wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2021-07-30| Prawo

Rozporządzenie ws. EGiB opublikowane. Będzie sporo zmian w tym rejestrze

30 lipca w Dzienniku Ustaw (poz. 1390) opublikowano rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków.


Rozporządzenie ws. EGiB opublikowane. Będzie sporo zmian w tym rejestrze
Rozporządzenie ws. EGiB opublikowane. Będzie sporo zmian w tym rejestrze <br />
Zasady określania nowych atrybutów SPD i ISD
Zasady określania nowych atrybutów SPD i ISD

Akt ten wchodzi w życie 31 lipca, zastępując rozporządzenie o tej samej nazwie obowiązujące od 2001 roku. Przewidziano w nim jednak sporo przepisów przejściowych. Powiaty będą miały czas do końca 2023 roku na dostosowanie swoich baz EGiB do tych regulacji. Numerację działek w podziale arkuszowym oraz identyfikatory budynków i lokali niespełniające nowych wymogów należy z kolei dostosować do końca 2024 r. lub do czasu przeprowadzenie modernizacji EGiB.

Do prac geodezyjnych zgłoszonych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia dopuszcza się stosowanie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

Do czasu ustalenia linii brzegów dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych na zasadach określonych w art. 220 ust. 5 ustawy Prawo wodne przebieg granic działek ewidencyjnych między gruntami tworzącymi dna i brzegi tych cieków, jezior i zbiorników a gruntami do nich przyległymi wykazuje się w ewidencji za pomocą danych ustalonych na podstawie wyników geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych, przy wykonywaniu których identyfikacji przebiegu tych granic dokonano zgodnie z przepisami art. 220 ust. 1-4 Prawa wodnego. Regulacja ta nie może być jednak stosowana dłużej niż do końca 2022 roku.

Jeśli chodzi o zasadnicze zmiany w tym rozporządzeniu, to wiele z nich koncentruje się na ograniczeniu zakresu informacyjnego tego rejestru. Najbardziej spektakularnym przykładem jest zredukowanie 174 funkcji budynków do raptem 10 rodzajów budynków według Klasyfikacji Środków Trwałych. Ponadto liczbę kategorii danych działki ewidencyjnej zredukowano z 11 do 9, a budynku – z 27 do 12. Liczba grup użytków gruntowych spadła z kolei z 6 do 5. Usunięto bowiem użytki ekologiczne, gdyż informacje na ich temat znajdują się już w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody prowadzonym przez GDOŚ. Treścią ewidencji nie będzie ponadto informacja, czy osoba fizyczna jest cudzoziemcem. Urealniono też zakres informacyjny Rejestru cen nieruchomości (RCN), tak aby znajdowały się tam tylko te informacje, które można uzyskać z aktów notarialnych.

W przepisach ujednolicono definicję budynku z brzmieniem Prawa budowlanego oraz określono sposób obliczania pola powierzchni zabudowy.

W § 15 zapisano, że w EGiB nie wykazuje się budynków, które nie wymagają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (czyli niektórych obiektów, które można budować „na zgłoszenie”) oraz budynków projektowanych i w budowie – elementy te stają się jednocześnie treścią BDOT500. Z kolei zgodnie z § 19 w ewidencji oprócz konturu budynku ujawnia się bloki budynków oraz obiekty budowlane trwale związane z budynkiem, takie jak: taras, weranda, wiatrołap, schody, podpora, rampa, wjazd do podziemia, podjazd dla osób niepełnosprawnych. Ponadto znacząco skrócono listę atrybutów budynku, a w przypadku lokali usunięto m.in. atrybut informujący o liczbie izb.

Innym istotnym przykładem redukcji zakresu informacyjnego EGiB są punkty graniczne. W ich przypadku zrezygnowano z atrybutów ZRD (źródło danych) oraz BPP (błąd położenia względem osnowy), które zastąpiono atrybutami odpowiednio SPD (sposób pozyskania danych o punkcie granicznym) oraz ISD (informacja o spełnieniu warunków dokładnościowych przez punkt graniczny).

Rozporządzenie reguluje wydawanie wypisów i wyrysów z EGiB również w formie elektronicznej. Przyjęto także, że dokument elektroniczny jest podstawową formą przekazywania zawiadomień o zmianie danych ewidencyjnych. Powiewem nowoczesności ma być także powiązanie adresów podmiotów ewidencyjnych z rejestrami PESEL i REGON z jednoczesnym usunięciem z EGiB adresu korespondencyjnego.

Podczas konsultacji sporo kontrowersji wzbudziły przepisy dotyczące ustalania granic. Argumentowano, że kryteria wykonywania tej czynności powinny być podobne jak przy rozgraniczaniu, bo w proponowanej formie mogą prowadzić do bezumownego przenoszenia prawa własności. Nie przewidują bowiem analizy materiałów PZGiK, ale bazowanie przede wszystkim na zgodnym oświadczeniu stron. GUGiK nie uległ jednak naciskom, choć w § 33 dopisano, że zgodne oświadczenie stron nie może być sprzeczne z dostępnymi materiałami. GUGiK przystał ponadto na propozycję, by ustalanie mogli wykonywać jedynie geodeci z zakresami uprawnień nr 2 i 5, ale już nie z „jedynką”, jak pierwotnie proponowano. Z drugiej strony nie uwzględniono postulatu, by pozostawić możliwość ustalania granic na podstawie zobrazowań lotniczych, satelitarnych lub ortofotomapy.

Podobnie jak w nowych rozporządzeniach ws. PRG, EMUiA, GESUT, BDOT500 czy osnów również w tym akcie zdecydowano się wprowadzić wymóg udostępniania danych poprzez sieciowe usługi pobierania (WFS) oraz przeglądania (WMS). W tym celu dołączono do niego specyfikację tych serwisów. W przepisach nie sprecyzowano jednak, do kiedy organy odpowiadające za prowadzenie EGiB mają wdrożyć te usługi.

Wśród wielu innych nowości warto zwrócić uwagę na:

 • obowiązek opiniowania projektów zakładania i modernizacji EGiB u GGK za pośrednictwem WINGiK-a,
 • uregulowanie trybu postępowania z projektowanymi działkami i projektowanymi punktami granicznymi,
 • ograniczenie liczby przesyłanych do ksiąg wieczystych zawiadomień o zmianie danych ewidencyjnych,
 • określenie zakresu informacji zamieszczanych w wykazie zmian danych ewidencyjnych,
 • rezygnację z wypisów z kartotek budynku i lokalu,
 • wyłączenie z gleboznawczej klasyfikacji gruntów terenów leśnych zarządzanych przez Lasy Państwowe,
 • wyłączenie marszałków ze sporządzania zestawień zbiorczych EGiB,
 • przywrócenie zawiadamiania właścicieli o zmianach w EGiB w przypadku zmian wprowadzanych na wniosek oraz w trybie czynności materialno-technicznej na podstawie dokumentacji przyjętej do PZGiK,
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących doręczania zawiadomień w toku ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych, jednoznacznie wskazując w tym zakresie na przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami w geodezji i kartografii? Zapisz się na newsletter!

Jerzy Królikowski


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
powrót do ewidencji przed 2001 jednostka rejestrowa - z powrotem wiele różnych nieruchomości, identyfikatory budynków do obrębu, tylko bajzel większy w ewidencji. Geodezja coraz niższych lotów, a czy trzeba modernizację - też nie ma obowiązku. No cóż myślałam, że gorzej być nie może
 2 
 1 
odpowiedz zgłoś
realnie patrząc mamy dużo baz, wszystkie byle jakie. Ogromnym ryzykiem jest odgórnie przyjmowanie za pewnik danych z np. bazy PESEL. Tak jak szaleństwem byłoby przyjmowanie za pewnik danych z KW. Eliminujemy tzw. czynnik ludzki jak widze... czyli czeka nas większa automatyzacja...
 3 
 4 
odpowiedz zgłoś
Pytania praktyczne po nowelizacji 1. Mam stały adres zameldowania w Szczecinie, a tymczasowy (od 4 lat) w Katowicach. Podałem ten drugi do EGiB jako adres do korespondencji, tak aby mnie nie omijały żadne zawiadomienie itp. Czy po zmianach (usunięciu z EGiB adresu do korespondencji) zawiadomienia będą przychodzić do Szczecina. 2. Przy szkicu granicznym jest napisane(paragraf 33 ust. 6 pkt 4 Rozp. EGiB), że na szkicu są: "informacje o spornych odcinkach granic działek ewidencyjnych". Ale takie informacje nie są wykazywane obecnie w bazie EGiB, GGK je wywalił. Może są tajne lub poufne (kto nie zaglądnie do operatu, nie będzie o tym wiedział). To jest lukrowanie rzeczywistości, a ewidencja ma wiernie rejestrować. 3. Hipokryzja. Niby ustalamy granice (linie), a w bazie EGiB zapisujemy tylko punkty graniczne. To jak maszynka do mięsa. Wchodzi do PZGiK co innego a wychodzi z bazy EGiB co innego. Uwaga ogólna. Nic z baz nie usuwajcie, bo za rok-dwa wszystko, co szkodliwe w obecnych zmianach, będzie odkręcane.
 2 
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: Pytania praktyczne po nowelizacji Nikt nic nie usuwa do dzisiaj są bazach egib dzierżawy.
 3 
odpowiedz zgłoś
mam wrażenie Ja mam wrażenie, że te wszystkie zmiany w przepisach są robione po to by firmy geoinformatyczne zarabiały kasę na ciągłych aktualizacjach i nowych wersjach oprogramowania. Śmiem nawet twierdzić, że 1 skrzypce w tym gra jedna znana firma. Tylko nie wiem dlaczego tak jest ? A może ja jestem naiwny i dlatego nie wiem.
 1 
 8 
odpowiedz zgłoś
baza PESEL W bazie PESEL w niektórych przypadkach nie występuje np. kod pocztowy , a w ewidencji jest . Pytanie czy to znaczy, że trzeba usunąć , bo jeżeli aktualizuje na podstawie bazy PESL to powinno się usunąć ?
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: baza PESEL A co w przypadku gdy mamy jakiś adres w egib a baza PESEL nie zawiera adresu. Zgodnie z przepisem ma być zgodny z PESEL czyli usuwamy (przyszłe postępowania jak będą prowadzone bez adresów ???)
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: baza PESEL Nie do końca GGK zna zawartość i jakość bazy PESEL. Przy zrid adres ma podstawowe znaczenie, zwłaszcza przy odszkodowaniach.
 1 
 2 
zgłoś
odp: odp: baza PESEL ...a co jeśli nie jestem nigdzie zameldowana?
 1 
 1 
zgłoś
Czy Ustalenie granic mogą wykonywać osoby z uprawnienia mi 2 i 5 czy z upr. 2 lub 5?
odpowiedz zgłoś
odp: Czy a jaka to różnica skoro ta czynność jest materialno-techniczna tylko i wyłącznie i nie wywołuje żadnych skutków prawnych?
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: Czy § 33. 1. Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wraz z danymi dotyczącymi punktów granicznych dokonuje geodeta posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 2 LUB 5 ustawy, zwany dalej ?geodetą uprawnionym?. - Więc wystarczy 2 LUB 5.
 1 
odpowiedz zgłoś
A gdzie jest definicja działki ewidencyjnej?. Nie mogę znaleźć, czy może definicja stała się niepotrzebna?
odpowiedz zgłoś
Paragraf 22 Jak w powieści Josepha Hellera o tym tytule. Na poważnie to w paragrafie 7 powinna byc
odpowiedz zgłoś
GUGiK jest zdaje się oderwany od rzeczywistości. Jak można pisać, że coś jest bez kosztowe, gdy nie zaczęło się tego robić? Skąd pewność, że twórcy oprogramowania dadzą za darmo upgrade, czy nowe wersje programów dostosowujących do nowych przepisów? Może GeoSystem już wie, że to będzie za free. Kłamstwo mnie osobiście mierzi, zwłaszcza takie szyte grubymi nićmi.
 4 
odpowiedz zgłoś
odp: GUGiK wrc - w czym problem? Przecież jak producent będzie chciał grube hajsy to zmienimy system na inny. Nikt nie będzie mnie szantażował. Czy jest jakiś obowiązek płacić producentowi stawkę z sufitu? przecież jak nie dostosują systemu do przepisów prawa to kto będzie chciał coś od nich kupić?
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: GUGiK nie rozumiesz problemu. Chyba, że piszesz cyniczno-sarkastycznie, to ok. Marnowanie publicznych pieniędzy na zakup programu, którego można by nie kupować, gdyby zakres zmian był mniejszy, jest marnowaniem publicznych pieniędzy, które można by przeznaczyć na inne rzeczy, niż pompowanie kilku firm z branży geodezyjno-informatycznej. Smutny mamy kraj.
 3 
zgłoś
odp: odp: GUGiK Chyba nie wiesz o czym mówisz zmiana systemu geodezyjnego to nie jest zmiana Windowsa. To zmiana poglądów producenta na poszczególne sprawy. Przepisy przez lata informatyzacji się zmieniają i poza danymi aktualnymi jest coś takiego jak historia obiektów! Ja przeżyłem jedną zmianę systemu i nikomu nie życzę..
zgłoś
odp: GUGiK Inżynier Mamoń: No i panie, kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, my płacimy. To są nasze pieniądze proszę pana. Społeczeństwo.
odpowiedz zgłoś
egib Mamy ciągły bałagan w egib związany ze zmiana przepisów, nie mówię o innych przyczynach. Sens rozumiem ale pytanie jest czy ludzie którzy opracowywali poprzednie wersje rozporządzenia byli głupsi czy były inne uwarunkowania ? Cały czas zmieniany jest egib i cały czas "bez kosztowo".
 4 
odpowiedz zgłoś
Z czego ten wypis W nowym rozporządzeniu nie ma rejestru gruntów, to z czego zrobić wypis? Czyżby znowu gniot?
 1 
odpowiedz zgłoś
OPUBLIKOWANIE A ja chciałem OPUBLIKOWAĆ że po 20 latach pracy w PODGIK przy weryfikacji , informatyce i innych zarabiam 3000 pln na rękę.Podobno, jak mówią inni słabo sobie radzę. Pozdrawiam "władzę" z małej litery w
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: OPUBLIKOWANIE to nawet ok jak na pracę w urzędzie. W "produkcji" niektórzy zarabiają w geodezji znacznie mniej.
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: OPUBLIKOWANIE Czyli należy Pan do klasy średniej. Gratuluję sukcesu.
 2 
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: OPUBLIKOWANIE Czyli zarabiasz najniższą krajową od 2022 r. :D Gratulacje raz jeszcze
zgłoś
odp: OPUBLIKOWANIE zmień pracę weź kredyt
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: OPUBLIKOWANIE Dokładnie, bo przy obecnej inflacji jak tak dalej pójdzie to będzie bardzo ale to bardzo mizernie w zawodzie. Zresztą już niektórym grupom społecznym nie opłaca się pracować, więc może tak będzie też z geodetami?
 2 
zgłoś
odp: OPUBLIKOWANIE 3000 na rękę? Ale przecież wielu pracowników ODGiK (nie wszyscy) pracuje na dwie ręce... ale żeby nie było, pracownicy na etatach w prywatnych firmach też robią fuchy w godzinach pracy firmowym sprzętem. I tak naprawdę nie ma znaczenia, ile zarabiają, dopóki zysk z dorobienia jest większy od ewentualnych konsekwencji. Często pracodawcy nawet o tym wiedzą, to takie "trzynastki" i darmowe karnety na siłownię w naszej branży.
 1 
 4 
odpowiedz zgłoś
geodezja się zmienia ewidencja się zmienia. Czy się nam to podoba, czy nie, to osoby decyzyjne zmieniają nam rzeczywistość. Ośrodek w obecnej formie za kilka lat zmieni swoje oblicze. Archiwum będzie mniej potrzebne. Zmiany, zmiany, zmiany.
 1 
odpowiedz zgłoś
@ Wielki bałagan. Śledząc zmiany od 1989 należy jednoznacznie stwierdzić że takiego bałaganu nie było nigdy. Choć gugik sowicie wynagradza swoich pracowników to kompetencji brak, nominacje partyjne, zero myślenia. Pozostaje czekać lepszych czasów. Szkoda że liderka protestów, o której mówiło się w kontekście objęcia stanowiska GGK i w kontekście naprawy szeroko rozumianej geodezji poparła część zmian. I na nic się jej zdało założenie nowego stowarzyszenia.Szkoda.
 2 
 17 
odpowiedz zgłoś
13 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Apeks skanuje w Trójmieście
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS