wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2020-05-13| Geodezja, Prawo

Znamy projekt rozporządzenia ws. uprawnień zawodowych [aktualizacja]

Główny geodeta kraju przekazał do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych projekt rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie uprawnień zawodowych (na podstawie odpowiednich przepisów i upoważnienia).


Znamy projekt rozporządzenia ws. uprawnień zawodowych [aktualizacja]

W projekcie przewidziano przede wszystkim zmiany wynikające z wejścia w życie 31 lipca br. ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (DzU poz. 782). Polegać one mają np. na usunięciu z rozporządzenia przepisów dotyczących wysokości opłaty za wydanie osobie zainteresowanej dziennika praktyki zawodowej, ponieważ kwestie te zostały uregulowane bezpośrednio w ustawie. Poza tym zaproponowano modyfikację przepisów dotyczących wydawania tego dziennika i składania wniosku w sprawie nadania uprawnień zawodowych. Zgodnie z nowelizacją bowiem podmiotem zobowiązanym do wydania dziennika praktyki zawodowej jest główny geodeta kraju (wcześniej wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego).

Warto zaznaczyć, że projekt rozporządzenia przewiduje przepisy przejściowe – przyjmuje się zasadę, że do stosunków powstałych pod działaniem przepisów obowiązującego rozporządzenia stosuje się co do zasady przepisy dotychczasowe.

W projekcie przewidziano ponadto wprowadzenie nowych rozwiązań, których istotą jest usprawnienie procesu nadawania uprawnień zawodowych i prac komisji kwalifikacyjnej. Będą one polegałym.in. na:
• dodaniu adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu do kontaktu jako obowiązkowych elementów informacji podawanych we wniosku o nadanie uprawnień zawodowych; jak podano w uzasadnieniu, dotychczasowa praktyka prowadzenia korespondencji pocztą elektroniczną i kontaktów telefonicznych dowodzą skuteczności i sprawności działania tych form komunikacji;
• dodaniu możliwości wniesienia opłaty za wydanie dzienników praktyki z z zastosowaniem usług świadczonych drogą elektroniczną;
• usunięciu przepisów dotyczących wykluczania członków zespołów egzaminacyjnych ze względu na brak możliwości ich faktycznego stosowania. Działania mające na celu eliminację ewentualnego konfliktu interesu są podejmowane przed powołaniem członków komisji kwalifikacyjnej przez Głównego Geodetę Kraju;
• wprowadzeniu zasady, że cały egzamin pisemny jest przeprowadzany z wykorzystaniem techniki komputerowej.

Istotną proponowaną zmianą merytoryczną jest wyeliminowanie zasady, że praktyka zawodowa jest uznawana, jeżeli w jej przebiegu nie wystąpiła jednorazowa przerwa dłuższa niż 5 lat. Jak czytamy w uzasadnieniu, zasada ta – wprowadzona w 2014 roku i do dziś obowiązująca – pozaustawowo dyskryminująca część osób zainteresowanych, nie znajduje uzasadnienia merytorycznego. Przerwa przekraczająca 5 lat może być bowiem wywołana przez szereg zdarzeń losowych (np. urlopy wychowawcze, choroba, długoletni pobyt za granicą), które nie rzutują na jakość odbytej praktyki lub na nabyte w jej trakcie umiejętności.

Zmieniono również proporcję podziału opłaty pomiędzy częścią weryfikacyjną postepowania kwalifikacyjnego ze względu na to, że istotna część odwołań lub wniosków dotyczących przypadków losowych wymaga w efekcie ponownej weryfikacji dokumentów i z reguły przez inny niż pierwotny zespół kwalifikacyjny. Ponadto część pisemna w skomputeryzowanej formule wymaga zmniejszonego nakładu pracy członków zespołu kwalifikacyjnego, przy zwiększeniu jej nakładu w procesie weryfikacji dokumentów. Z kolei z uwagi na brak ustawowej delegacji do rekompensaty kosztów podróży i noclegów wprowadzono minimalną wartość wynagrodzenia, z czego część będzie tą rekompensatą. Jej zastosowanie będzie miało miejsce głównie w przypadkach postępowań kwalifikacyjnych wobec pojedynczych osób ubiegających się o uprawnienia w zakresie 3, 6 lub 7.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano także rozwiązanie, w którym przy powołaniu zespołu kwalifikacyjnego zakres uprawnień posiadanych przez co najmniej trzech członków zespołu kwalifikacyjnego musi być tożsamy z zakresem uprawnień zawodowych, o które ubiega się osoba zainteresowana biorąca udział w postępowaniu kwalifikacyjnym. Wprowadzenie możliwości dokooptowywania do składu zespołu osób posiadających uprawnienia w innych zakresach wynika z przenikania się regulacji prawnych dotyczących konkretnego zakresu uprawnień (np. osoby wykonujące prace geodezyjne charakterystyczne dla zakresu 2, takie jak podziały i rozgraniczenia, dokonują często pomiarów elementów typowych dla zakresu 1). W trakcie egzaminu ustnego odpowiedzi oceniają wszystkie osoby przeprowadzające postępowanie kwalifikacyjne. Przepisy, których znajomość jest wymagana jest publikowana przez GGK na BIP. Efektem zmiany ma być podniesienie poziomu merytorycznego postępowania kwalifikacyjnego.

Podniesieniu poziomu egzaminów ma służyć także wyeliminowanie zasady umożliwiającej osobie, która w okresie półrocznym zdała egzamin na inny zakres, odstąpienia od egzaminu ogólnego na inny zakres. Uzasadniono to tym, że o ile przepis ten usprawniał pracę zespołu kwalifikacyjnego z uwagi na mniejszą liczbę prac do sprawdzenia w sytuacji, gdy formularze egzaminacyjne były wypełniane ręcznie, o tyle obecnie część ogólna egzaminu pisemnego (egzamin testowy) sprawdzana jest automatycznie, przez co zwolnienie z części ogólnej egzaminu pisemnego nie znajduje uzasadnienia merytorycznego.
Rozporządzenie ma wejść w życie 31 lipca, a więc razem z nowelizacją Pgik.


Aktualizacja z 15 maja: Dziś projekt z wszystkimi załacznikami został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Z pisma kierującego projekt do konsultacji publicznych wynika, że otrzymały go:
1) Stowarzyszenie Geodetów Polskich;
2) Stowarzyszenie Kartografów Polskich;
3) Geodezyjna Izba Gospodarcza;
4) Polska Geodezja Komercyjna – Krajowy Związek Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych;
5) Polskie Towarzystwo Geodezyjne;
6) Ogólnopolski Związek Zawodowy Geodetów.
Wynika z niego również, że na zgłoszenie uwag wymienione organizacje mają 14 dni od otrzymania go poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą GUGiK lub skrzynkę poczty elektronicznej, a skoro pismo jest datowane na 12 maja, można wnioskować, że do 26 maja br.

AW


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
... a to już twoja sprawa co będziesz porabiał. Powodzenia życzę w prowadzeniu działalności.
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
@geo Nie jestem technikiem geodetą skąd takie wnioski. Nie mam nawet wykształcenia geodezyjnego ale pracuję jako geodeta. Szkoda mi czasu na formalne wykształcenie tym bardziej na uprawnienia. Już niedługo zakładam własną działalność. Zatrudnię tego samego uprawnionego emeryta co mój obecny szef i studenci będą na mnie robić technicy również.
 2 
 4 
odpowiedz zgłoś
odp: @geo Ooo i ty jesteś idealnym przykładem paradoksu o którym piszesz
 3 
 5 
odpowiedz zgłoś
... Ciesz się, że jako technik możesz wogóle przystąpić do uprawnień. Pokaż mi inny zawód inżynierski w którym po technikum możesz samodzielnie wykonywać czynności? Nie ma takiego. To że w geodezji tak jest wynika z czegoś innego. Właśnie dlatego praktyka jest odpowiednio dłuższa.
 4 
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: ... np elektryk, może wykonywać wszystkie czynności od projektowania, nadzorów po wykonawstwo- oczywiście po zdobyciu uprawnień. Więc nie myśl wielki geodeto po studiach zaocznych, że geodezja to coś szczególnego, wymagającego szczególnej inteligencji i predyspozycji. Geodezja jest zawodem stosunkowo prostym, zwykłym rzemiosłem zwanych inaczej miernictwem. Jak myślisz skąd pogardliwe nazwy naszego zawodu bruzdoskoczek? Pokaż mi zawód, w którym doświadczony inżynier z uprawnieniami zarabia po 2000 netto? Porównaj swoje zarobki z zarobkami pomocnika murarza, dowiesz się jak ceniony jest inżynier geodeta z uprawnieniami.
odpowiedz zgłoś
@ W geodezji jest za dużo paradoksów których nikt zdaje się nie zauważać. Przykład technikum. Technik aby zrobić uprawnienia musi praktykować znacznie dłużej niż mgr inż. Z drugiej strony każdy zachwala techników że są lepszymi praktykami (lepiej przygotowani do pracy) niż wyżej kształceni. Skoro technik na start jest leszy od mgr to dlaczego musi dłużej praktykować?
 4 
 5 
odpowiedz zgłoś
odp: @ najlepiej uprawniajmy po podstawówce ... powiedzmy 10 lat stażu pracy i na uprawnienia. A co - z wykształceniem podstawowym też się da nauczyć praktyki pomiarowej i dokumentacji.
 1 
odpowiedz zgłoś
... a i jeszcze jedno-teraz zawód geodety może wykonywać każdy-nie potrzeba nawet do tego szkoły-często szefowie firm zatrudniają osoby, które wogóle nie mają pojęcia co to geodezja, a wykonują roboty dla szefów firm za minimalną krajową-dlatego ceny są jakie są i póki się tego nie zmieni-nadal będą spadać, bo zawód może wykonywać dosłownie każdy, zaś uprawnienia na dzień dzisiejszy są tylko po to potrzebne żeby zgłosić robotę i podbić na wynikowych opracowaniach pieczątkę. Często nawet nikt nie weryfikuje tego kto się tam podpisał. Na budowach firma geodezyjna często jest w niższej randze od firmy mającej kontrakt na mycie kibli, bo pracuje za o wiele mniejsze pieniądze.To o jakim szacunku tu mowa? I właśnie dlatego młody człowieku jest upadek rangi zawodu, który z roku na rok się pogłębia.
 3 
 6 
odpowiedz zgłoś
... Egzamin na uprawnienia powinien dotyczyć sprawdzenia wiedzy prawnej tak jak dotychczas z przepisów prawa dotyczącego tylko i wyłącznie geodezji-może być jak dotychczas - trzy przypadki z życia wzięte aby ująć je w normach prawa obowiązującego. W szkołach powinno się wprowadzić ucząc geodezji -wzorem studiów prawniczych - rozwiązywania casusów prawnych wziętych z życia. Egzamin praktyczny powinien dotyczyć pytań stricte przypadkowych z życia i być typu Jest sytuacja taka i taka, co by Pan/Pani zrobił/ła? Gwarantuję ci, że gdybyś zastosował remedium 2 i 3 to remedium 1 nie byłoby już potrzebne, zaś ceny w geodezji poszłyby w górę jakieś 300-500%. Niestety teraz tak jest, bo gdyby to wprowadzić to 70% pseudo firm geodezyjnych przestałoby istnieć. Panuje więc dziki kapitalizm-a co jest istotą tego dzikiego kapitalizmu? Wyzysk jednego człowieka przez drugiego człowieka-i tu przeczytaj remedium 1.
 3 
 2 
odpowiedz zgłoś
... remedium 2: zawód geodety powinien być wykonywany - tak jak każdy inny zawód inżynierski tylko i wyłącznie przez osoby posiadające wykształcenie kierunkowe techniczne bądź inżynierskie oraz kwalifikacje do wykonywania funkcji geodety czyli uprawnienia geodezyjne. Na każdej budowie, na każdej pracy w terenie powinien obowiązkowo być uprawniony geodeta i czynności powinny być wykonywane tylko przez uprawnionego jak również przez osobę na praktyce-starającą się o uprawnienia. To powinno być weryfikowane przez niezależną izbę inżynierów i techników geodezji. W przypadku gdy podczas niezapowiedzianej kontroli przez izbę, na budowie nie byłoby inżyniera uprawnionego-wówczas kara zawieszenia uprawnień na pewien okres. remedium 3: Powinno się młodym ludziom umożliwić jak najszybszą drogę do zdobycia kwalifikacji - wzorem krajów zachodnich powinni oni zaczynać praktykować już podczas studiów lub podczas edukacji w technikum.
 3 
 4 
odpowiedz zgłoś
~geod Ja ci napiszę dlaczego jest obniżenie rangi zawodu: 1.Geodezją zajmują się ludzie nie posiadający kwalifikacji, które np w każdym innym zawodzie inżynierskim są niezbędne do wykonywania swojej pracy. Doskonałym tutaj przykładem są szefowie firm geodezyjnych, którzy zatrudniają ludzi za minimalną krajową a reszta pod stołem i którzy tymi ludźmi "robią" roboty za pół darmo albo prawie za darmo. Im to bez różnicy-przecież oni nic nie robią a zawsze za jakąś obsługę na miesiąc chociaż 500 zł wpadnie. Robią to za przyzwoleniem Państwa, bowiem dla Urzędu Skarbowego to przecież nic dziwnego jak inżynier po studiach zarabia oficjalnie minimalną krajową-wiele mniej niż oficjalnie zatrudniony pracownik biedronki. Tutaj: remedium 1 - póki ludzie będą się w zawodzie godzić na takie warunki-póty Janusze geodezji nadal będą obniżać ceny-oni przecież tego nie robią, a pracownicy latają po kilku budowach dziennie na wysokości lamperii za miskę ryżu.
 3 
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: ~geod no ale sami geodeci do tego doprowadzili, skoro zamiast pracowac i sznaowac sie jako geodeta wolą robić za popychadło u pseudo geodety, dziś w randze wykonawcy, to brawo...
odpowiedz zgłoś
@ https://www.youtube.com/watch?v=vhAnbVdgXZ8 Do tego służą te uprawnienia geodezyjne? To już jest koniec. Totalne obniżenie rangi zawodu. Zero szacunku? Nie ma gorszego popychadła w procesie budowlanym.
 2 
 3 
odpowiedz zgłoś
... nie będzie uprawniony najzwyczajniej w świecie założyć osnowy realizacyjnej dla tego obiektu aby wykonać tyczenie.
 2 
odpowiedz zgłoś
... którą to zgodnie z zał 2 do rozporządzenia w/s uprawnień mógł założyć tylko geodeta z 4ką? Pytam, bo bywały już takie wyroki sądowe, które zgodnie z wykazem prac mówiły, że geodeta nie mógł danej pracy wykonać, bo najzwyczajniej w świecie nie posiadał do tego uprawnień. Mam nadzieję, że GGK, a uważam go za mądrego człowieka w końcu zada sobie pytanie, że skoro nadaje komuś uprawnienia z zakresu 1 i uprawnienia z zakresu 4 to powinno być jasno określone które uprawnienia mogą realizować obiekty różnych kategorii wg załącznika do ustawy Prawo Budowlane. Teraz w tym projekcie jak chodzi o zakresy panuje misz-masz i totalne pomieszanie. Ujednolićcie to w końcu, bo jest po temu okazja. Inaczej jak tak zostanie to uważam, że sądy będą miały dużo do roboty, zaś na straconej pozycjo będzie geodeta z zakresem 1, który wziął się np za tyczenie budynku jednorodzinnego. Bo skoro w zakresie 4 jest dla takiego obiektu zapisany wymóg praktyki to geodeta z zakresem 1
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
proszę zwrócić uwagę na jedna rzecz chodzi mianowicie o zakres 1 i 4. Uważam, że należałoby rozróżnić praktykę zawodową dla zakresu 1 i zakresu 4 uzależnioną właśnie od kategorii obiektu budowlanego o którym mówi ustawa prawo budowlane. Uważam, że nie uwzględnienie tego aspektu spowoduje znów bałagan i niejasność co kto może wykonywać. W zakresie 1 w rodzaju prac nie ma wyszczególnionych kategorii obiektu budowlanego co oznacza, że geodeta posiadający zakres 1 będzie mógł obsługiwać wszystkie budowy i budowle? To po co zakres 4? Skoro w zakresie 4 są wyszczególnione dla zakładania osnowy i inwentaryzacji, kategorie ob iektów budowlanych to co to oznacza? Ze dla kategorii z tabeli zał do ustawy prawo budowlane tylko geodeta z zakresem 4 będzie mógł wytyczyć budynek mieszkalny jednorodzinny należący do kategorii 4? Jak to będą interpretowały sądy w ewentualnych sprawach spornych? Czy geodeta z zakresem 1 będzie wówczas z góry skazany na przegraną, bo założył osnowę realizacyjną dla obiektu kategorii np 1
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
Uprawnienia Po co sa te uprawnienia?
 7 
 7 
odpowiedz zgłoś
zmiany na lepsze Bardzo cieszę się czytając ten projekt. Proszę zwrócić uwagę na załącznik 2 do ustawy w którym określona jest ilość prac niezbędnych do uznania praktyki zawodowej. Nareszcie, ktoś albo czytał albo zrozumiał, że nakazywanie kandydatowi opisu np 15 prac związanych z mapą do celów projektowych to było czyste kuriozum i głupota. Co do kwestii usprawnienia, również dobrym jest, że do praktyki z zakresu 2 można będzie zamiast prac na obiekcie objętym modernizacją wykonać np ustalenie granic. Zmiany ogólnie na lepsze tak sądzę.
 2 
 9 
odpowiedz zgłoś
odp: zmiany na lepsze Jednak w wykazie prac nadal trzeba wykazać tyczenia. Skoro nowe PGiK znosi obowiązek zgłaszania tyczeń, to jaki to ma sens. Chyba że nie będzie już obowiązku wpisywania identyfikatora materiału nadanego w ODGiK w temacie tyczeń.
 5 
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: zmiany na lepsze E kolego, to że tyczen nie trzeba zgłaszać to nie oznacza to, że tyczenie nie musi być wymagane do praktyki na uprawnienia. Przecież np. dla zakresu 4 wielu prac nie trzeba zgłaszać np badanie pionowości komina a mimo to jest to powazna praca geodezyjna, ktora koniecznie musi znaleźć się jako wymóg praktyki na zakres 4.
 1 
 4 
zgłoś
mało zmian nie wierzę, cywilizacja zawitała do nas. Jestem po egzaminie ale wydaje się wygodnym możliwość zdawania na komputerze. Istotnych zmian brakuje.
 2 
odpowiedz zgłoś
Egzamin Jak zwykle najbardziej istotnych zmian brak. Kiedy w końcu wprowadzone zostaną klucze do odpowiedzi z część opisowej oraz baza pytań do części ustnej ? Wprowadzenie tych zmian w końcu ukróciłoby wyżywanie się "szanownej komisji" na kandydatach
 4 
 10 
odpowiedz zgłoś
Opiniowanie To od kiedy można opiniować, składać uwagi??
 4 
odpowiedz zgłoś
17 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
KNG Dahlta w Tatrach
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS