wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2020-09-18| Geodezja, GIS

Budowa systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego: zadanie I zakończone

Ministerstwo Rozwoju zakończyło prace nad pierwszym zadaniem projektu „Wspólna przestrzeń wspólne dobro – system monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym – etap I”. Celem tego zadania było rozpoznanie i przeanalizowanie uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, merytorycznych, technicznych oraz finansowych. Określono także ogólne potrzeby i oczekiwania względem projektowanego systemu.


Budowa systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego: zadanie I zakończone

– W Polsce nie powstał dotychczas system monitorowania zagospodarowania przestrzennego, który byłby jednolity i kompletny w skali kraju. Obecny poziom wiedzy o stanie istniejącego oraz planowanego zagospodarowania przestrzennego oraz występujących między nimi zależnościami jest niewystarczający do prawidłowego, sprawnego kształtowania polityki przestrzennej. Zależy nam, żeby usprawnić ten proces, ponieważ właściwe zagospodarowanie przestrzeni służy przede wszystkim mieszkańcom – mówi wiceminister rozwoju Robert Nowicki.

Zadanie pierwsze
Celem pierwszego zadania było opracowanie założeń systemu monitorowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Zostało ono podzielone na cztery etapy zarządcze:
• rozpoznanie uwarunkowań w wymiarze organizacyjnym,
• rozpoznanie uwarunkowań w ujęciu systemowym,
• ujęcie przestrzenne,
• podsumowanie i przedstawienie głównych założeń do tworzenia i funkcjonowania systemu.

Podczas pierwszego etapu przeanalizowano istniejące i dostępne w kraju bazy danych pod kątem pozyskania informacji o istniejącym zagospodarowaniu przestrzennym. Określono także użytkowników systemu monitorowania oraz prowadzone przez nich procedury. Zidentyfikowano gestorów (właścicieli) danych i scharakteryzowano prowadzone przez nich bazy. Np. Lasy Państwowe gromadzą najdokładniejsze dane o użytkowaniu terenów leśnych, a OpenStreetMap to najaktualniejsze źródło danych o drogach. Pogłębionej analizie podlegały także najważniejsze krajowe bazy gromadzące dane o pokryciu i użytkowaniu terenu, tzn. baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz ewidencja gruntów i budynków (EGiB).
Przeanalizowano także obowiązujące akty prawne i scharakteryzowano wynikające z nich procedury, które wymagają (lub mogą wymagać) danych o zagospodarowaniu przestrzennym. Na koniec pierwszego etapu określono potencjalnych użytkowników systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego oraz odbiorców danych gromadzonych w systemie.

Podczas drugiego etapu przeanalizowano podobne w założeniach, a już funkcjonujące rozwiązania w innych krajach. W Hiszpanii funkcjonuje system SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de Espańa), zaś w Holandii – LGN (Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland). Dokonano porównania różnych klasyfikacji pokrycia terenu w celu sprawdzenia czy istnieje możliwość uspójnienia danych z różnych baz. Ocenie poddano wybrane systemy klasyfikacji wydzieleń w Polsce i Europie (m.in. europejski HILUCS czy wydzielenia w ramach BDOT10k).

Trzeci etap zarządczy składał się z analiz przestrzennych mających na celu utworzenie jednolitego zbioru danych przestrzennych dla istniejącego zagospodarowania przestrzennego (JZDP). Zbiór został utworzony pilotażowo na obszarze sześciu gmin, przy założeniach: kompletności semantycznej, ciągłości przestrzennej, jednolitości (zarówno pod kątem szczegółowości, jak i klasyfikacji) na podstawie przekształceń zidentyfikowanych wcześniej danych z baz tematycznych (głównie BDOT10k oraz EGiB). Oceniono także dokładność danych JZDP, zderzając je z wynikami inwentaryzacji terenowej.
Na koniec trzeciego etapu przeprowadzono szereg analiz planistycznych wykorzystując JZDP – wyznaczono obszary zwartej zabudowy, określono stopień wykorzystania terenów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz przeprowadzono analizy demograficzne – w tym oszacowanie pojemności demograficznej i bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.

W ramach czwartego etapu podsumowano przeprowadzone wcześniej prace i przedstawiono założenia monitoringu zagospodarowania przestrzennego.

Założenia funkcjonowania monitoringu zmian
W wyniku zadania pierwszego zaprezentowano założenia funkcjonowania monitoringu, które przedstawione są w dwóch wariantach: krajowym oraz wojewódzkim. Oba warianty zakładają budowę i utrzymanie systemu w okresie 10 lat oraz udostępnianie danych na poziomie centralnym, zaś różnice wynikają głównie z podejścia do sposobu aktualizacji danych gromadzonych w systemie.
Wariant 1 (tzw. krajowy) zakłada budowę modułu aktualizacji jednolitego zbioru danych przestrzennych (JZDP), aktualizującego zbiór w sposób półautomatyczny na szczeblu centralnym, na podstawie danych pozyskiwanych od gestorów konkretnych tematycznych baz danych. Takie podejście pozwoli na uzyskanie zgodności JZDP z rzeczywistym stanem zagospodarowania przestrzennego na poziomie około 80%.
Wariant 2 (tzw. wojewódzki) zakłada inicjalne utworzenie zbioru na poziomie centralnym, a następnie jego aktualizację w określonych interwałach na szczeblu wojewódzkim, przy wykorzystaniu m.in. aktualnej ortofotomapy. To natomiast pozwoli na uzyskanie zgodności JZDP na poziomie około 95%, jednak przy koszcie ok. 3,5 razy droższym niż wariant 1. Wariant 2 zakłada bowiem wykorzystanie inwentaryzacji terenowych obszarów problemowych w celu uzupełnienia i uszczegółowienia informacji pozyskanych z baz danych.

Jednolity zbiór danych przestrzennych będzie wykorzystywany w procedurach związanych z gospodarowaniem przestrzenią, w tym jako materiał:
• przy sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP) jako warstwa bazowa uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego prezentowanych na rysunku SUiKZP;
• do oceny aktualności planów miejscowych i SUiKZP poprzez porównywanie JZDP z różnych lat;
• stanowiący pomocnicze źródło danych;
• do realizacji procedur związanych z wydawaniem decyzji, (np. o lokalizacji inwestycji)i zezwoleń,
• do przeprowadzania analiz – w tym wyznaczania obszarów zwartej zabudowy i wykonywania bilansów terenów przeznaczonych pod zabudowę,
• do podejmowania decyzji związanych z planowaniem rozwoju.
Przebieg prac i wyniki zadania pierwszego zostały również przedstawione w przygotowanej w ramach etapu czwartego podsumowującej prezentacji.

Realizacja kolejnych zadań
Nadrzędnym celem zadania drugiego jest opracowanie polskiej specyfikacji danych dla istniejącego zagospodarowania przestrzennego (ang. Existing Land Use) wraz z pilotażem polegającym na opracowaniu zbioru danych przestrzennych dla istniejącego zagospodarowania przestrzennego. Obecnie trwają wstępne prace nad jego realizacją– przygotowanie zamówienia publicznego.
Celem zadania trzeciego jest natomiast opracowanie modelu systemu monitorowania zagospodarowania przestrzennego wraz z przygotowaniem publikacji.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).
• Beneficjent: Departament Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju.
• Okres realizacji projektu: od 30 września 2015 r. do 30 czerwca 2021 r.
• Całkowita wartość projektu: 1 058 978,40 zł.
• Dofinansowanie z UE: 892 507,00 zł.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju


«« powrót


dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Błąd przy założeniach - 6 gmin testowych powinno być z różnych województw a nie z mazowieckiego. Inaczej będzie wyglądał EGiB w małopolsce, inaczej na podlasiu, inaczej w pomorskim. Różny powinien być również poziom zainwestowania i urbanizacji obszarów testowych. Wyciąganie wniosków na podstawie jednego województwa i obszarów o podobnym zainwestowaniu prowadzi do chybionych wniosków. Płace również nie zostały zregionalizowane. 525 zł brutto dla testera to mało w Warszawie ale dużo w Lublinie. Skoro baza inicjalna ma kosztować 2.2 mln to skąd się biorą koszty idące w dziesiątki miliny złotych ? Dlaczego aktualizacja nie jest procesem tylko kosztem jednostkowym ? Nie analizowano np. ZSIN czy K-GESUT - dlaczego ? W sumie ciekawe opracowanie.
 2 
odpowiedz zgłoś
trochę sztuka dla sztuki "Obecny poziom wiedzy o stanie istniejącego oraz planowanego zagospodarowania przestrzennego [...] jest niewystarczający" Och, wręcz przeciwnie - mamy aż nadto wiedzy, że planowanie w Polsce leży i kwiczy. Wystarczy wyjść na zewnątrz. Zamek w puszczy, lex developer, "antycovidowe" osiedle w lesie, budowanie z dala od infrastruktury, rozproszenie nowych inwestycji, masowość wuzetek, ogólny chaos itd. itp. Systemy, analizy i opracowania nie naprawią głównego problemu, którego najwyraźniej nikomu nie chce się ruszać.
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: trochę sztuka dla sztuki Tu chodzi o zbudowanie kolejnego systemu informatycznego (zamiast geoportalu GUGiK w ramach Inspire) i zlecenie za grube miliony napisania oprogramowania, a następnie jego konserwacji. System będzie przetwarzał sieczkę (lub błoto), ale firmy geoinformacyjne będą zarabiać realne, duże pieniądze. Czy nie wystarczy Wam bałaganiu w planowaniu. Przecież tu mamy same nieaktualne i niespójne opracowania typu: WZiZT, MPZP, plany odbudowy, plany rewitalizacji, uchwały krajobrazowe, itp. itd. Nad tym nikt nie panuje, a w konsekwencji mamy bezład i bezwład przestrzenny. N adodatek zmiany Rozp. o warunkach technicznych dla budynków (w skrócie) obalają ww. dokumenty.
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
2 komentarzezobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
BARI '76
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS