Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum GEODETY


Internetowe Archiwum GEODETY jest ogólnodostępne i zawiera:
• wszystkie artykuły zamieszczone w miesięczniku GEODETA w latach 1995–2023 w postaci osobnych plików PDF;
• wszystkie wydania miesięcznika GEODETA z lat 1995–2023 w postaci plików PDF.
Pliki można ściągać do wykorzystania na własne potrzeby. Copyright GEODETA Sp. z o.o. i następcy prawni. Wszystkie prawa zastrzeżone łącznie z tłumaczeniami na języki obce.

W przypadku problemów z dostępem do internetowego Archiwum GEODETY prosimy o kontakt mailowy (geoforum@geoforum.pl)


1995199619971998199920002001
2002200320042005200620072008
2009201020112012201320142015
2016201720182019202020212022
2023
| Sierpień 2001, Nr 8 (75) |


• Małopolski System Informacji Przestrzennej – nowe oblicze • Monitorowanie roślinności na podstawie danych satelitarnych • Przyjdzie walec i wyrówna • Uciec ze skansenu, czyli spodziewane miejsce w geodezji XXI wieku • Sprostamy wyzwaniu – koncepcja krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych • O ...

powrót

Jerzy Gaździcki

O infrastrukturze geoinformacyjnej w Polsce

Rozwój systemów informacji przestrzennej przebiega niezwykle dynamicznie, niekiedy żywiołowo. Nic więc dziwnego, że w niektórych krajach podejmuje się działania zmierzające do takiego porządkowania tego rozwoju, aby wprowadzanie nowych technik cyfrowych przez ich użytkowników przynosiło odpowiednie korzyści w skali całego państwa. Coraz częściej zwraca się też uwagę na potrzebę szeroko pojętej współpracy zainteresowanych podmiotów publicznych i prywatnych w celu zwiększenia dostępności, jakości i użyteczności danych przestrzennych oraz zmniejszenia związanych z nimi kosztów.

Kamieniem milowym stało się rozporządzenie prezydenta B. Clintona z roku 1994, które dało podstawy prawne dla
tworzenia w USA państwowej infrastruktury danych przestrzennych jako zbioru technik, zasad, standardów i zasobów (w tym ludzkich) niezbędnych do pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania, upowszechniania i stosowania danych przestrzennych. Do głównych celów rozporządzenia należało ułatwienie dostępu do danych oraz ograniczenie wydatków budżetowych w tym zakresie szacowanych wówczas na około 4,4 miliarda dolarów rocznie.
Liczba krajów wprowadzających własne programy działań o podobnych celach jest już znaczna i stale rośnie. Programy te nazywa się w różny sposób, stosując najczęściej terminy: infrastruktura danych przestrzennych, infrastruktura danych geoprzestrzennych, infrastruktura informacji geograficznej. Nazwą najkrótszą, a jednocześnie poprawną, jest infrastruktura geoinformacyjna.
Ogólnie rzecz biorąc, infrastrukturę geoinformacyjną można określić jako całokształt środków służących racjonalnemu
gospodarowaniu danymi przestrzennymi oraz efektywnemu ich stosowaniu dla zrównoważonego rozwoju w skali kraju, jego części lub w skali międzynarodowej, również globalnej. Dobór tych środków oraz określenie ich priorytetów zależy od sytuacji politycznej, prawnej, ekonomicznej, społecznej i technicznej terytorium stanowiącego przedmiot zainteresowania. Jest przy tym oczywiste, że proponowane projekty i przyjmowane rozwiązania muszą być realizowalne w sposób odpowiadający wymaganiom efektywności ekonomicznej i technicznej.
Z reguły rozpatruje się następujące obszary działań:
1. Zakładanie i prowadzenie baz danych przestrzennych ogólnego przeznaczenia, tzn. danych podstawowych stosowanych do identyfikacji obiektów w systemach specjalnego przeznaczenia, mających charakter tematyczny.
2.Wprowadzanie systemów metadanych jako środka ułatwiającego wyszukanie, ocenę oraz uzyskanie potrzebnego zbioru danych przestrzennych (ang. clearinghouse).
3. Promowanie standardów w zakresie danych przestrzennych.
4. Koordynacja i organizacja współpracy zainteresowanych podmiotów rządowych, samorządowych, społecznych i prywatnych przez odpowiednie ciało, które według obecnych opinii powinno być powiązane z rządem, zachowując jednak określoną niezależność.
5. Popularyzacja wiedzy, kształcenie specjalistów i promowanie zastosowań w zakresie geoinformacji.
6. Kształtowanie polityki w odniesieniu do danych przestrzennych w powiązaniu z ogólną polityką państwa dotyczącą dostępności, odpłatności, odpowiedzialności prawnej i praw autorskich w zakresie danych.
Dokumentem o znaczeniu kluczowym dla rozwoju infrastruktury geoinformacyjnej w Polsce jest, bliski już podpisania, projekt rozporządzenia ministra rozwoju regionalnego i budownictwa w sprawie krajowego systemu informacji o terenie. Rozporządzenie to reguluje działania wymienione wyżej w punktach 1 i 2 oraz pośrednio w punkcie 3. Bazy danych obligatoryjnych systemu dotyczą:
a) państwowego systemu odniesień przestrzennych,
b) rejestru granic państwa oraz granic jednostek zasadniczego podziału terytorialnego,
c) osnów geodezyjnych,
d) ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
e) ewidencji sieci uzbrojenia technicznego,
f) obiektów topograficznych z uwzględnieniem numerycznego modelu rzeźby terenu,
g) odpowiednich metadanych.

Pełna treść artykułu w sierpniowym wydaniu GEODETY

powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzy

Dron prześwietla budynek za pomocą wi-fi
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS