wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
GEODETA testuje: ContextCapture
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

OrganizacjeSGP

Stowarzyszenie Geodetów Polskich


ul. Czackiego 3/5, pok. 416
00-043 Warszawa
tel. (22) 826-87-51

biuro@sgp.geodezja.org.pl
www.sgp.geodezja.org.pl
SGP
Z historii. Jako pierwszą organizację zawodową geodetów na ziemiach polskich można uznać powstały w roku 1916 w Warszawie Związek Geometrów. Mniej więcej w tym samym czasie powołano również inne regionalne zrzeszenia geodetów. Pierwszy Powszechny Zjazd Mierniczych Polskich odbył się w Warszawie w dniach 4-6 stycznia 1919 r. Od tego czasu stowarzyszenia polskich geodetów istniały ciągle, wyłączywszy okres II wojny światowej, a ich nazwy zmieniały się. Największymi i najprężniejszymi z nich były Związek Mierniczych Polskich (utworzony w 1919 r.) i Związek Mierniczych Przysięgłych (1926 r.). Natomiast tuż po wojnie (w 1945 r.) utworzono Związek Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej, z którego bezpośrednio wywodzi się Stowarzyszenie Geodetów Polskich, SGP (nazwę tę przyjęto w 1953 r.).
 
Działalność. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP) jest pozarządową, dobrowolną organizacją osób fizycznych będących geodetami. Podstawa prawna jego działalności wynika z ustawy o stowarzyszeniach. SGP ma statut uchwalony przez Zjazd Delegatów Stowarzyszenia oraz Kodeks Etyki Zawodowej. Ma też oddziały terenowe organizowane przez grupy przynajmniej 100 członków. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zjazd Delegatów SGP odbywający się co 3 lata. Zjazd skupia około 100 delegatów wybieranych proporcjonalnie do liczby członków w poszczególnych oddziałach. Zjazd wybiera prezesa SGP, 13 członków Zarządu Głównego, Główną Komisję Rewizyjną oraz Główny Sąd Koleżeński. Zjazd Delegatów uchwala założenia do działalności organizacyjnej i zawodowej SGP na 3-letnią kadencję. W skład Zarządu Głównego SGP wchodzą również prezesi oddziałów SGP wybierani bezpośrednio na Zgromadzeniach Delegatów Kół. Zarząd Główny SGP wybiera Prezydium. Zarząd Główny odbywa zebrania plenarne przynajmniej 3 razy w roku. Prezydium odbywa spotkania w miarę aktualnych potrzeb; z reguły co dwa tygodnie.
Organem prasowym SGP jest miesięcznik „Przegląd geodezyjny”. Kilka razy w roku Stowarzyszenie wydaje ponadto „Wiadomości”, kolportując je wśród swoich członków.
Działalność zawodowa Stowarzyszenia obejmuje:
 • szkolenia oraz prowadzenie procedur nadawania uprawnień zawodowych (na podstawie porozumienia z Głównym Geodetą Kraju),
 • opiniowanie i konsultowanie aktów prawnych dotyczących geodezji i kartografii, katastru, systemów informacji przestrzennej, geodezyjnej obsługi budownictwa itp.,
 • nadawanie specjalizacji zawodowych inżynierom i technikom geodetom,
 • przyznawanie rekomendacji firmom geodezyjnym,
 • organizowanie konkursów jakości prac geodezyjnych, scaleniowych i konkursów wiedzy geodezyjnej (olimpiad geodezyjnych dla uczniów techników geodezyjnych),
 • prowadzenie klubów zawodowych.

Działalność naukowo-techniczna SGP obejmuje:

 • organizowanie konferencji naukowo-technicznych krajowych oraz konferencji z udziałem międzynarodowym,
 • organizowanie sympozjów naukowych we współpracy z Komitetem Geodezji PAN,
 • udział w sympozjach międzynarodowych FIG,
 • organizowanie kongresów (katastralnych),
 • organizowanie polsko-czesko-słowackich międzynarodowych dni geodezji.

Działalność o charakterze koleżeńskim i socjalnym obejmuje:

 • prowadzenie pomocy koleżeńskiej,
 • organizowanie różnorodnych imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym (mistrzostwa geodetów: narciarskie, tenisowe, brydżowe, szachowe, a także rajdy piesze, spotkania klubowe, bale karnawałowe itp.)
reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt