praw podstawowych, ale wszelkich praw i interesów indywidualnych, grupowych i interesu ogółu, dążąc do zmian w funkcjonowaniu lub organizacji organów państwowych i samorządowych lub do zmian stanu prawnego”...

Pełna treść artykułu w lutowym wydaniu miesięcznika GEODETA

powrót

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzy

Akademia INSPIRE w Norwegii
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS