wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2020-09-14| artykuł sponsorowany | GIS, Instytucje

System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej


System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej
https://SIPAM.GOV.PL/

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) wraz z Urzędem Morskim w Gdyni oraz Urzędem Morskim w Szczecinie realizują projekt, w ramach którego powstaje dedykowany administracji morskiej geoportal o nazwie System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM).

Pomysł na budowę systemu pojawił się już w 2014 roku jako odpowiedź na potrzeby wynikające z systematycznego wzrostu wykorzystania obszarów morskich oraz strefy przybrzeżnej. Brak dostępu do jednolitych danych dotyczących zagospodarowania obszarów morskich coraz bardziej utrudniał zarówno inwestorom, jak i administracji morskiej, szybkie podejmowanie decyzji. W wyniku analizy potrzeb i korzyści ustalono, że analogowe dane administracji morskiej zostaną zdigitalizowane i przetworzone do zharmonizowanych zbiorów danych, w celu umożliwienia ich przetwarzania w jednorodny sposób przez zainteresowane podmioty.

Przejście z fazy koncepcji do fazy budowy systemu nastąpiło pod koniec 2017 roku, kiedy to MGMiŻŚ podpisało z Centrum Projektów Polska Cyfrowa porozumienie o dofinansowanie projektu. W ramach projektu zakupiono informatyczną infrastrukturę sprzętową oraz zlecono zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM). Centralnym elementem systemu SIPAM stała się wspólna baza danych administracji morskiej zawierająca następujące zbiory:

 • Granice morskich wód wewnętrznych.
 • Granica morza terytorialnego RP.
 • Granica Wyłącznej Strefy Ekonomicznej RP.
 • Granica morskiej strefy przyległej RP.
 • Strefy bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń ustanowione przez urząd morski.
 • Lokalizacja pozwoleń na inwestycje w polskich obszarach morskich (sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia oraz kable i rurociągi).
 • Granice pasa nadbrzeżnego (pas techniczny i pas ochronny).
 • Granice zakresu działania dyrektorów urzędów morskich.
 • Granice portów i ich red.
 • Granice przystani morskich, kotwicowisk.
 • Strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa.
 • Strefy niebezpieczne dla żeglugi i rybołówstwa.
 • System rozgraniczenia ruchu statków.
 • Ustanowione trasy przepływu i drogi morskie.
 • Wraki statków w polskich obszarach morskich oraz inne obiekty zabytkowe.
 • Obiekty infrastruktury zapewniające dostęp do portów i przystani.
 • Tory podejściowe.
 • Kilometraż wybrzeża morskiego.
 • Numeracja wejść na plażę.
 • Plany ochrony przyrody Natura 2000 na obszarach morskich.
 • Linia brzegu.
 • Linia podstawowa.
 • Graniczna linia ochrony – z rozporządzenia.
 • Odcinki brzegu objęte programem ochrony brzegów morskich.
 • Dane batymetryczne.
 • Dane z systemu LIDAR.
 • Ortofotomapy.
 • Zgoda na wykorzystanie terenów położonych w granicach pasa technicznego do celów innych niż utrzymanie brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska (art. 37 ust 1 ustawy o obszarach morskich i administracji morskiej RP).
 • Zgoda na zwolnienie z zakazów określonych w art. 88 l Prawa Wodnego (w brzmieniu obowiązującym do końca 2017 roku).
 • Umowy użytkowania.
 • Decyzje o trwałym zarządzie Wm (wody morskie).
 • Decyzje o trwałym zarządzie ląd.
 • Plan Urządzenia Lasu Urzędów Morskich.

Realizacja projektu umożliwiła stworzenie rozwiązania gwarantującego każdemu użytkownikowi dostęp do aktualnych danych przestrzennych dotyczących obszarów morskich, pasa nadbrzeżnego oraz portów i przystani morskich, w jednolitym formacie zapewniającym spójność tych danych. Poprawiona została również jakość danych oraz zdolność rejestrów publicznych do ich wzajemnej wymiany. Ponadto wdrożenie systemu SIPAM stanowi element wprowadzania dyrektywy INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) w obszarze przetwarzania danych przestrzennych przez jednostki administracji morskiej.

Głównymi beneficjentami nowo powstałego systemu będą pracownicy jednostek administracji morskiej wraz ze współpracującymi z nimi pracownikami jednostek administracji publicznej w zakresie przetwarzania danych przestrzennych administracji morskiej, inwestorzy realizujący przedsięwzięcia w polskich obszarach morskich oraz pasie nadbrzeżnym, a także społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących tereny nadmorskie i przyportowe oraz tereny w sąsiedztwie pasa nadbrzeżnego. Nastąpi poprawa dostępu do informacji sektora publicznego administracji morskiej i możliwości ich ponownego wykorzystania. W ramach projektu wszyscy zainteresowani uzyskają szybki i łatwy dostęp do spójnych informacji przestrzennych pochodzących ze wszystkich organów administracji morskiej. Ponadto, dzięki udostępnieniu programistycznych interfejsów API, dane będą mogły być wykorzystywane przez inne podmioty do tworzenia własnych usług przetwarzania danych administracji morskiej.

Produkty wytworzone w ramach realizacji Projektu będą służyć nie tylko polskim obywatelom i przedsiębiorcom, ale także podmiotom zagranicznym, z krajów Unii Europejskiej, a w szczególności graniczących z Morzem Bałtyckim. Podmioty te będą mogły wykorzystać mapy cyfrowe zawierające dane tematyczne z zakresu działania polskiej administracji morskiej, np. do realizacji przedsięwzięć o zasięgu transgranicznym.

Tytuł projektu: System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej.

Cel projektu: Cyfryzacja i udostępnienie danych gromadzonych przez administrację morską do ponownego wykorzystania, poprzez digitalizację zasobów analogowych, integrację i harmonizację danych oraz zbudowanie cyfrowego repozytorium, a także upowszechnienie informacji na temat zgromadzonych w systemie zasobów poprzez promocję wśród odbiorców.

Beneficjent: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Całkowita wartość projektu: 5 971 782,00 zł

Dofinansowanie z UE: 5 053 919,10 zł

Źródło dofinansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego


«« powrótwiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Galileo pomaga stworzyć ekologiczne fajerwerki
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS