Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum GEODETY


Internetowe Archiwum GEODETY jest ogólnodostępne i zawiera:
• wszystkie artykuły zamieszczone w miesięczniku GEODETA w latach 1995–2023 w postaci osobnych plików PDF;
• wszystkie wydania miesięcznika GEODETA z lat 1995–2023 w postaci plików PDF.
Pliki można ściągać do wykorzystania na własne potrzeby. Copyright GEODETA Sp. z o.o. i następcy prawni. Wszystkie prawa zastrzeżone łącznie z tłumaczeniami na języki obce.

W przypadku problemów z dostępem do internetowego Archiwum GEODETY prosimy o kontakt mailowy (geoforum@geoforum.pl)


1995199619971998199920002001
2002200320042005200620072008
2009201020112012201320142015
2016201720182019202020212022
2023
| Luty 2003, Nr 2 (93) |


• Nie pozwolimy na wykonywanie obrazków – mówi wiceprezes GUGiK Ryszard Preuss • Zabawa w LPIS – na marginesie przetargu na budowę baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych • EUPOS a sprawa polska • Z GPS-em w morze, czyli przegląd nawigacyjnych odbiorników GPS do zastosowań morskich • Kompendium ...

powrót

Ryszard Preuss

Żyletką czy decyzją?

Pismo GUGiK z 16 grudnia 2002 r. w sprawie zmian w ewidencji gruntów skierowane do starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu

W związku z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw nr 200 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym pragnę zwrócić uwagę, że w obu tych ustawach za podstawowe kryterium przesądzające o sposobie opodatkowania nieruchomości przyjęto informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków dotyczące użytków gruntowych. Zgodnie z postanowieniami ww. ustaw od 1 stycznia 2003 r. podatkiem rolnym objęte będą wszystkie grunty zaliczone w ewidencji gruntów i budynków do użytków rolnych, niezależnie od tego, czy wchodzą w skład gospodarstwa rolnego czy nie, zaś podatkiem leśnym objęte będą grunty ujawnione w tej ewidencji jako użytek gruntowy „las” (Ls). Wyjątek stanowią użytki rolne wykorzystywane na działalność gospodarczą inną niż rolnicza, które podobnie jak inne grunty niezaliczone w ewidencji gruntów i budynków do użytków rolnych oraz do lasów podlegać będą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
Z przyjętych rozwiązań prawnych wynika konieczność pilnego doprowadzenia informacji dotyczących użytków gruntowych, zawartych w ewidencji gruntów i budynków, do stanu zgodnego z systematyką ustaloną w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (DzU nr 38, poz. 454), jeżeli dotychczas ten obowiązek nie został wykonany. W świetle przyjętych rozwiązań wzrasta również odpowiedzialność organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków za zgodność tych informacji ze stanem wynikającym z faktycznego sposobu użytkowania gruntów. Pragnę przypomnieć, że zgodnie z § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwanego dalej rozporządzeniem, do użytków rolnych zalicza się: - grunty orne, - sady, - łąki trwałe, - pastwiska trwałe, - grunty rolne zabudowane, - grunty pod stawami, - rowy.
Z postanowień § 68 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia wynika, że śródpolne grunty zadrzewione wyróżnia się w ewidencji od innych gruntów zadrzewionych, stosując dla śródpolnych zadrzewień symbol złożony z liter „Lz” oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej, np. Lz-R, Lz-£, Lz-Ps. Do terenów mieszkaniowych, o których mowa w § 68 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, zgodnie z ust. 3 pkt 1 załącznika nr 6 do rozporządzenia, zalicza się grunty niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalne związane z budynkami mieszkalnymi (podwórza, dojazdy, przejścia, przydomowe place gier i zabaw itp.), a także ogródki przydomowe. W ewidencji gruntów i budynków oznacza się je liter ą „B”. Stosownie do art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (DzU z 2000 r. nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) gruntów tych nie obejmuje się gleboznawczą klasyfikacją.

Pełna treść artykułu w lutowym wydaniu GEODETY
powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzy

XXVII Kongres Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG Congress 2022)
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS