wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Organizacje


PTIP

Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej


ul. Modzelewskiego 27
02-679 Warszawa
tel. 601 083 147

ptip@ptip.org.pl
www.ptip.org.pl
PTIP
Z historii. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej (PTIP) ma długoletnią tradycję sięgającą roku 1970. W ramach Naczelnej Organizacji Technicznej powstał wówczas Klub Użytkowników Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Geodezji, który działał owocnie przez dwadzieścia lat. Uwzględniając nowe potrzeby i zadania, w roku 1990 Klub przekształcił się w obecne interdyscyplinarne Towarzystwo.
Działalność. Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej jest interdyscyplinarnym stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną. Istotą celów PTIP jest wspieranie harmonijnego rozwoju geomatyki zmierzającego do efektywnego tworzenia i stosowania systemów informacji przestrzennej oraz powszechnej dostępności i wszechstronnego użytkowania danych przestrzennych w Polsce. W swojej działalności PTIP kieruje się dobrem wszystkich tych, którzy interesują się informacją przestrzenną, a więc publicznych i prywatnych użytkowników tej informacji, dostawców danych, usług i wyposażenia technicznego, pracowników nauki i szkolnictwa, wreszcie obywateli w ogólności.
PTIP dąży do osiągnięcia swoich celów przez:
-popieranie rozwoju infrastruktur geoinformacyjnych,
-organizowanie i koordynację współpracy zainteresowanych podmiotów,
-występowanie z inicjatywami oraz wyrażanie opinii w sprawach wiążących się z celami PTIP oraz stanowiących przedmiot zainteresowania jego członków,
-upowszechnianie wiedzy,
-współpracę z odpowiednimi merytorycznie środowiskami oraz organizacjami krajowymi i międzynarodowymi,
-prezentowanie, we wszystkich możliwych formach, osiągnięć członków PTIP.
Do głównych form działania PTIP należy organizowanie dorocznych konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń, a także wydawanie roczników naukowych („Roczniki Geomatyki”) i innych publikacji.
W swojej działalności PTIP korzysta z bogatych własnych doświadczeń zgromadzonych podczas wieloletniej pracy, która została podjęta już w roku 1970, korzystając z ówczesnych przepisów Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Pracami Towarzystwa kieruje Zarząd wybierany na okres 3 lat.

Członkowie PTIP dzielą się na zwyczajnych i wspierających. Członkami PTIP mogą być cudzoziemcy. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, która: jest profesjonalnie powiązana z dziedziną informacji przestrzennej w jej interdyscyplinarnym rozumieniu; cieszy się ogólnym poważaniem w swoim środowisku; pragnie aktywnie przyczyniać się do realizacji celów Towarzystwa; przedstawi zarządowi deklarację członkowską. Członkiem wspierającym PTIP może zostać osoba prawna, zainteresowana celami i działalnością Towarzystwa, która złożyła zarządowi deklarację członka wspierającego, obejmującą rodzaj i wielkość wsparcia. Osoba prawna działa w Towarzystwie za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do czynnego udziału w jego działalności i mogą być upoważnieni przez władze PTIP do wykonywania odpowiednich zadań wynikających z planu prac PTIP oraz dostosowanych do kompetencji tych członków jako osób fizycznych lub prawnych.
Najwyższą władzą PTIP jest walne zebranie członków zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku. Do kompetencji walnego zebrania należy m.in. wybór prezesa, członków zarządu oraz komisji rewizyjnej na trzyletnią kadencję.


organizacje

nazwa organizacji


Pożar w Wólce Kosowskiej okiem satelity
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS