Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum GEODETY


Internetowe Archiwum GEODETY jest ogólnodostępne i zawiera:
• wszystkie artykuły zamieszczone w miesięczniku GEODETA w latach 1995–2023 w postaci osobnych plików PDF;
• wszystkie wydania miesięcznika GEODETA z lat 1995–2023 w postaci plików PDF.
Pliki można ściągać do wykorzystania na własne potrzeby. Copyright GEODETA Sp. z o.o. i następcy prawni. Wszystkie prawa zastrzeżone łącznie z tłumaczeniami na języki obce.

W przypadku problemów z dostępem do internetowego Archiwum GEODETY prosimy o kontakt mailowy (geoforum@geoforum.pl)


1995199619971998199920002001
2002200320042005200620072008
2009201020112012201320142015
2016201720182019202020212022
2023
| Lipiec 2011, Nr 7 (194) |


• Na pasie startowym - rozmowa z Jerzym Anasiewiczem o obsłudze inwestycji liniowych na warszawskim Okęciu • Pilotaż modernizacji ewidencji gruntów i budynków • Mobilna rewolucja - systemy skanowania i kartowania • Geodeta w świecie reklamy • Geodezyjne ślady solnego kataklizmu w Wapnie • Granice gruntów objętych ...

powrót

Zygmunt Bojar

Określanie i ustalanie

Granice zewnętrzne gruntów objętych scaleniem i podziałem

Sposób określenia oraz ustalenia granic obszaru scalenia i podziału nieruchomości w praktyce budzi wątpliwości, szczególnie gdy nie pokrywają się one z granicami działek ewidencyjnych wchodzących w skład tych nieruchomości.

Instytucja scalenia i ponownego podziału nieruchomości uregulowana w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.), dalej: uogn, jest ważnym instrumentem prawnym w rękach gminy. Umożliwia dostosowanie przestrzenno-własnościowej struktury nieruchomości do określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ich przeznaczenia na cele inwestycyjne, w tym na cele jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego. Scalenie i podział nieruchomości jest zadaniem własnym gminy. Granice obszaru scalenia i podziału mogą być wskazywane przez właścicieli lub użytkowników wieczystych gruntów jako wnioskodawców tego postępowania lub mogą być określone w planie miejscowym. W obu przypadkach granice zewnętrzne muszą być określone w uchwale rady gminy o przystąpieniu do scalenia i podziału oraz ustalone w uchwale o scaleniu i podziale nieruchomości.
Regulacje prawne scaleń i podziałów zawarte są w uogn oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z 4 maja 2005 r. w sprawie scalania i podziału nieruchomości (DzU nr 86, poz. 736), dalej: R/Scal.Podz.Nier. Zgodnie z art. 102 ust. 1 uogn gmina może dokonać scalenia nieruchomości i ich ponownego podziału na działki gruntu, pod warunkiem że:
lnieruchomości położone są na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele inne niż rolne i leśne,
lszczegółowe warunki scalenia i podziału nieruchomości określa plan miejscowy,
lnieruchomości są położone w granicach obszarów określonych w planie miejscowym albo o scalenie i podział wystąpią właściciele lub użytkownicy wieczyści posiadający ponad 50% powierzchni gruntów objętych postępowaniem.
Wszczęcie postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości następuje:
1. z urzędu w uchwale rady gminy o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości,
2. na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych posiadających ponad 50% powierzchni gruntów proponowanych (objętych) do scalenia i podziału.
W przypadku, o którym mowa w pkt 1, rada gminy zobligowana jest do wszczęcia postępowania przepisem art. 22 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU nr 80, poz. 717 ze zm.): „Jeżeli plan miejscowy obejmuje obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, rada gminy, po jego uchwaleniu, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do scalenia i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami”.
Z kolei zgodnie z § 3 ust. 1 R/Scal.Podz.Nier. wójt (burmistrz albo prezydent miasta) podejmuje czynności poprzedzające wszczęcie postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości:
„1) na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, o których mowa w art. 102 ust. 2 ustawy,
2) z urzędu, jeżeli w planie miejscowym określono obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów lub gdy na obszarze przewidzianym do scalenia i podziału gmina jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym ponad 50% powierzchni gruntów”...

Pełna treść artykułu w lipcowym wydaniu GEODETY

powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzy

Apeks skanuje w Trójmieście
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji: geoforum@geoforum.pl

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
e-mail: geoforum@geoforum.pl
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS