Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2021-08-03| artykuł sponsorowany | Geodezja, Firma, Prawo

Jak rozwiązać spór o granicę działki? W jakim zakresie może pomóc geodeta?

Spór o granicę działki jest częstym problemem i był podejmowany nawet w kinematografii. Nie zawsze spór o miedzę musi kończyć się wielopokoleniowym konfliktem jak w komedii „Sami swoi”. Ten problem można rozwiązać i są środki, które należy w tym celu przedsięwziąć. Jakie to środki i w jakim zakresie może pomóc geodeta? Na te pytania postaramy się udzielić wyczerpujących odpowiedzi w naszym poradniku.


Jak rozwiązać spór o granicę działki? W jakim zakresie może pomóc geodeta?

Spór sąsiedzki na temat granicy działki – co można zrobić?

Bez wątpienia trzeba zdecydować się na rozgraniczenie nieruchomości. W tym celu ustala się przebieg granic, położenie punktów i linii granicznych. Geodeta utrwala te punkty znakami granicznymi na gruncie, a także sporządza odpowiednie dokumenty. Przebieg całej procedury jest uregulowany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym. Jeśli problem z ustaleniem granic dotyczy nieruchomości w warmińsko-mazurskim, a dokładnie powiatu iławskiego, pomoże geodeta. Iława jest miastem, gdzie specjalista może zostać polecony w Starostwie Powiatowym, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by skontaktować się z nim we własnym zakresie i wskazać we wniosku.

Kiedy możliwe jest rozgraniczenie nieruchomości i jak przebiega?

Zasadniczo istnieją dwie przesłanki do rozgraniczenia nieruchomości. Pierwsza z nich dotyczy sporu pomiędzy sąsiadami o prawidłowy przebieg granic. Druga występuje, gdy owe granice nie zostały jeszcze wytyczone i utrwalone dla nowo tworzonej nieruchomości. Postępowanie rozgraniczeniowe ma miejsce tylko wtedy, gdy istnieją wątpliwości co do wytyczonych granic, a nie gdy są one udokumentowane, ale nie zostały wykazane w terenie. Gdy właściciel działki pozwoli sobie na postawienie płotu za wytyczonymi granicami działki na stronie sąsiada, to potrzeba jedynie wznowienia znaków granicznych, jeżeli z dokumentacji wiadomo, gdzie dokładnie owa granica przebiega. Rozgraniczeniom zawsze podlegają jedynie nieruchomości gruntowe, bo w tym przypadku mogą powstać rozbieżności. Nie mogą one dotyczyć budynku czy lokalu.

Postępowanie rozgraniczeniowe przeprowadzane jest zwykle na wniosek właściciela nieruchomości, w sytuacji, gdy istnieje spór co do granic działki. Zdarzają się sytuacje, kiedy taka procedura zlecana jest z urzędu, gdy ma miejsce scalanie gruntów, albo gdy wymaga tego interes narodowy lub społeczny. Będąc właścicielem nieruchomości ze spornymi granicami, należy złożyć wniosek o rozgraniczenie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wzór takiego wniosku można znaleźć na stronie urzędu gminy właściwego dla miejsca zamieszkania. Oprócz formalnego zgłoszenia warto również dołączyć szereg załączników, a należą do nich:
• dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;
• wypisy z rejestru ewidencji gruntów dla nieruchomości, które objęte są wnioskiem o rozgraniczenie;
• wydruk z księgi wieczystej;
• kopia mapy ewidencyjnej ze wskazaniem spornej granicy.

Powyższe dokumenty nie są obowiązkowe, jednak mogą przyspieszyć pracę właściwych organów i wydanie decyzji. Jeśli wnioskodawca dysponuje jeszcze innymi dokumentami, które są istotne dla sprawy o rozgraniczenie nieruchomości, to także powinien je przedłożyć. Po złożeniu wniosku najpierw zostaje wydane postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczającego, które jest dostarczane obydwu stronom sporu. W dalszej kolejności właściwy organ wyznacza geodetę, który przeprowadzi właściwe działania rozgraniczeniowe. Warto wiedzieć, że wnioskodawca, składając wniosek, może wskazać geodetę, który ma dokonać rozgraniczenia, ale nie musi tego robić.

Jakie czynności podejmuje geodeta przy ustaleniu przebiegu granicy działki?

Na samym początku geodeta musi podjąć czynności przygotowawcze. Zatem zgłasza pracę geodezyjną w ośrodku dokumentacji. Następnie przeprowadza analizę informacji zawartych w dokumentach pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jak również tych dostarczonych przez strony postępowania. Zatem może przekazać je nie tylko wnioskodawca, ale również sąsiad, którego dotyczy spór o granicę. Może również sporządzić szkic zawierający informację o przebiegu granic na podstawie wcześniej dokonywanych pomiarów. Następnie określa termin rozpoczęcia czynności ustalenia przebiegu granic, a także doręcza obydwu stronom wezwania do stawienia się na gruncie. Wezwanie jest wręczane za zwrotnym poświadczeniem odbioru i nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem. W tym dokumencie zostaje przekazana informacja, że nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje czynności geodety, a w przypadku usprawiedliwionego zostają one wstrzymane, do czasu ustania przeszkody bądź też wyznaczenia pełnomocnika. Czynności mogą zostać wstrzymane na miesiąc.

Mapa do celów projektowych a wznowienie granic

Wykonanie mapy zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne zobowiązuje do wykonania jej z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. Dlatego też koniecznym się wydaje poinformowanie potencjalnego zamawiającego, że w przypadku usytuowania:
• budynków w odległości mniejszej lub równej 4 m lub innych obiektów budowlanych w odległości mniejszej lub równej 3 m od granicy nieruchomości, a na gruncie brak jest widocznych kamieni granicznych, zachodzi potrzeba ustalenia/wznowienia granic.

Tymi i innymi problemami dotyczącymi granic zajmuje się Firma GEOPROJEKT Marta Kozłowska Geodeta Iława.

Czynności podejmowane w dniu ustalenia przebiegu granic

Na miejscu czynności sprawdzana jest obecność i tożsamość stron. Przeprowadzony zostaje również wywiad terenowy w celu odszukania znaków granicznych, a także określenia położenia tych przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych, o ile pozwala na to dokumentacja. Przy ustalaniu granic przede wszystkim brane są pod uwagę znaki graniczne, ślady, mapy i dokumenty, a także punkty osnowy geodezyjnej. Jeśli istnieją owe dowody, geodeta wskazuje przebieg granicy stronom, stabilizuje punkty graniczne, sporządza protokół graniczny, a ponadto wykonuje pomiar granicy, jak również trwałych elementów zagospodarowania terenu, które mają wpływ na przebieg granicy.

W sytuacji, gdy dokumenty są sprzeczne, musi dojść do porozumienia stron w przypadku ustalenia granicy. Tu geodeta niejako pełni rolę mediatora w sporze. Zawarcie ugody ma moc ugody sądowej i zastępuje protokół graniczny. Ugoda obejmuje tylko i wyłącznie sporne odcinki granicy. Gdy strony nie dochodzą do porozumienia, geodeta wykonuje tymczasowe utrwalenie i pomiar granic, a następnie sporządza protokół graniczny oraz opinię dotyczącą przebiegu granic. Protokół zostaje przekazany do organu prowadzącego sprawę. Gdy strony nie doszły do porozumienia, sprawa z urzędu zostaje umorzona i przekazana do sądu powszechnego. W takiej sytuacji ustalenie przebiegu granic dokonywane jest na podstawie decyzji sądu. Od decyzji sądu przysługuje odwołanie. Gdy orzeczenie sądu jest już prawomocne, rozgraniczenie działki odbywa się przy udziale geodety. Będąc właścicielem nieruchomości w powiecie iławskim i szukając specjalisty, który może zająć się sporem dotyczącym granicy działki, warto zlecić usługę firmie GEOPROJEKT Marta Kozłowska.

Na czym polega wznowienie granic działki – wszystko, co musisz wiedzieć na ten temat

Nie zawsze konieczne jest postępowanie administracyjne. Wznowienie granic w przypadku, gdy znaki graniczne zostały zniszczone, przesunięte czy uszkodzone przeprowadzane jest przez uprawnionego do tego geodetę. Oczywiście może dojść do sytuacji, że odtworzenie granic gruntowych nieruchomości wywoła spór co do ich przebiegu i w takiej sytuacji potrzebne jest rozgraniczenie.
Spór o granicę działki może toczyć się bardzo długo, a rola geodety w tym procesie jest tutaj kluczowa. Zatem jeśli zależy Ci na rozwiązaniu konfliktu z sąsiadem, skontaktuj się z geodetą, który ma doświadczenie w sprawach dotyczących rozgraniczenia nieruchomości.


«« powrót

Udostępnij:    


wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Skanery laserowe pomagają kręcić "Grę o tron"
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS