Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum GEODETY


Internetowe Archiwum GEODETY jest ogólnodostępne i zawiera:
• wszystkie artykuły zamieszczone w miesięczniku GEODETA w latach 1995–2023 w postaci osobnych plików PDF;
• wszystkie wydania miesięcznika GEODETA z lat 1995–2023 w postaci plików PDF.
Pliki można ściągać do wykorzystania na własne potrzeby. Copyright GEODETA Sp. z o.o. i następcy prawni. Wszystkie prawa zastrzeżone łącznie z tłumaczeniami na języki obce.

W przypadku problemów z dostępem do internetowego Archiwum GEODETY prosimy o kontakt mailowy (geoforum@geoforum.pl)


1995199619971998199920002001
2002200320042005200620072008
2009201020112012201320142015
2016201720182019202020212022
2023
| Sierpień 2001, Nr 8 (75) |


• Małopolski System Informacji Przestrzennej – nowe oblicze • Monitorowanie roślinności na podstawie danych satelitarnych • Przyjdzie walec i wyrówna • Uciec ze skansenu, czyli spodziewane miejsce w geodezji XXI wieku • Sprostamy wyzwaniu – koncepcja krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych • O ...

powrót

GESUT i ZUD po nowemu

Rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej. Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady i tryb:
a) zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
b) uzgadniania usytuowania projektowanych sieci,
c) współdziałania między jednostkami prowadzącymi ewidencję geodezyjną i jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci,
2) organizację, kompetencje oraz sposób wynagradzania zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) ustawa – ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
2) geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, zwana dalej „ewidencją” – uporządkowany zbiór informacji o przestrzennym położeniu i podstawowych danych technicznych sieci uzbrojenia terenu, a także o właścicielach oraz o jednostkach organizacyjnych zarządzających tymi sieciami, a w szczególności informacje o:
a) rodzajach przewodów (np. kanalizacyjny, wodociągowy, ciepłowniczy, gazowy, telekomunikacyjny, elektrśnergetyczny
oraz inne przewody specjalne),
b) położeniu przewodu, a w szczególności: nazwie własnej oraz identyfikatorze jednostki ewidencyjnej według krajowego
rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju, nazwie i identyfikatorze obrębu ewidencyjnego, numerach ewidencyjnych działek, numerze ewidencyjnym przewodu i opisie jego położenia, współrzędnych poziomych punktów załamania, rzędnych wysokościowych punktów charakterystycznych, gabarycie (średnica, przekrój przewodu), identyfikatorze uzgodnionym z jednostką prowadzącą ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu,
c) nazwie, siedzibie lub adresie właściciela sieci uzbrojenia terenu oraz jednostki organizacyjnej zarządzającej tą siecią,
d) sposobie uzyskania danych o przewodach,
3) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu, zwana dalej „inwentaryzacją” – dokonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenie związanej z tym dokumentacji, po zrealizowaniu projektu sieci uzbrojenia terenu.

Rozdział 2
Szczegółowe zasady i tryb zakładania i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
§ 3.1. Ewidencję zakładają i prowadzą starostowie oddzielnie dla każdej jednostki ewidencyjnej, o której mowa w przepisach dotyczących ewidencji gruntów i budynków, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.
2. Dla terenów zamkniętych, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy, ewidencję zakładają i prowadzą zarządzający tymi terenami.
3. W przypadku utraty przez teren charakteru terenu zamkniętego, zarządzający tym terenem przekazuje, nie później niż
w ciągu 1 miesiąca od dnia tego zdarzenia, właściwemu staroście dokumentację ewidencyjną.
4. Dopuszcza się prowadzenie ewidencji dla obszarów obejmujących kilka jednostek ewidencyjnych.
5. Ewidencję zakłada się na podstawie:
1) mapy zasadniczej,
2) materiałów zawierających wyniki inwentaryzacji, zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
3) ewidencji gruntów i budynków,
4) materiałów zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej,
5) materiałów zgromadzonych przez jednostki prowadzące ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu.
6. Ewidencję zakłada się i prowadzi z wykorzystaniem komputerowych systemów informatycznych, zgodnie ze standardami
technicznymi, o których mowa w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 marca 1999 r.
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).
§ 4. Podstawowym elementem ewidencji jest przewód stanowiący liniowy fragment sieci uzbrojenia terenu określonego
rodzaju.
§ 5.1. Dla każdego rodzaju przewodów prowadzi się operat ewidencyjny.
2. Operat ewidencyjny powinien zawierać:
1) warunki techniczne założenia ewidencji,
2) sprawozdanie techniczne z opisem prac wykonanych podczas zakładania ewidencji,
3) wykaz materiałów, o których mowa w § 3 ust. 5, ze wskazaniem miejsca ich przechowywania, oraz raporty z analizy przydatności tych materiałów,
4) mapę zasięgu analizowanych materiałów branżowych i szkice przebiegu sieci uzbrojenia terenu,
5) rejestr zmian wprowadzonych w trakcie zakładania ewidencji,
6) dokumenty końcowych uzgodnień z jednostką prowadzącą ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu.

Pełna treść artykułu w sierpniowym wydaniu GEODET

powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzy

Model 3D Piaseczna na bazie danych z UAV
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS