wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2021-06-02| GIS

O tym, jak GIS wspiera rozwój lokalny

W dniach 26-27 maja, po roku przerwy spowodowanej epidemią COVID-19, odbyła się VII edycja konferencji pn. „Informacja przestrzenna Impulsem dla rozwoju lokalnego”. Spotkanie po raz pierwszy miało formę wideokonferencji, a zorganizował je Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz firma Esri Polska.


O tym, jak GIS wspiera rozwój lokalny <br />
Geodeta województwa dolnośląskiego Marek Bittner
Geodeta województwa dolnośląskiego Marek Bittner
O tym, jak GIS wspiera rozwój lokalny
O tym, jak GIS wspiera rozwój lokalny

Zaproszenie na konferencję wystosowane przez wicemarszałka województwa dolnośląskiego Grzegorza Macko oraz geodetę województwa dolnośląskiego Marka Bittnera przyjęło ponad 300 uczestników, głównie pracowników instytucji samorządowych i rządowych reprezentujących Dolny Śląsk i pozostałe województwa.

Witając uczestników konferencji, geodeta województwa dolnośląskiego przypomniał, że ideą spotkań jest wymiana doświadczeń, przekazywanie dobrych praktyk i nowych rozwiązań w wykorzystywaniu systemów informacji geograficznej. Z kolei wicemarszałek województwa dolnośląskiego zaznaczył, że systemy GIS pozwalają lepiej zarządzać i rozwijać przestrzeń regionalną i lokalną. Zauważył również, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego dostrzega korzyści płynące ze stosowania systemów informacji przestrzennej, które pozwalają sprawniej i efektywniej podejmować decyzje dotyczące rozwoju województwa. Stwierdził, że ciągle istnieje potrzeba poszerzania wiedzy na temat różnorodnego zastosowania systemów GIS, m.in. poprzez organizowanie tego typu konferencji.

VII edycja IMPULSU podzielona została na trzy bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa z wykorzystaniem informacji przestrzennej. W panelu zaprezentowane zostały cztery prezentacje. Bogdan Romanowski z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przestawił założenia budowanego dla całego kraju Systemu Wczesnego Ostrzegania, Alarmowania i Informowania 2.0., którego najważniejszym elementem będzie aplikacja operacyjna przeznaczona do zbierania danych i obsługi rzeczywistych zdarzeń. Z kolei Dariusz Dymek z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego omówił możliwości i działanie systemu Arcus2015.Net, który aktualnie wykorzystywany jest przez województwo wielkopolskie w ramach Wielkopolskiego Systemu Zarządzania Kryzysowego.

Druga prezentacja, prof. dr. hab. Tomasz Niedzielskiego, dotyczyła poszukiwania osób zaginionych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych oraz nowatorskiego systemu SARUAV, który przy użyciu algorytmów i automatycznego przetwarzanie zdjęć lotniczych wspiera te działania.

W kolejnej prezentacji przedstawiciel Urzędu Miasta Krakowa Przemysław Waśniowski przybliżył rozwój monitoringu wizyjnego w królewskim mieście w oparciu o analizy przestrzenne występowania czynów zabronionych. Posłużyły one do wyznaczenia obszarów zagrożonych i zwiększania bezpieczeństwa mieszkańców na tych terenach.
Pierwszą sesję tematyczną zakończyła prelekcja mł. insp. Ryszarda Piotrowskiego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Przedstawił on zagrożenia związane z cyberprzestępczością, m.in.: złośliwe oprogramowanie (malware), sabotaż komputerowy (ransomware) oraz spoofing – podszycie się przestępców pod nadawcę wiadomości e-mail.

Druga sesja tematyczna poświęcona była informacji przestrzennej w planowaniu i rozwoju turystyki rowerowej. W panelu również zostały zaprezentowane cztery prezentacje. Pierwszą przedstawił Grzegorz Krajewski z Urzędu Miasta Gdańsk, a dotyczyła ona rozwoju komunikacji rowerowej w Gdańsku. Zaprezentowane została mapa rowerowa Gdańska w wersji zarówno elektronicznej, jak i postaci interaktywnej mapy internetowej. Jednocześnie uczestnicy poznali sposoby wyznaczania i zarządzania trasami rowerowymi w oparciu o najważniejsze czynniki, takie jak: charakter dróg, nachylenie terenu, monitoring aktualnego ruchu rowerowego oraz istniejąca infrastruktura. Przedstawione podejście pozwala wyznaczyć najbardziej atrakcyjne przebiegi tras dla uczestników ruchu rowerowego.

Druga prezentacja dotyczyła wsparcia rozwoju produktu turystycznego, na przykładzie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, poprzez informację przestrzenną. Magdalena Osełka z Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego przedstawiła założenia na jakich oparto tworzenie, rozwój i promocję Green Velo, który jest najdłuższym oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. Na podstawie raportów i analiz zidentyfikowane zostały podstawowe grupy użytkowników tego szlaku i określone rodzaje ich aktywności, a w związku z tym różne potrzeby. Bazując na tych analizach, przygotowano szereg atrakcji, obiektów przyjaznych dla rowerzystów oraz narzędzi do planowania wycieczek rowerowych, takich jak: aplikacje web oraz mobilne, które sprawiają, że osoby zainteresowane turystyką rowerową jeszcze chętniej korzystają ze szlaku Green Velo.

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Piotr Nowicki i Dagmara Wawro przedstawili, w jaki sposób zespołowo można pracować nad koncepcją połączeń rowerowych, wykorzystując system Geoportal Dolny Śląsk oraz jego narzędzia. W prezentacji poruszone zostały kwestie uwarunkowań, jakie należy wziąć pod uwagę przy planowaniu tras rowerowych, wykorzystując dane i informacje z różnych źródeł (np. bazy urzędu marszałkowskiego, wojewódzki zasób geodezyjny i kartograficzny, dane Lasów Państwowych czy Wód Polskich). Łatwość w tworzeniu własnych map w oparciu o różne źródła danych oraz wykorzystanie narzędzi umożliwiających dodawanie własnych danych powoduje, że Geoportal Dolny Śląsk jest doskonałym narzędziem do pracy zespołowej.

Jak w prosty sposób przeprowadzić inwentaryzację tras rowerowych oraz obiektów istotnych dla rowerzystów przy pomocy oprogramowania firmy Esri – desktopowych, webowych i mobilnych – pokazała Anna Pierzchała z Esri Polska. Dowiedzieliśmy się, że prace w terenie mogą odbywać się za pomocą aplikacji mobilnej zawierającej cały szereg narzędzi służących do wspomagania inwentaryzacji szlaków, m.in. do: określania koloru szlaku, rodzaju nawierzchni drogi, a także dołączania do bazy zdjęć oraz filmów wykonanych w terenie. Aplikacja umożliwia również wyszukiwanie z bazy najważniejszych obiektów w zadanym promieniu od miejsca, w którym znajduje się użytkownik. Ważnym elementem jest możliwość przechowywania zebranych danych w „chmurze", dzięki czemu osoby uczestniczące w projekcie, bez względu na miejsce, w którym się znajdują, na bieżąco uzyskują dostęp do danych, mogąc je weryfikować bądź przetwarzać.

Trzeci konferencyjny panel został poświęcony informacji przestrzennej w ochronie środowiska oraz wspomaganiu zadań publicznych w czasie epidemii. W tej części jako pierwszy wystąpił przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Andrzej Gniewkowski, prezentując sposób działania i zarządzania aplikacją Ekointerwencja. Pozwala ona zgłaszać mieszkańcom miejsca, w których zostało naruszone prawo związane z ochroną środowiska. Aplikacja umożliwia wprowadzanie trzech rodzajów naruszeń: zanieczyszczenie środowiska, odpady i inne. Zgłoszenia są przekazywane do właściwych instytucji zajmujących się naruszeniami w korzystaniu ze środowiska. Aplikacja pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, automatyzując cały proces zgłoszeń.

O tym, w jaki sposób Urząd Miasta Krakowa wspomagał przedsiębiorców w czasie epidemii opowiedziała Anna Stec z Urzędu Miasta Krakowa. W tym celu stworzony został pakiet projektów bazujących na mapach, zawierających informacje dotyczące różnych branż, które najmocniej odczuły ograniczenia związane z pandemią – gastronomii, handlu, rzemiosła, usług, zakwaterowania, kultury i branż specjalistycznych. Wymienione branże były promowane m.in. w ramach projektów: „Jestem aktywny", „Mapa Krakowskich przedsiębiorców", „Centrum wsparcia dla biznesu", „Mapa krakowskiej gastronomii", „Mapa świąteczna" „W Święta zamawiam online", „Wielkanocne targi online". Celem wszystkich projektów było tworzenie rozwiązań i udogodnień wspierających budowanie relacji w społecznościach lokalnych, zwalczanie skutków pandemii COVID-19, uaktywnienie i wspieranie lokalnych firm, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Ostatnia prezentacja na IMPULSIE dotyczyła platformy prezentującej raporty o stanie rozwoju miast oraz wnioski i rekomendacje płynące z przeprowadzonych analiz. Przedstawicielka Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów Agnieszka Gajda opowiedziała o celu takiego raportu. Jest nim poszerzanie wiedzy na temat rozwoju polskich miast, wsparcie samorządów oraz władz regionalnych i krajowych w procesie zarządzania miastami, a także integracja środowisk związanych z wdrażaniem polityk miejskich oraz zajmujących się badaniem miast. Jednym z efektów tych działań jest platforma wiedzy o miastach, w skład której wchodzi baza wiedzy i biblioteka oraz geoportal, na którym prezentowane są mapy statystyczne, przedstawiające zagadnienia społeczne, gospodarcze oraz z zakresu środowiska. Na platformie prezentowane są również „Raporty o stanie polskich miast", które są źródłem wiedzy dla instytucji rządowych, samorządów oraz naukowców i ekspertów.

Dwudniowe spotkanie w ramach VII edycji IMPULSU oficjalnie podsumował i zakończył geodeta województwa dolnośląskiego Marek Bittner, dziękując wszystkim prelegentom, uczestnikom, współorganizatorom i patronom medialnym i wyrażając jednocześnie nadzieję na przyszłoroczne spotkanie w równie dużym gronie. Podkreślił bardzo wysoki poziom przygotowanych wystąpień i zwrócił uwagę, że GIS jest najlepszym narzędziem służącym wsparciu procesu decyzyjnego dla administracji publicznej. Wymiana doświadczeń i wiedzy pozwala na lepsze zastosowanie i wykorzystanie informacji przestrzennej w planowaniu, zarządzaniu i rozwoju na poziomie lokalnym i regionalnym.

Wybrane prezentacja można pobrać TUTAJ.

Wydarzenie było objęte patronatem medialnym miesięcznika GEODETA i portalu Geoforum.pl.

Źródło: WGiK UMWD


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_plzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Pomiary geodezyjne uskoku San Andreas
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS