Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2022-10-14| Geodezja, Przetargi, Kataster

Powiat radomski zamawia modernizację EGiB

Starostwo Powiatowe w Radomiu ogłosiło przetarg na modernizację ewidencji gruntów i budynków dla miasta Iłży, wartość zamówienia szacując na 1,5 mln zł.


Powiat radomski zamawia modernizację EGiB

Zamówienie obejmuje obszar o powierzchni 1582 ha i 4300 działek. Szacunkowa liczba budynków objętych zamówieniem wynosi 2600, w tym dla 2508 w EGiB są ujawnione dane opisowe i geometryczne. Użytki rolne stanowią 1334 ha, w tym 67 ha to grunty rolne zabudowane (Br). Z kolei tereny zurbanizowane obejmują 188 ha, w tym tereny kolejowe (Tk) 89 ha. Szacowana liczba działek do aktualizacji w zakresie użytków gruntowych wynosi 4209. Ewidencja gruntów i budynków dla tego terenu jest prowadzona w systemie EWMAPA i EWOPIS.

Jak informuje zamawiający, prace mają być wykonane zgodnie z projektem modernizacji uzgodnionym przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Zamówienie podzielono na trzy etapy.

Etap I obejmuje:
1. porównanie danych w postaci elektronicznej zawartych w części opisowej z danymi zawartymi w części geometrycznej i w przypadku stwierdzenia rozbieżności wyjaśnienie ich przyczyny oraz pozyskanie danych niezbędnych do ich wyeliminowania;
2. analizę istniejących materiałów zasobu i ocenę ich przydatności w zakresie możliwości wykorzystania do realizacji prac modernizacyjnych;
3. odszukanie oraz wykonanie pomiaru kontrolnego istniejących punktów osnowy geodezyjnej służącej do założenia ewidencji gruntów, a następnie z wykorzystaniem danych z dzienników pomiarowych znajdujących się w pzgik, ponowne wyrównanie tej osnowy;
4. pozyskanie danych dotyczących przebiegu granic działek ewidencyjnych i opisujących je punktów granicznych;
5. pomiar budynków w terenie;
6. przygotowanie roboczej mapy ewidencyjnej z uwzględnieniem danych pozyskanych w ramach opisanych wyżej prac.

Etap II obejmuje:
1. zorganizowanie zebrania informacyjnego dla właścicieli i władających nieruchomościami zlokalizowanymi na obszarze objętym modernizacją EGiB przy współudziale samorządu gminy. Na zebraniu przedstawi istotne informacje o zakresie prac modernizacyjnych i in.;
2. protokolarne ustalenie granic działek ewidencyjnych i pomiar opisujących te granice punktów granicznych;
3. skompletowanie materiałów i informacji zgromadzonych w pzgik, uzupełnionych w niezbędnym zakresie terenowymi pomiarami geodezyjnymi oraz czynnościami ustalenia przebiegu granic;
4. weryfikację danych o podmiotach ujawnionych w ewidencji gruntów, budynków i lokali;
5. obliczenie powierzchni działek oraz rozliczenie użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych;
6. przygotowanie roboczej bazy danych ewidencji gruntów i budynków, zaktualizowanej o wyniki wymienionych wyżej prac;
7. przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego, który będzie podlegał wyłożeniu do wglądu zainteresowanych podmiotów.

Etap III obejmuje:
1. uczestnictwo w wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego wglądu i przekazanie uwaga zamawiającemu;
2. udział w rozstrzyganiu zgłoszonych do projektu operatu opisowokartograficznego uwag;
3. przygotowanie, przekazanie i wprowadzenie do systemu teleinformatycznego zamawiającego wyników prac modernizacyjnych umożliwiające zasilenie bazy danych EGiB;
4. przygotowanie zawiadomień o zmianach danych ewidencyjnych do wydziałów ksiąg wieczystych, a także wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej z zamieszczonymi uwagami synchronizacyjnymi dotyczącymi różnic w numeracji działek i powierzchni pomiędzy danymi ujawnionymi w bazie danych EGiB oraz w księgach wieczystych.

Oferty zabezpieczone wadium w wysokości 23 tys. zł można składać do 16 listopada br. Prace mają być zrealizowane w ciągu 15 miesięcy.


Przegląd wszystkich aktualnych zamówień publicznych z zakresu geodezji i kartografii prezentujemy w naszej nowej Bazie przetargów

AW


«« powrót

Udostępnij:    

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzywiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Geoida od GOCE
czy wiesz, że...
© 2023 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji: geoforum@geoforum.pl

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
e-mail: geoforum@geoforum.pl
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS