wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Mapa Miejsc Pamięci Narodowej
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

OrganizacjeGIG

Geodezyjna Izba Gospodarcza


ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa
tel. (22) 827-38-43

biuro@gig.org.pl
www.gig.org.pl
GIG

Z historii. Geodezyjna Izba Gospodarcza jest organizacją samorządu gospodarczego. Powstała we wrześniu 1994 roku z inicjatywy 150 przedsiębiorców geodezyjnych w celu ochrony i reprezentacji jej członków. Została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w XVI Wydziale Gospodarczym Rejestrowym pod sygnaturą IG-64. Aktualnie zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS 0000090356. 

Działalność. Terenem działania Izby jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jej siedziba mieści się w Warszawie. GIG stworzyła także Przedstawicielstwa Regionalne działające w poszczególnych województwach. Jako izba branżowa reprezentuje przedsiębiorców geodezyjnych w strukturach Krajowej Izby Gospodarczej. Działa również na geodezyjnym forum międzynarodowym, jest członkiem Europejskiej Organizacji Geodetów (The Council of European Geodetic Surveyors – CLGE).

Zgodnie ze statutem do zadań Izby należy w szczególności:

  • reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby wobec organów państwa, organizacji krajowych i zagranicznych; 
  • działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych;
  • wspieranie inicjatyw gospodarczych członków Izby;
  • organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej; 
  • dokształcanie i doskonalenie zawodowe kadr pracowniczych członków Izby; 
  • uczestniczenie w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych w sprawach dotyczących działalności gospodarczej członków Izby;
  • organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego; 
  • udział, w imieniu członków Izby, w postępowaniach protestacyjno-odwoławczych dotyczących zamówień publicznych; 
  • kształtowanie zasad dobrego obyczaju i uczciwej konkurencji w działalności gospodarczej.

Członkami Izby mogą być osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie lub częściowo w zakresie usług geodezyjnych i kartograficznych. Organami Izby są: Walne Zgromadzenie, Rada Izby, Prezydium Rady Izby, Komisja Rewizyjna, Komisja Rozjemcza, przedstawiciele regionalni.  

 

 

reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt