wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Organizacje


PGK - KZPFGK

Polska Geodezja Komercyjna - Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych


ul. Nowogrodzka 31, pok. 201
00-511 Warszawa
tel. (22) 658-67-27, tel. kom. 695-252-943
faks (22) 658-66-67

zarzad@geodezja-komercyjna.pl
www.geodezja-komercyjna.pl
PGK - KZPFGK
Z historii. Z inicjatywy 14 podmiotów gospodarczych z branży geodezyjno-kartograticznej 11 sierpnia 1992 r. podjęło uchwałę o założeniu Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych i zatwierdzeniu Statutu tej organizacji. Związek uzyskał osobowość prawną 21 grudnia 1992 r. po zarejestrowaniu w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. Inauguracyjne Walne Zgromadzenie odbyło się 15 lutego 1993 r., w trakcie którego wybrano pierwszy Zarząd na trzyletnią kadencję. Przyjęto długofalowy program działania ukierunkowany głównie na problematykę przekształceń własnościowych i współpracy z administracją rządową w zakresie dostosowania przepisów prawnych do wymogów gospodarki rynkowej.

Działalność. Zgodnie ze statutem podstawowym celem Związku jest:
-ochrona praw i występowanie jako reprezentacja członków Związku, wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy, administracji państwowej, oraz organów samorządu terytorialnego,
-podejmowanie starań o podnoszenie na wyższy poziom usług geodezyjnych świadczonych w kraju, dbałość o ich profesjonalne wykonywanie, zgodność działań z przepisami prawa i zasadami etyki zawodowej,
-podejmowanie działań w kierunku stałej współpracy z innymi organizacjami w celu ochrony podstawowych interesów polskiego wykonastwa geodezyjnego.

Związek realizuje swoje cele m.in. przez:
-reprezentowanie (zastępowanie) członków Związku w sporach zbiorowych z pracownikami i ich reprezentacją,
-opiniowanie, na wniosek zainteresowanych organów i z inicjatywy własnej, aktów prawnych dotyczących zakresu działania członków Związku, a także występowanie w tych sprawach z wnioskami i postulatami,
-współpracę z organami władzy i administracji państwowej, w szczególności z ministrami właściwymi ze względu na przedmiot działalności członków Związku, Głównym Geodetą Kraju, wojewodami, organami samorządu terytorialnego,
-promowanie i reklamowanie usług świadczonych przez członków Związku, a także udzielanie członkom referencji,
-świadczenie dla członków Związku porad fachowych, organizacyjnych, handlowych oraz wymiany doświadczeń.

Członkiem Związku może być każdy podmiot gospodarczy, prowadzący działalność w zakresie świadczenia usług geodezyjno-kartograficznych i zatrudniający, chociażby okresowo, co najmniej 20 pracowników na podstawie umowy o pracę, reprezentujący odpowiedni poziom zawodowy, stosujący się do obowiązujących zasad działania rynkowego i uczciwości rynkowej, którego przedstawiciel zaakceptuje cele Związku i przepisy statutu. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, po złożeniu przez zainteresowaną firmę wniosku o przyjęcie do Związku i uzyskaniu pozytywnej opinii dwóch członków założycieli. Aktualnie Związek zrzesza 30 firm z terenu całego kraju. Ich potencjał ekonomiczny oceniany jest na 300 mln zł sprzedaży rocznie, a łączne zatrudnienie na 3800 pracowników.
Organami Związku są: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna.


organizacje

nazwa organizacji


Skanowanie wnętrza platformy wiertniczej
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS