wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Zwycięski projekt studentów AGH
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

OrganizacjePTG

Polskie Towarzystwo Geodezyjne


ul. Władysława Łokietka 18
59-220 Legnica
tel. kom. 601 083 147

zarzad@ptg-org.pl
www.ptg-org.pl
PTG

Z historii. Polskie Towarzystwo Geodezyjne jest nową i rozwijającą się ogólnopolską organizacją społeczno-zawodową w dziedzinie geodezji. Powstało w 2009 r. i skupia w swoich szeregach geodetów, w szczególności wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, ale także inne osoby niebędące geodetami, pragnącymi swoją wiedzę, doświadczenie i chęć działania wykorzystać dla dobra polskiej geodezji.

Działalność. Polskie Towarzystwo Geodezyjne działa na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach oraz Statutu, posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Krakowie. Siedzibą PTG jest Wolbrom. Władze Stowarzyszenia wybierane są na dwuletnią kadencję przez Walne Zebranie Członków. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, w tym obywatele innych państw. Statut nie przewiduje członkostwa w postaci członków wspierających, w szczególności przynależności osób prawnych. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest nastawione na osiąganie zysków. Działalność Stowarzyszenia finansowana jest z symbolicznych składek członkowskich i oparta jest na społecznej pracy swoich członków.

Głównym celem statutowym Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego jest podejmowanie, rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwijaniu zawodu geodety, a w szczególności działań na rzecz przyjęcia i uchwalenia przez Sejm RP ustawy o samorządzie zawodowym geodetów. Istotnym elementem działalności PTG jest także podejmowanie działań interwencyjnych, kierowanych do organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a także występowanie do innych organów państwowych w sprawach bezpośrednio związanych z geodezją i wykonywanym zawodem dotyczących członków Stowarzyszenia.

reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt