wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Mapa Miejsc Pamięci Narodowej
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

OrganizacjeSKP

Stowarzyszenie Kartografów Polskich


ul. J. Kochanowskiego 36
51-601 Wrocław
tel. (71) 372-85-15
faks (71) 345-91-05

SKP@kgf.ar.wroc.pl
www.gislab.ar.wroc.pl/SKP/
SKP
Z historii. W styczniu 1999 r. doszło do nieformalnego spotkania zwołanego z inicjatywy Departamentu Kartografii i Fotogrametrii GUGiK, na którym stwierdzono pilną potrzebę utworzenia organizacji polskich kartografów. Zebranie założycielskie odbyło się na początku marca 1999 r. w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Zdecydowano wówczas, że siedziba Stowarzyszenia będzie się mieścić we Wrocławiu i wybrano 4-osobowy Komitet Założycielski. Z kolei 15 czerwca 1999 r. zwołano w AR we Wrocławiu I Walne Zgromadzenie Członków-Założycieli SKP, na którym uchwalono niezbędne regulaminy i dokonano wyboru władz. Formalna rejestracja Stowarzyszenia została dokonana 12 lipca 1999 r. i od tej daty oficjalnie liczy się istnienie tej organizacji.
 
Działalność. Statutowymi celami Stowarzyszenia jest m.in. reprezentowanie interesów twórców i specjalistów czynnie wykonujących zawód kartografa w kraju i za granicą, ochrona zawodu oraz praw autorskich kartografów, podnoszenie poziomu wiedzy, kultury technicznej i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia, popularyzacja w społeczeństwie zagadnień naukowych, technicznych i ekonomicznych z dziedziny kartografii, współdziałanie z właściwymi jednostkami administracji państwowej i samorządowej w zakresie kartografii oraz prowadzenie wymiany doświadczeń organizacyjnych i naukowo-technicznych z pokrewnymi organizacjami za granicą. Działalność ta jest realizowana poprzez udział Zarządu i członków Stowarzyszenia w pracach nad prawnymi regulacjami spraw kartografii w Polsce wspólnie z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, organizację konferencji, sympozjów i innych form wymiany informacji i poglądów na sprawy zawodu kartografa i stanu polskiej kartografii oraz publikowanie artykułów i wiadomości na temat jakości polskiej kartografii, ochrony praw twórców-kartografów itp.
reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt