Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum GEODETY


Internetowe Archiwum GEODETY jest ogólnodostępne i zawiera:
• wszystkie artykuły zamieszczone w miesięczniku GEODETA w latach 1995–2023 w postaci osobnych plików PDF;
• wszystkie wydania miesięcznika GEODETA z lat 1995–2023 w postaci plików PDF.
Pliki można ściągać do wykorzystania na własne potrzeby. Copyright GEODETA Sp. z o.o. i następcy prawni. Wszystkie prawa zastrzeżone łącznie z tłumaczeniami na języki obce.

W przypadku problemów z dostępem do internetowego Archiwum GEODETY prosimy o kontakt mailowy (geoforum@geoforum.pl)


1995199619971998199920002001
2002200320042005200620072008
2009201020112012201320142015
2016201720182019202020212022
2023
| Sierpień 2001, Nr 8 (75) |


• Małopolski System Informacji Przestrzennej – nowe oblicze • Monitorowanie roślinności na podstawie danych satelitarnych • Przyjdzie walec i wyrówna • Uciec ze skansenu, czyli spodziewane miejsce w geodezji XXI wieku • Sprostamy wyzwaniu – koncepcja krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych • O ...

powrót

Jerzy Kozłowski

Sprostamy wyzwaniu

Koncepcja krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich – możliwości wykorzystania techniki systemów informacji geograficznej.

W projekcie ustawy o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich* przewidziano wprowadzenie zmian do Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Umożliwią one Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nieodpłatny dostęp do publicznych baz danych ewidencji gruntów i budynków. Realizacja takiego spójnego systemu udostępniania na poziomie powiatów wymagać będzie nakładów rzędu 40 mln zł, tj. do 140 tys. zł na powiat, w zależności od aktualnego stanu wyposażenia narzędziowego i programowego jednostki obsługującej ewidencję.

Rzeczpospolita Polska, jako kraj stowarzyszony i jednocześnie ubiegający się o członkostwo w Unii Europejskiej, zobowiązała się do podjęcia – jeszcze w okresie przedakcesyjnym – działań zmierzających do harmonizacji m.in. krajowego systemu prawa rolnego z obowiązującym w krajach członkowskich i dostosowywania go do wymogów regulujących jedną z pierwszych wspólnych polityk gospodarczych Unii Europejskiej, jaką jest Wspólna Polityka Rolna**.

Wspólna Polityka Rolna

Ujmując rzecz w skrócie, Wspólna Polityka Rolna, którą zaczęto realizować w latach pięćdziesiątych w sytuacji braków żywności w Europie, miała pierwotnie na celu uzyskanie głównie określonego poziomu bezpieczeństwa żywnościowego. Wraz z przekształceniami, takimi jak: wzrost produktywności czynników wytwórczych, specjalizacja i koncentracja produkcji, integracja sektora gospodarki żywnościowej oraz znaczny odpływ siły roboczej z rolnictwa, następowały również zmiany Wspólnej Polityki Rolnej.
Celem tych zmian – określanych mianem Planu MacSharry’ego i realizowanych w latach 1993-96 – było utrzymanie już osiągniętego poziomu dochodów rolników przy relatywnie ograniczanej produkcji. Punkt ciężkości przesunął się z subwencjonowania cen artykułów rolnych w kierunku bezpośredniego subwencjonowania dochodów. W konsekwencji oznaczało to konieczność odpowiedniej adaptacji systemów administracji rolnej, co dało początek Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania i Kontroli (zwanemu w skrócie IACS), który – najogólniej mówiąc – jest instrumentem kontroli prawidłowości realizacji płatności bezpośrednich kierowanych do rolników, a naliczanych odpowiednio od powierzchni niektórych upraw lub liczby zwierząt gospodarskich. Płatności te, jak już wspomniałem, mają stabilizować dochody rolnicze.
Wprowadzenie takiego systemu odbyło się w krajach wówczas jeszcze „dwunastki” w drodze uchwalenia dwóch rozporządzeń, czyli przepisów zaliczanych do tzw. pochodnego prawa wspólnotowego, a mianowicie:
- rozporządzenia Rady EWG nr 3508/92 z 27 listopada 1992 r. z późniejszymi zmianami ustanawiającego Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS) niektórych programów pomocowych Wspólnoty,
- rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 3387/92 z 23 grudnia 1992 r. ustalającego zasady stosowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli niektórych programów pomocy Wspólnoty.

Transpozycja ustawodawstwa unijnego do polskiego systemu prawa
Dotychczasowe prace legislacyjne rządu RP w zakresie płatności bezpośrednich zakończone zostały przygotowaniem i skierowaniem do Sejmu projektów m.in. następujących aktów prawnych:
- ustawy o regulacji rynków mleka i przetworów mlecznych, mięsa oraz niektórych roślin uprawnych,
- ustawy o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów czynności technicznych związanych z prowadzeniem krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz warunków organizacyjnych, technicznych i kadrowych, jakie powinny spełniać podmioty, którym te czynności mogą być powierzane do wykonania.
Powyższe akty prawne wraz z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o inspekcji weterynaryjnej (regulującymi zagadnienia rejestru zwierząt) tworzą podstawy systemu działającego na zasadach porównywalnych z systemem IACS.

Pełna treść artykułu w sierpniowym wydaniu GEODETY

powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzy

Symulacja przerwania wału powodziowego
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS