wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
GEOIDA na spotkaniu IGSM w Newcastle
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

OrganizacjeGIG

Geodezyjna Izba Gospodarcza


ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
tel. (22) 827-38-43

biuro@gig.org.pl
www.gig.org.pl
GIG

Z historii. Geodezyjna Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego. Powstała we wrześniu 1994 roku z inicjatywy 150 przedsiębiorców geodezyjnych w celu ochrony i reprezentacji jej członków. Została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w XVI Wydziale Gospodarczym Rejestrowym pod sygnaturą IG-64. Aktualnie zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS 0000090356. 

Działalność. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jej siedziba mieści się w Warszawie. GIG stworzyła także Przedstawicielstwa Regionalne działające w poszczególnych województwach. Jako izba branżowa reprezentuje przedsiębiorców geodezyjnych w strukturach Krajowej Izby Gospodarczej. Działa również na geodezyjnym forum międzynarodowym, jest członkiem Europejskiej Organizacji Geodetów (The Council of European Geodetic Surveyors – CLGE).

Zgodnie ze statutem do zadań Izby należy w szczególności:

  • reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby wobec organów państwa, organizacji krajowych i zagranicznych; 
  • działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych;
  • wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby;
  • organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej; 
  • dokształcanie i doskonalenie zawodowe kadr pracowniczych członków Izby; 
  • uczestniczenie w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej członków Izby;
  • organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego; 
  • udział, w imieniu członków Izby, w postępowaniach protestacyjno-odwoławczych dotyczących zamówień publicznych; 
  • kształtowanie zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji w działalności gospodarczej.

Członkami Izby mogą być osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie lub częściowo w zakresie usług geodezyjnych i kartograficznych. Organami Izby są: Walne Zgromadzenie, Rada Izby, Prezydium Rady Izby, Komisja Rewizyjna, Komisja Rozjemcza, przedstawiciele regionalni.  

 

 

reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt