Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum GEODETY


Internetowe Archiwum GEODETY jest ogólnodostępne i zawiera:
• wszystkie artykuły zamieszczone w miesięczniku GEODETA w latach 1995–2023 w postaci osobnych plików PDF;
• wszystkie wydania miesięcznika GEODETA z lat 1995–2023 w postaci plików PDF.
Pliki można ściągać do wykorzystania na własne potrzeby. Copyright GEODETA Sp. z o.o. i następcy prawni. Wszystkie prawa zastrzeżone łącznie z tłumaczeniami na języki obce.

W przypadku problemów z dostępem do internetowego Archiwum GEODETY prosimy o kontakt mailowy (geoforum@geoforum.pl)


1995199619971998199920002001
2002200320042005200620072008
2009201020112012201320142015
2016201720182019202020212022
2023
| Listopad 2012, Nr 11 (210) |


• Ucieczka do przodu, czyli co nowego na Intergeo 2012 • Nie każdy musi być inżynierem – uwagi na marginesie forum nt. kształcenia i doskonalenia zawodowego geodetów • Ortofotomapa z drona, czyli UAV – obiecująca technologia z wieloma znakami zapytania (cz. II) • Teren i analityka czy klikanie? • Pomiary ...

powrót

Magdalena Durzyńska

Przyszły właściciel nie jest stroną

Strona postępowania o podział nieruchomości, część II

W GEODECIE 10/2012 omówione zostały generalne zasady związane z udziałem poszczególnych podmiotów na prawach strony w administracyjnym postępowaniu o podział nieruchomości. W wielu indywidualnych przypadkach odnośnie do pojęcia strony podziału stanowisko zajmują sądy administracyjne, kształtując tym samym podstawowe zasady w tym zakresie. W tej i następnej części artykułu bliższej analizie zostaną poddane stanowiska sądów administracyjnych w konkretnych stanach faktycznych.

Każdorazowo kluczowe dla przyjęcia w danej sprawie statusu strony jest legitymowanie się „interesem prawnym”. I tak – odnosząc się do zasady, że tylko właściciel może skutecznie podejmować działania w stosunku do swojej nieruchomości – w jednym z orzeczeń sąd administracyjny wskazał, że organy administracji nie powinny ograniczać się wyłącznie do badania, czy wnios­kodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości i niejako automatycznie dochodzić do konkluzji, że osoby nieposiadające powyższego statusu wyłączone są z kręgu stron postępowania. Sąd podniósł, że na organach ciąży obowiązek poczynienia rozważań, czy fakt podziału nieruchomości nie ma, czy też ma wpływ na zakres praw, którymi dysponuje osoba domagająca się podziału nieruchomości [por. wyrok NSA z 24 września 2003 r. ws. I SA 2515/01, LEX nr 159259]. Jak wskazał sąd administracyjny (w innej już sprawie): nie może być bowiem przedmiotem obiekcji, że pojęcie „prawa własności” lub „prawa użytkowania wieczystego” jest pojęciem daleko węższym niż pojęcie „interesu prawnego”, tym bardziej że nie ma legalnej definicji tego ostatniego. Fakt ten powinien dodatkowo przemawiać za wykazywaniem szczególnej ostrożności przy analizie problemu wyeliminowania z postępowania administracyjnego osoby powołującej się na ten interes, a zwłaszcza w sytuacji, kiedy osoba ta powołuje się na okoliczność, że fakt podziału nieruchomoś­ci ma wpływ na zakres jej praw [por. uzasadnienie wyroku WSA z 7 stycznia 2009 r. ws. II SA/Bd 842/08, LEX nr 487280]. Jednocześ­nie WSA wskazał, że w sprawie o podział nieruchomości materialnoprawną podstawą legitymacji strony wnioskującej jest norma wynikająca z art. 390 § 2 kodeksu cywilnego.
Tego ostatniego poglądu nie podzielam. W przywołanej sprawie II SA/Bd 842/08 potencjalny nabywca nieruchomości, który zawarł w formie aktu notarialnego umowę przedwstępną zobowiązującą do przeniesienia na niego dwóch działek ewidencyjnych, wniósł o dokonanie podziału nieruchomości zbywcy (czyli właściciela) za jego zgodą na siedem działek ewidencyjnych. Wskazał, że ma ku temu interes prawny wynikający z art. 390 kc, i uzasadnił wniosek tym, że dokonanie podziału nieruchomości pozwoli mu dochodzić przed sądem zawarcia umowy przyrzeczonej...

Pełna treść artykułu w listopadowym wydaniu GEODETY

powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzy

Wapno - krajobraz po katastrofie
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji: geoforum@geoforum.pl

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
e-mail: geoforum@geoforum.pl
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS