wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2020-07-30| Geodezja, Prawo

Opublikowano nowe rozporządzenia ws. uprawnień zawodowych

Dziś (30 lipca) w Dzienniku Ustaw (poz. 1321) opublikowano rozporządzenie ministra rozwoju z 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (DzU poz. 1321). Akt ten zaczyna obowiązywać już jutro.


Opublikowano nowe rozporządzenia ws. uprawnień zawodowych

Rozporządzenie m.in. wprowadza zmiany wynikające z wejścia w życie 31 lipca nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Polegają one np. na usunięciu z rozporządzenia przepisów dotyczących wysokości opłaty za wydanie dziennika praktyki zawodowej, ponieważ kwestie te zostały uregulowane bezpośrednio w ustawie. Poza tym zaproponowano modyfikację przepisów dotyczących wydawania tego dziennika i składania wniosku w sprawie nadania uprawnień. Zgodnie z nowelizacją Pgik podmiotem zobowiązanym do wydania dziennika praktyki zawodowej jest bowiem główny geodeta kraju (wcześniej WINGiK).

Nowe rozporządzenia stanowi też, że osoba zainteresowana musi dołączyć do wniosku o nadanie uprawnień zawodowych również oświadczenie o zgodności z prawdą informacji zawartych we wniosku.

Nowe rozporządzenie zawiera ponadto następujące zmiany, które w ocenie autorów mają usprawnić proces nadawania uprawnień. Polegają one na:

 • dodaniu adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu do kontaktu jako obowiązkowych elementów informacji podawanych we wniosku o nadanie uprawnień zawodowych,;
 • dodaniu możliwości wniesienia opłaty za wydanie dzienników praktyki z zastosowaniem usług świadczonych drogą elektroniczną;
 • zrezygnowaniu z zapisu dotyczącego przerwy w praktyce zawodowej trwającej dłużej niż 5 lat;
 • usunięciu przepisów dotyczących wykluczania członków zespołów egzaminacyjnych ze względu na brak możliwości ich faktycznego stosowania (działania mające na celu eliminację ewentualnego konfliktu interesu są podejmowane przed powołaniem członków komisji kwalifikacyjnej przez GGK);
 • wprowadzeniu zasady, że cały egzamin pisemny jest przeprowadzany z wykorzystaniem techniki komputerowej;
 • zmianie proporcji podziału opłaty pomiędzy częścią weryfikacyjną postępowania kwalifikacyjnego ze względu na to, że istotna część odwołań lub wniosków dotyczących przypadków losowych w efekcie wymaga ponownej weryfikacji dokumentów, z reguły przez inny niż pierwotny zespół kwalifikacyjny; ponadto część pisemna w skomputeryzowanej formule wymaga zmniejszonego nakładu pracy członków zespołu kwalifikacyjnego przy zwiększeniu jej nakładu w procesie weryfikacji dokumentów.

Istotną zmianą merytoryczną jest wyeliminowanie zasady, że praktyka zawodowa jest uznawana, jeżeli w jej przebiegu nie wystąpiła jednorazowa przerwa dłuższa niż 5 lat. Zasada ta, wprowadzona w 2014 roku i do dziś obowiązująca, pozaustawowo dyskryminująca część osób zainteresowanych, nie znajduje uzasadnienia merytorycznego. Przerwa przekraczająca 5 lat może zostać wywołana przez szereg zdarzeń losowych (np. urlopy wychowawcze, choroba, długoletni pobyt zagranicą), które nie rzutują na jakość odbytej praktyki lub na nabyte w jej czasie umiejętności – tłumaczą autorzy przepisów.

Wprowadzono też rozwiązanie, w którym przy powołaniu zespołu kwalifikacyjnego zakres uprawnień posiadanych przez co najmniej trzech członków zespołu kwalifikacyjnego musi być tożsamy z zakresem uprawnień zawodowych, o które ubiega się osoba zainteresowana biorąca udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Wprowadzenie możliwości dokooptowywania do składu zespołu osób posiadających uprawnienia w innych zakresach wynika z przenikania się regulacji prawnych dotyczących konkretnego zakresu uprawnień (np. osoby wykonujące prace geodezyjne charakterystyczne dla zakresu 2, takie jak podziały i rozgraniczenia, dokonują często pomiarów elementów typowych dla zakresu 1).

Podniesieniu poziomu egzaminów ma służyć także wyeliminowanie zasady umożliwiającej osobie, która w okresie półrocznym zdała egzamin na inny zakres, odstąpienia od egzaminu ogólnego na inny zakres. Jak wyjaśniają autorzy rozporządzenia, o ile przepis ten usprawniał pracę zespołu kwalifikacyjnego z uwagi na mniejszą liczbę prac do sprawdzenia w sytuacji, gdy formularze egzaminacyjne były wypełniane ręcznie, o tyle obecnie część ogólna egzaminu pisemnego (egzamin testowy) sprawdzana jest automatycznie, przez co zwolnienie z części ogólnej egzaminu pisemnego nie znajduje uzasadnienia merytorycznego.

Ponadto rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie warunków uznawania praktyki zawodowej wymaganej do nadania uprawnień zawodowych oraz w zakresie warunków, jakie powinien spełniać program studiów osób ubiegających się o nadanie uprawnień w zakresach 3, 6 i 7. Zmiany mają na celu ułatwienie przystępowania do postępowań kwalifikacyjnych osób zainteresowanych uzyskaniem uprawnień zawodowych w tych zakresach, i przeciwdziałać wykluczeniu możliwości nabywania takich uprawnień przez osoby, które kończyły studia przed wejściem w życie przepisów dotyczących wydawanych obecnie dokumentów stanowiących załączniki do dyplomów ukończenia studiów.

Ponadto wprowadzono liczne zmiany w załącznikach do rozporządzenia, dostosowując ich treść w zakresie terminologii do obowiązujących przepisów, uwzględniając jednocześnie postęp techniczny i technologiczny wykonywania pomiarów geodezyjnych. W konsekwencji zmian technologicznych wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zweryfikowano minimalne wymagania dotyczące rodzaju i liczby prac geodezyjnych lub kartograficznych niezbędnych do uznania praktyki zawodowej.

Akt przewiduje przepisy przejściowe. Przyjmuje się zasadę, że do stosunków powstałych pod działaniem przepisów starego rozporządzenia stosuje się co do zasady przepisy wcześniejsze. Osoba zainteresowana, która rozpoczęła praktykę zawodową przed 31 lipca br., może dokumentować przebieg praktyki zgodnie z przepisami rozporządzenia z 20 września 2019 r. (DzU z 2019 r. poz. 1846). Osoby, które odbywały praktykę zawodową w okresie przed wprowadzeniem dziennika praktyki zawodowej, mogą ją dokumentować w dzienniku praktyki zawodowej, którego wzór określa nowe rozporządzenie. Z praktycznego punktu widzenia wzór dziennika jest wyłącznie formularzem, do którego osoba zainteresowana wprowadza informacje merytoryczne, istotne z punktu widzenia weryfikacji rodzajów prac geodezyjnych przeprowadzanej przez komisje kwalifikacyjną.

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_plwiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Jak oszukać GPS?
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS