Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2023-08-17| Geodezja, GIS, Edukacja

Oferta studiów podyplomowych 2023/2024

W obszernej tabeli prezentujemy 38 propozycji studiów podyplomowych związanych z geodezją, GIS-em, wyceną nieruchomości i gospodarką przestrzenną.


Oferta studiów podyplomowych 2023/2024 <br />
Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Poprzednie tego typu zestawienie ukazało się w ubiegłym roku w miesięczniku GEODETA (8/2022). Zawierało ono 28 pozycji. Bodajże najważniejsza zmiana w porównaniu z tamtą listą to brak studiów podyplomowych z Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie – placówka ta znajduje się obecnie w stanie likwidacji.
W zakresie oferty GIS-owej pojawiły się dwie nowe pozycje – „Analityk GIS” na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz „Systemy informacji geograficznej, geoinformacja” na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
Sporo więcej nowości można znaleźć w części zestawienia poświęconej wycenie nieruchomości i gospodarce przestrzennej. Uwzględniliśmy tutaj m.in. „Gospodarkę przestrzenną i ochronę środowiska z elementami GIS” (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach), „Planowanie przestrzenne – skala miasta i regionu” (Politechnika Poznańska oraz UAM w Poznaniu), „Urbanistykę i planowanie przestrzeni” (Politechnika Wrocławska) czy „Wycenę nieruchomości” na Uczelni Łazarskiego.
Wszystkie prezentowane przez nas studia trwają dwa semestry, przy czym różnią się liczbą godzin. Również ceny są zróżnicowane: od 3730 zł do 8000 zł. Rekrutacja przeważnie trwa do końca września, choć są też wyjątki. Część uczelni kończy nabór wraz z wyczerpaniem limitu miejsc.
Dodatkowe, szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych studiów można znaleźć pod linkami przekierowującymi na strony organizatorów. Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas zestawienie okaże się dla Państwa pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyborze studiów podyplomowych.

Lp. Nazwa Organizator Miasto Czas trwania Cena Rekrutacja Start zajęć Strona WWW
ZWIĄZANE Z GEODEZJĄ I KARTOGRAFIĄ
1 BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa WGGiIŚ AGH Kraków 2 semestry 7000 zł od czerwca 2023 r. do wyczerpania limitu miejsc październik 2023 r. LINK
2 Certyfikowany pilot drona Uniwersytet WSB Merito Opole Opole 2 semestry 5250 zł od 29 marca do 16 października 2023 r. semestr zimowy LINK
3 Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM Olsztyn 2 semestry 3800 zł b.d. b.d. LINK
4 Gleboznawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy Puławy 2 semestry 5000 zł b.d. 17 listopada 2023 r. LINK
5 Hydrografia Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW Gdynia 2 semestry 6500 zł tryb ciągły z chwilą zgłoszenia się minimum 16 kandydatów LINK
6 Praktyczne aspekty przetwarzania danych pozyskanych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Kraków 2 semestry 4500 zł od 1 czerwca do 17 września 2023 r. semestr zimowy LINK
7 Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz przygotowanie dokumentacji do celów prawnych Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej Gliwice 2 semestry 4100 zł od 12 czerwca do 26 września 2023 r. semestr zimowy LINK
8 Zastosowanie bezzałogowych statków latających (BSL) w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa WGGiIŚ AGH Kraków 2 semestry 5000 zł od 10 czerwca do 15 września 2023 r. październik 2023 r. LINK
9 Zastosowanie systemów nawigacyjnych w gospodarce i administracji publicznej Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW Gdynia 2 semestry 3730 zł tryb ciągły w październiku lub w marcu danego roku LINK
ZWIĄZANE Z GIS-em
10 Analityk GIS Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego Łódź 2 semestry 4400 zł od 1 czerwca do 30 września 2023 r. semestr zimowy LINK
11 Geoinformacja Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań 2 semestry 8000 zł do 30 września 2023 r. listopad 2023 r.
(on-line)
LINK
12 Geoinformatyka i teledetekcja środowiska Wydział Nawigacyjny Politechniki Morskiej Szczecin 2 semestry 5400 zł tryb ciągły październik 2023 r. LINK
13 GIS, fotogrametria i teledetekcja w gospodarce narodowej, obronie kraju i ochronie środowiska Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej Warszawa 204 godziny 5200 zł od 1 lipca do 30 września 2023 r. październik 2023 r. LINK
14 Analityk GIS Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk 2 semestry 4400 zł (2022/2023) od 3 lipca do 6 października 2023 r. semestr zimowy LINK
15 Systemy informacji geograficznej Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH Kraków 2 semestry 4400 zł 1 czerwca do 31 lipca oraz od 1 września do 6 października 2023 r. (lub do wyczerpania wolnych miejsc) październik 2023 r. LINK
16 Systemy informacji geograficznej Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii oraz Dział Kształcenia Podyplomowego i E-learningu PWr Wrocław 2 semestry 5200 zł do 30 września 2023 r. październik 2023 r. LINK
17 Systemy informacji geograficznej, geoinformacja Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej Gdańsk 2 semestry 5200 zł od marca do września 2023 r. październik 2023 r.
(hybrydowe)
LINK
18 Systemy informacji geograficznej w praktyce Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS Lublin 2 semestry 4500 zł do 30 września 2023 r. po skompletowaniu grupy 15 kandydatów – październik 2023 r. LINK
19 Systemy informacji geograficznej UNIGIS Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków 1 rok 5400 zł od 1 czerwca do 15 września 2023 r. październik 2023 r. LINK
20 Systemy informacji przestrzennej Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Warszawa 2 semestry 6000 zł do rozpoczęcia zajęć październik 2023 r. LINK
21 Systemy informacji przestrzennej – GIS (SIP) Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego AMW Gdynia 2 semestry 3730 zł tryb ciągły po skompletowaniu grupy 16 kandydatów LINK
ZWIĄZANE Z WYCENĄ NIERUCHOMOŚCI I GOSPODARKĄ PRZESTRZENNĄ
22 Gospodarka nieruchomościami Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego Zielona Góra 2 semestry 5000 zł od 1 czerwca do 25 września 2023 r. semestr zimowy LINK
23 Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji Wydział Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn 2 semestry 4200 zł do 30 września lub do wyczerpania limitu miejsc semestr zimowy LINK
24 Gospodarka przestrzenna Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego oraz Kolegium Zarządzania i Finansów SGH Warszawa 2 semestry 4999 zł brak informacji semestr zimowy
(hybrydowe)
LINK
25 Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska z elementami GIS Wyższa Szkoła Administracji Publicznej Kielce 9 miesięcy 3200 zł tryb ciągły LINK
26 Planowanie przestrzenne Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK Toruń 2 semestry 4320 zł rekrutacja ciągła semestr zimowy
(hybrydowe)
LINK
27 Planowanie przestrzenne – skala miasta i regionu Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej we współpracy z Wydziałem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM Poznań 2 semestry 6500 zł od 1 czerwca do 30 września 2023 r. 1 października 2023 r. LINK
28 Rozwój obszarów wiejskich Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Warszawa 2 semestry 7000 zł od 1 czerwca do 15 listopada 2023 r. semestr zimowy
(on-line)
LINK
29 Szacowanie nieruchomości Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii WGGiIŚ AGH Kraków 2 semestry 4800 zł od 22 maja do 30 września 2023 r. październik 2023 r. LINK
30 Urbanistyka i planowanie przestrzenne Wydział Architektury oraz Dział Kształcenia Podyplomowego Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2 semestry 5900 zł od 30 czerwca 2023 r. termin rozpoczęcia zajęć zostanie ustalony i podany w momencie zebrania grupy LINK
31 Urbanistyka i planowanie przestrzeni Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Warszawa 2 semestry 5200 zł od 8 maja 2023 r. do wyczerpania miejsc październik 2023 r.
(on-line)
LINK
32 Wycena nieruchomości Centrum Kształcenia Ustawicznego Politechniki Świętokrzyskiej Kielce 2 semestry 3800 zł do rozpoczęcia zajęć październik 2023 r.
(on-line)
LINK
33 Wycena nieruchomości Wydział Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn 2 semestry 3900 zł od września/października 2023 r. b.d. LINK
34 Wycena nieruchomości Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej Warszawa 2 semestry 6000 zł do 6 października 2023 r. (wraz z rozpoczęciem studiów) semestr zimowy LINK
35 Wycena nieruchomości Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego Warszawa 2 semestry 6000 zł do 30 września 2023 r. październik 2023 r. LINK
36 Wycena nieruchomości Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej Warszawa 2 semestry 3900 zł do 30 września 2023 r. semestr zimowy LINK
37 Wycena nieruchomości Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego Wrocław 2 semestry 4500 zł od 11 kwietnia do 30 września 2023 r. październik 2023 r.
(hybrydowe)
LINK
38 Wycena nieruchomości Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego Wrocław 2 semestry 4000 zł tryb ciągły semestr zimowy
(on-line)
LINK

Redakcja Geoforum.pl


«« powrót

Udostępnij:    

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzywiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Studenci inwentaryzują budynek AGH
czy wiesz, że...
© 2023 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji: geoforum@geoforum.pl

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
e-mail: geoforum@geoforum.pl
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS