wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum GEODETY


Regulamin internetowego Archiwum GEODETY


1995199619971998199920002001
2002200320042005200620072008
2009201020112012201320142015
201620172018201920202021
| Wrzesień 2016, Nr 9 (256) |


• Geodezja pod napięciem – o obsłudze rozbudowy Elektrowni Kozienice rozmawiamy z Maciejem Kowalskim z firmy Geo-Mapa • Geodane do e-koszyka. Serwis do składania wniosków o udostępnienie danych z centralnej części PZGiK • Służebności gruntowe, zasiedzenia i wznawianie znaków granicznych – Bogdan Grzechnik o standardach ...

powrót

Magdalena Durzyńska

Problem wiecznie żywy

Dostęp do drogi publicznej a podział sąsiedniej nieruchomości. Wspólnota mieszkaniowa będąca właścicielem działki otoczonej przez podzieloną nieruchomość żądała wznowienia postępowania podziałowego. Twierdziła, że będąc stroną, została pozbawiona udziału w postępowaniu, przez co wspólnotowej działce nie zapewniono dostępu do drogi publicznej.

Opisane dalej postępowanie toczyło się w trybie nadzwyczajnym (dotyczącym wznowienia postępowania – art. 145 i następne kpa). W zaskarżonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej WSA) decyzji Samorządowe Kolegium Odwoławcze (dalej SKO) utrzymało w mocy decyzję prezydenta miasta odmawiającą uchylenia ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości. Postępowanie wznowieniowe toczyło się na złożony w 2015 r. wniosek wspólnoty mieszkaniowej (dalej Wspólnota), na rzecz której w innym (wcześniej prowadzonym) postępowaniu wydzielono działkę gruntu nr 13. Wspólnota domagała się wznowienia, podnosząc, że nie brała udziału w postępowaniu podziałowym dotyczącym otaczającej ją działki nr 5/9 będącej we władaniu spółdzielni mieszkaniowej.

Na skutek decyzji podziałowej z 2011 r. wydzielone zostały 3 działki o numerach 5/41, 5/42 i 5/43. Wewnątrz jednej z nich znalazła się działka nr 13 należąca do Wspólnoty (patrz mapa obok), Decyzja zawierała zastrzeżenie, że podziału nieruchomości dokonuje się pod warunkiem, że przy zbywaniu działek wydzielonych w wyniku podziału zostaną ustanowione odpowiednie służebności z przebiegiem przedstawionym na mapie obok przerywaną czerwoną linią. Wspólnota podnosiła, że zostały naruszone jej prawa, gdyż – wbrew zasadom wynikającym z art. 93 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej ugn) – nieruchomości stanowiącej działkę nr 13 nie zapewniono dostępu do drogi publicznej.

Stosownym postanowieniem prezydent miasta na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 i 5 kpa wznowił postępowanie podziałowe, a następnie decyzją odmówił uchylenia decyzji podziałowej z 2011 r., podnosząc, że Wspólnota nie jest stroną wznowionego postępowania z uwagi na to, że nie przysługują jej żadne prawa rzeczowe do nieruchomoś­ci objętej podziałem. SKO utrzymało decyzję I instancji w mocy. W uzasadnieniu swojej decyzji SKO opisało procedurę wznowieniową. Wskazało, że najpierw postępowanie w sprawie wznowienia wszczyna się w formie postanowienia (art. 149 § 1 kpa), a stwierdzenie, czy przyczyna wznowienia rzeczywiś­cie wystąpiła w sprawie i jakie z tego wynikają skutki dla rozstrzygnięcia (art. 149 § 2 kpa), mogą być wyłącznie efektem postępowania przeprowadzonego po wydaniu postanowienia i muszą być zawarte w decyzji wydanej na podstawie art. 151 kpa.

SKO przywołało następnie art. 151 § 1 kpa, zgodnie z którym organ administracji publicznej po przeprowadzeniu postępowania wznowieniowego wydaje decyzję, w której: 1) odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, gdy stwierdzi brak podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 § 1, art. 145a lub art. 145b, albo 2) uchyla decyzję dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 § 1, art. 145a lub art. 145b, i wydaje nową decyzję o istocie sprawy.

SKO wyjaśniło dalej, że prowadząc postępowanie o wznowienie postępowania, organ ma ustawowy obowiązek w pierwszej kolejności zbadać dopuszczalność wznowienia postępowania, a więc istnienie przyczyn przedmiotowych i podmiotowych. Gdy chodzi o podstawę zawartą w art. 145 § 1 pkt 4 kpa, podało, że wznowienie może nastąpić wyłącznie na wniosek strony złożony w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzji. Wskazało, że termin do złożenia wniosku został zachowany, ale jednocześnie za okoliczność bezsporną uznało, że ani w dacie wydania decyzji podziałowej, ani obecnie Wspólnota nie posiadała żadnych praw do będącej przedmiotem podziału i stanowiącej własność gminy (w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej) działki nr 5/9...

Pełna treść artykułu we wrześniowym wydaniu miesięcznika GEODETA

powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze edition_article

Formy rachunkowe i biografia prof. Hausbrandta
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS