Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum GEODETY


Internetowe Archiwum GEODETY jest ogólnodostępne i zawiera:
• wszystkie artykuły zamieszczone w miesięczniku GEODETA w latach 1995–2023 w postaci osobnych plików PDF;
• wszystkie wydania miesięcznika GEODETA z lat 1995–2023 w postaci plików PDF.
Pliki można ściągać do wykorzystania na własne potrzeby. Copyright GEODETA Sp. z o.o. i następcy prawni. Wszystkie prawa zastrzeżone łącznie z tłumaczeniami na języki obce.

W przypadku problemów z dostępem do internetowego Archiwum GEODETY prosimy o kontakt mailowy (geoforum@geoforum.pl)


1995199619971998199920002001
2002200320042005200620072008
2009201020112012201320142015
2016201720182019202020212022
2023
| Czerwiec 2003, Nr 6 (97) |


• Rzeźbienie laserem: skaner CYRAX 2500 • Zatrzymać spadek produkcji – rozmowa z Waldemarem Klockiem, nowo wybranym prezesem KZPFGK • Geodeci w Unii Europejskiej, cz. II – uznawianie dyplomów i kwalifikacji do wykonywania zawodu geodety i kartografa w Danii i Finlandii • Największe korzyści odniosła nauka ...

powrót

Jerzy Albin

REGULAMIN działania Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

Na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (DzU nr 107, poz. 1139) ustala się niniejszy regulamin.

§ 1
1. W skład Komisji Kwalifikacyjnej, zwanej dalej Komisją, wchodzą:
1) przewodniczący,
2) dwóch wiceprzewodniczących,
3) członkowie.
2. Komisją kieruje przewodniczący.
3. W przypadku zdarzeń losowych przewodniczący Komisji może powierzyć bezpośrednie kierowanie Komisją jednemu z wiceprzewodniczących.
4. Przewodniczący może powoływać zespoły konsultacyjno-doradcze spośród członków Komisji.

§ 2
Do zadań przewodniczącego Komisji należy w szczególności:
1) wnioskowanie do Głównego Geodety Kraju w sprawie ustalania harmonogramów postępowania kwalifikacyjnego oraz zapewnianie opracowania propozycji zestawów pytań na egzaminy pisemne,
2) inicjowanie działań mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy członków Komisji i zachowanie jednolitości postępowań kwalifikacyjnych,
3) współdziałanie z zespołami konsultacyjno-doradczymi,
4) zarządzanie środkami finansowymi przeznaczonymi na cele, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2.

§ 3
1. Główny Geodeta Kraju, w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w zależności od ilości złożonych wniosków, na wniosek przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego wyznacza zespół kwalifikacyjny w liczbie 3 do 5 osób wchodzących w skład Komisji, w tym przewodniczącego tego zespołu.
2. Zespołem kwalifikacyjnym kieruje przewodniczący Komisji, jeden z wiceprzewodniczących lub inna osoba wchodząca w skład zespołu.
3. W przypadku postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób posiadających tytuł profesora albo stopień specjalizacji
zawodowej, zespołem kwalifikacyjnym kieruje przewodniczący Komisji.

§ 4
Do zadań przewodniczącego zespołu kwalifikacyjnego należy:
1) pobranie od organizatora postępowania kwalifikacyjnego lub z Departamentu Nadzoru, Kontroli i Legislacji GUGiK (w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 3) skompletowanych wniosków o nadanie uprawnień zawodowych i listy osób zgłoszonych (zał. nr 2),
2) zwołanie posiedzenia zespołu dla przeprowadzenia części wstępnej postępowania, o której mowa w § 6, 3) ustalenie listy osób dopuszczonych do części sprawdzającej postępowania, 4) ustalenie z organizatorem postępowania kwalifikacyjnego warunków przeprowadzenia egzaminu pisemnego i ustnego,
5) pobranie z Departamentu Nadzoru, Kontroli i Legislacji GUGiK zestawu druków i materiałów,
6) zorganizowanie pracy zespołu kwalifikacyjnego do przeprowadzenia części sprawdzającej postępowania,
7) poinformowanie osób uczestniczących w części sprawdzającej (pisemnej) postępowania o warunkach jego przeprowadzenia oraz zapoznanie tych osób z pytaniami egzaminacyjnymi,
8) rozdzielanie zadań członkom zespołu kwalifikacyjnego,
9) ustalenie listy dopuszczonych do egzaminu ustnego,
10) koordynacja czynności związanych z przebiegiem egzaminu ustnego oraz ogłaszanie zainteresowanym wyników
egzaminu,
11) rozstrzyganie o ostatecznej ocenie w przypadku różnicy zdań wśród członków zespołu,
12) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem egzaminu,
13) zwrot organizatorowi postępowania kwalifikacyjnego wniosków i dokumentów tych osób, które nie zgłosiły się na egzamin, w celu zwrócenia ich osobom zainteresowanym,
14) przekazanie do sekretariatu Departamentu Nadzoru, Kontroli i Legislacji GUGiK, niezwłocznie po zakończeniu
postępowania kwalifikacyjnego dokumentów powstałych w procesie postępowania oraz zwrot niewykorzystanych druków i materiałów.

Pełna treść artykułu w czerwcowym wydaniu GEODETY

powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzy

Satelitarne dane meteo na wyciągnięcie ręki
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS