wiadomościreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2023-05-16| Prawo, Kataster

Ułatwienia w nabywaniu dróg przez gminy w projekcie prezydenckiej ustawy

Prezydent RP skierował wczoraj (15 maja) do Sejmu projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych.


Ułatwienia w nabywaniu dróg przez gminy w projekcie prezydenckiej ustawy <br />
Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

Projekt ustawy ma na celu ułatwienie nabywania przez gminy własności nieruchomości pozostających w ich władaniu w dniu wejścia w życie ustawy od co najmniej 20 lat i zajętych pod drogi, które nie zostały zaliczone do kategorii dróg publicznych a są drogami ogólnodostępnymi.
Pod pojęciem nieruchomości gruntowej użytkowanej jako droga ogólnodostępna należy rozumieć nieruchomość niezabudowaną, utwardzoną, użytkowaną jako drogę ogólnodostępną o znaczeniu lokalnym, po której odbywa się ruch pojazdów i pieszych, wykorzystywaną przez nieokreśloną liczbę użytkowników, stanowiącą uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, funkcjonalnie zbliżoną do dróg publicznych i połączoną z drogami publicznymi.

W kluczowym dla projektu ustawy art. 3 ust. 1 wskazano, że nieruchomości byłyby nabywane na własność gminy za odszkodowaniem na wniosek złożony najpóźniej do 31 grudnia 2035 r.
Taki wniosek powinien zaś zawierać w szczególności:
• mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą przebieg drogi według stanu na dzień wejścia w życie ustawy,
• mapę zawierającą projekty podziału nieruchomości,
• określenie nieruchomości lub ich części, które są planowane do przejęcia na rzecz gminy,
• dokumenty potwierdzające władanie przez gminę nieruchomościami objętymi wnioskiem co najmniej 20 lat do dnia wejścia w życie ustawy,
• analizę powiązania drogi ogólnodostępnej z drogami publicznymi oraz wskazanie powiązania drogi z istniejącym uzbrojeniem terenu,
• wskazanie ujawnionych ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości zajęte pod drogi ogólnodostępne.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, w aktualnym stanie prawnym, nieruchomości (działki) przeznaczone lub zajęte pod drogi publiczne były albo są przejmowane przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z mocy prawa m.in. w następujących przypadkach:
• nabycia nieruchomości zajętych pod drogi publiczne przed 31 grudnia 1998 r. na podstawie art. 73 ustawy z 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną;
• wydzielenia pod drogi publiczne działek gruntu z nieruchomości, których podział został dokonany na wniosek jej właściciela lub użytkownika wieczystego na podstawie art. 98 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
• wydzielenia pod drogi publiczne działek gruntu w wyniku scalenia i podziału nieruchomości na podstawie art. 105 ustawy o gospodarce nieruchomościami;
• wydzielenia działek gruntu liniami rozgraniczającymi pasa drogowego w decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej na podstawie specustawy drogowej, czyli ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
• przejęcia nieruchomości zajętych pod drogi gminne na podstawie ustawy komunalizacyjnej, czyli art. 5 ustawy z 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.
Dalej wyjaśniono, że wskazane rozwiązania jedynie w bardzo ograniczonym stopniu mogą znaleźć zastosowanie do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wykorzystywanych od całych dekad pod drogi ogólnodostępne nie mających jednak statusu dróg publicznych. Powołane wyżej regulacje prawne dotyczą bowiem albo już istniejących dróg o statusie dróg publicznych, bądź dróg które mają dopiero powstać.

Zdaniem autorów projekt ustawy stwarza narzędzie prawne umożliwiające rozwiązanie szeregu problemów występujących w codziennej praktyce administracyjnej. Z proponowanych rozwiązań skorzystają samorządy, w tym w zakresie uporządkowania stosunków własnościowych w ważnej sferze infrastruktury drogowej, a także mieszkańcy setek gmin.

Źródło: KPRP


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Radarowe filmy satelitów ICEYE
czy wiesz, że...
© 2023 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji: geoforum@geoforum.pl

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
e-mail: geoforum@geoforum.pl
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS