Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum GEODETY


Internetowe Archiwum GEODETY jest ogólnodostępne i zawiera:
• wszystkie artykuły zamieszczone w miesięczniku GEODETA w latach 1995–2023 w postaci osobnych plików PDF;
• wszystkie wydania miesięcznika GEODETA z lat 1995–2023 w postaci plików PDF.
Pliki można ściągać do wykorzystania na własne potrzeby. Copyright GEODETA Sp. z o.o. i następcy prawni. Wszystkie prawa zastrzeżone łącznie z tłumaczeniami na języki obce.

W przypadku problemów z dostępem do internetowego Archiwum GEODETY prosimy o kontakt mailowy (geoforum@geoforum.pl)


1995199619971998199920002001
2002200320042005200620072008
2009201020112012201320142015
2016201720182019202020212022
2023
| Sierpień 2001, Nr 8 (75) |


• Małopolski System Informacji Przestrzennej – nowe oblicze • Monitorowanie roślinności na podstawie danych satelitarnych • Przyjdzie walec i wyrówna • Uciec ze skansenu, czyli spodziewane miejsce w geodezji XXI wieku • Sprostamy wyzwaniu – koncepcja krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych • O ...

powrót

Klauzula poufne

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą „poufne”.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które ze względu na ochronę interesów
państwa lub interesu społecznego oznacza się klauzulą „poufne”.
§ 2. Rodzajami materiałów geodezyjnych i kartograficznych, o których mowa w § 1, są:
1) materiały geodezyjne zawierające współrzędne geodezyjne lub prostokątne płaskie w postaci liczbowej, punktów położonych na obiektach terenu zamkniętego – budynkach, budowlach, urządzeniach oraz infrastrukturze naziemnej i podziemnej, jeżeli obiektom tym organ zamykający teren przyznał klauzulę „poufne” oraz podał informację o tym w trybie art. 4 ust. 2b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne; nie dotyczy to współrzędnych urządzeń służących bezpośrednio do nawigacji lotniczej,
2) materiały geodezyjne i kartograficzne zawierające rezultaty pomiarów pozwalających określić współrzędne punktów położonych na obiektach, o których mowa w pkt 1, 3) materiały geodezyjne i kartograficzne – mapy, bazy danych informacji o terenie, zawierające chociażby jeden z następujących elementów:
a) informację opisową lub w postaci znaku graficznego o przeznaczeniu obiektów, o których mowa w pkt 1, albo
o przeznaczeniu całego terenu zamkniętego,
b) informację o położeniu obiektów, o których mowa w pkt 1, z wyjątkiem położenia obiektów usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie publicznych, naziemnych ciągów komunikacyjnych – linii kolejowych, dróg, ulic, placów,
4) zobrazowania wykonane w dowolnym zakresie promieniowania elektromagnetycznego – naziemne, lotnicze lub wykonane
z dowolnych środków latających, terenu zamkniętego, na którego obszarze znajdują się obiekty, o których mowa
w pkt 1,
5) materiały uzyskane w wyniku przetworzenia obrazów lub innych zobrazowań satelitarnych, zawierające dodaną informację o przeznaczeniu obiektów, o których mowa w pkt. 1, lub o przeznaczeniu całego terenu zamkniętego; przepis pkt 3 lit. b) stosuje się odpowiednio,
6) materiały geodezyjne i kartograficzne – mapy topograficzne, bazy danych informacji o terenie, zawierające informację w postaci elementów pośrednio demaskujących przeznaczenie terenu zamkniętego lub obiektów, o których mowa w pkt 1; elementami pośrednio demaskującymi mogą być w szczególności: ogrodzenia, przesieki w lesie, bocznice kolejowe i drogi dojazdowe oraz obwałowania; przepis pkt 3 lit. b) stosuje się odpowiednio,
7) materiały geodezyjne i kartograficzne, zawierające wartości deklinacji lub uchylenia magnetycznego o błędzie wyznaczenia mniejszym od 3´, podane na określony rok wraz z ich zmianą roczną, odniesione do konkretnego terenu z obszaru Polski, lub równoważny dokładnościowo rysunek izolinii tych wartości – jeżeli od czasu wyznaczenia minęło mniej niż 10 lat,
8) materiały geodezyjne i kartograficzne – mapy, bazy danych informacji o terenie, zawierające informacje o:
a) zawartości lub pojemności zbiorników materiałów pędnych, gazu oraz substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi – dotyczy zbiorników o pojemności większej od 5000 m3,
b) rodzaju transportowanego produktu w rurociągach przesyłowych,
c) pojemności, wysokości piętrzenia oraz czasu opróżniania jeziora zaporowego, jeżeli wysokość piętrzenia wody jest większa od 5 m lub pojemność zbiornika jest większa od 1 mln m3,
d) stawach osadowych o pojemności większej od 5000 m3 i spiętrzeniu większym od 3 m,
e) wydajności ujęć wody, jeżeli jest większa od 35 000 I/godz.,
f) wartości napięcia prądu w elektrśnergetycznych napowietrznych liniach przesyłowych,
g) maksymalnym nieniszczącym obciążeniu mostów i wiaduktów,
9) materiały zawierające wyniki szczegółowych sondaży portów wojennych i miejsc bazowania okrętów Marynarki Wojennej
oraz akwenów zastrzeżonych przez Marynarkę Wojenną,
10) materiały geodezyjne i kartograficzne – mapy, skorowidze arkuszy map, przedstawiające rozmieszczenie terenów zamkniętych, na obszarze większym od powiatu.

Pełna treść artykułu w sierpniowym wydaniu GEODETY

powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzy

Galileo pomaga stworzyć ekologiczne fajerwerki
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS