Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum GEODETY


Internetowe Archiwum GEODETY jest ogólnodostępne i zawiera:
• wszystkie artykuły zamieszczone w miesięczniku GEODETA w latach 1995–2023 w postaci osobnych plików PDF;
• wszystkie wydania miesięcznika GEODETA z lat 1995–2023 w postaci plików PDF.
Pliki można ściągać do wykorzystania na własne potrzeby. Copyright GEODETA Sp. z o.o. i następcy prawni. Wszystkie prawa zastrzeżone łącznie z tłumaczeniami na języki obce.

W przypadku problemów z dostępem do internetowego Archiwum GEODETY prosimy o kontakt mailowy (geoforum@geoforum.pl)


1995199619971998199920002001
2002200320042005200620072008
2009201020112012201320142015
2016201720182019202020212022
2023
| Sierpień 2012, Nr 8 (207) |


• Od pieca do pieca - wywiad z właścicielami firmy Geoservex z Bydgoszczy • Co po pilotażu modernizacji EGiB – raporty wingik-ów z trzech regionów • O ekspansji usług mówią menedżerowie z Bentley Systems Polska • Polemika dotycząca rozporządzenia o standardach • Rzecznik praw obywatelskich po stronie geodetów • ...

powrót

Wiesław Graszka, Witold Radzio, Stanisław Zaremba

Klamka zapadła - drzwi zostały otwarte

W odpowiedzi na opublikowany w czerwcowym GEODECIE artykuł Ryszarda Pażusa pt. „Klamka zapadła”

Jako osoby współuczestniczące w opracowaniu rozporządzenia o standardach pragniemy podziękować autorowi artykułu za zaangażowanie i próbę skomentowania niektórych przepisów. Dzięki temu uzyskaliśmy dodatkową motywację do wypowiedzenia się w tej sprawie w celu wyjaśnienia naszemu środowisku zawodowemu wielu kwestii dotyczących zarówno treści rozporządzenia, jak i okoliczności związanych z tym aktem prawnym.

W pierwszym rzędzie pragniemy wyjaśnić, że wyeliminowanie z obiegu prawnego instrukcji technicznych, jako „znanej już od prawie 100 lat formy regulacji opracowań geodezyjno-kartograficznych”, nie jest autorskim pomysłem Głównego Geodety Kraju, jak sugeruje autor artykułu, lecz rezultatem wprowadzenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy zasadniczej „źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia”. Organami upoważnionymi do wydawania rozporządzeń są Rada Ministrów oraz ministrowie.

Instrukcje techniczne wydawane były przez Głównego Geodetę Kraju w latach 70., 80. oraz 90. ubiegłego stulecia. Niektóre z nich, wydane w latach 70. oraz na początku latach 80., były ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, ale większość nie była treścią żadnego publikatora publicznego. Trzynaście instrukcji technicznych zostało wymienionych w załączniku do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, lecz ich treść nie została ogłoszona w Dzienniku Ustaw wraz z treścią rozporządzenia. Można przypuszczać, że ogłoszenie tego aktu prawnego w takiej ułomnej, niestandardowej formie w 1999 r. nastąpiło pod presją czasu przy założeniu, że jest to rozwiązanie tymczasowe.

Należy także zwrócić uwagę, że ww. rozporządzenie wydane zostało na podstawie upoważnienia zawartego w art. 19 ust. 1 pkt 4 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, w brzmieniu:
„Art. 19. 1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określa, w drodze rozporządzenia: (…)
4) standardy techniczne dotyczące geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie”.
Na mocy zaś postanowień ustawy z 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 120, poz. 1268) upoważnienie to otrzymało nowe brzmienie:
„Art. 19. 1. Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa określi w drodze rozporządzenia: (…)
4) standardy techniczne dotyczące geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie, mając na celu zapewnienie jednolitości i spójności opracowań geodezyjnych, kartograficznych i systemu informacji o terenie”.

Upoważnienie ustawowe z 2000 r. nie zostało nigdy wykonane. W świetle opisanego stanu faktycznego pojawiły się wątpliwości, czy po wejściu w życie ww. ustawy z 22 grudnia 2000 r. zachowało moc prawną rozporządzenie MSWiA z 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie oraz czy przepisy zawarte w instrukcjach technicznych, wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia, pozostawały źródłem prawa. Na tak postawione pytanie nie padła nigdy oficjalna odpowiedź, ale podejmowane w różnych okresach próby nowelizacji tego rozporządzenia kończyły się zawsze niepowodzeniem z przyczyn formalnych, wynikających z ułomnej formy tego aktu prawnego.

W latach 1999-2010 powstał swoisty pat legislacyjny w zakresie standardów technicznych dotyczących geodezji i kartografii. Ze strony środowiska geodezyjnego pojawiały się żądania dostosowania tych standardów do zmienionych uwarunkowań technicznych i technologicznych, próbą zaś odpowiedzi na te żądania było tworzenie kolejnych wersji instrukcji technicznych, których treść nie mogła jednak uzyskać statusu norm prawnych...

Pełna treść polemiki wraz z odpowiedzią dr Ryszarda Pażysa w sierpniowym wydaniu GEODETY

powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzy

Uber "naprawia" GPS w miastach
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS