wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Mazurska perełka architektury w chmurze punktów
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

PerełkiPrzepisy obowiązujące przy wykonaniu pomiarów miast (1920-28)


Przepisy obowiązujące przy wykonaniu pomiarów miast (1920-28)
Jedna z pierwszych instrukcji mierniczych obowiązujących w Polsce, ustanowiona w 1920 r. (wcześniej wydano przepisy dotyczące katastru austriackiego dla pomiarów na terenie Galicji, której stolicą był Lwów). Przepisy te obowiązywały na terenach byłego zaboru rosyjskiego, a wydane zostały przez ówczesnego ministra robót publicznych Gabriela Narutowicza w październiku 1920 r. po porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych na podstawie ustawy z 29 kwietnia 1919 r. o organizacji i zakresie działania Ministerstwa Robót Publicznych i dekretu z 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim.

Część pierwsza instrukcji zawiera przepisy dotyczące: triangulacji, poligonizacji, pomiaru szczegółowego, sporządzania planów, rejestru pomiarowego i obliczenia powierzchni, niwelacji czy rewizji pomiarów. Zamyka ją wzór rejestru pomiarowego. Przy czym część ta została podpisana jeszcze przez poprzednika Gabriela Narutowicza na stanowisku MRP – Andrzeja Kędziora. Część druga dotyczy przepisów związanych z oddawaniem przedsiębiorcom prywatnym pomiarów miast i miasteczek dla celów regulacji i odbudowy, a także związanych z kontrolą postępu prac i sposobu wykonania. Prezentowane wydanie w formie 36-stronicowej broszurki w oryginale ma wymiary 14,8 cm x 11,3 cm.

Instrukcja ta obowiązywała do 1928 r., kiedy to wydano „Przepisy pomiarowe metodą triangulacyjną i poligonową” zatwierdzone rozporządzeniem ministra robót publicznych z 17 października 1928 r. (L. 11 — 1433/28).

Oprac. AW

Pomiary miast 1920-28


reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2018 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt