wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2020-05-12| Przetargi

NIK ocenia działania GGK w sprawie ZSIN

Główny Urząd Geodezji i Kartografii udostępnił raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN).


NIK ocenia działania GGK w sprawie ZSIN <br />
fot. NIK
fot. NIK

Okres objęty kontrolą to lata 2010-2019 (I półrocze), a zatem czas, kiedy na stanowisku GGK byli kolejno: Jolanta Orlińska, Jacek Jarząbek, Kazimierz Bujakowski, Aleksandra Jabłonowska, Grażyna Kierznowska, Marcin Wójtowicz oraz Waldemar Izdebski.

Kontroli NIK podlegała realizacja przez GGK zadań w zakresie tworzenia ZSIN, w tym:
1. Działania GGK na rzecz budowy ZSIN, w tym uzyskania jego pełnej funkcjonalności.
2. Realizacja przez GGK projektów w zakresie aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w starostwach, w celu zapewnienia przekazania kopii danych do centralnego repozytorium.
3. Podejmowanie działań na rzecz skutecznej, bezzakłóceniowej wymiany danych pomiędzy rejestrami w ramach Centralnej Integrującej Platformy Elektronicznej i ZSIN.

W ocenie NIK „projekt rozporządzenia w sprawie ZSIN – określający sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia ZSIN oraz ustanawiający terminy realizacji poszczególnych zadań, w tym termin wdrożenia pełnej funkcjonalności ZSIN – GGK przygotował w warunkach braku pełnej wiedzy na temat stanu ewidencji gruntów i budynków w powiatach oraz możliwości starostów i innych organów państwowych zobowiązanych do współpracy przy tworzeniu i utrzymaniu ZSIN dotyczących spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych utworzenia ZSIN w zakładanych terminach. Brak takiego wstępnego rozpoznania spowodował, że żaden z organdw współpracujących z GGK w tworzeniu ZSIN nie zrealizował zadań w wyznaczonych terminach”. Przypomnijmy, że zgodnie z zapisami rozporządzenia ws. ZSIN pełna funkcjonalność systemu miała zostać osiągnięta do 9 września 2016 r.

Kontrolerzy NIK zarzucają GGK, że po stwierdzeniu (co najmniej od 2015 r.) występowania znacznych problemów w zakresie budowy ZSIN nie podjął do czasu zakończenia kontroli skutecznych działań na rzecz zmiany sposobu i trybu dalszej realizacji budowy tego systemu oraz urealnienia terminów realizacji poszczególnych zadań w celu wdrożenia pełnej funkcjonalności systemu. W ocenie kontrolerów GGK utworzył ZSIN w zakresie jego funkcjonalności jedynie poprzez uruchomienie pod względem informatycznym i na poziomie centralnym.

Jak czytamy dalej w wystąpieniu pokontrolnym, na dzień 30 czerwca 2019 r. zasilenia danymi z EGiB do centralnego repozytorium ZSIN zrealizowało 99 spośród 380 powiatów. Niski stopień zasilenia danymi wynikał głównie z występowania tzw. błędów krytycznych w powiatowych bazach danych EGiB oraz niepodjęcia próby zasilenia centralnego repozytorium ZSIN przez inne powiaty. Ponadto dane zgromadzone w centralnym repozytorium ZSIN nie były na bieżąco aktualizowane z powodu nieuruchomienia funkcji zasilania różnicowego, którego po nieudanych próbach zaniechano.

Zdaniem NIK bez zmiany zasad i sposobu podejścia systemowego do pozyskania do centralnego repozytorium kompletu danych z EGiB kontynuacja tworzenia ZSIN może trwać jeszcze wiele lat. I to bez gwarancji sukcesu. A GGK jako centralny organ odpowiedzialny za nadzór nad realizacją polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii powinien wykazać stosowne inicjatywy w sprawie opracowania i zrealizowania planu pozyskania wszystkich brakujących danych geodezyjno-kartograficznych niezbędnych do zasilenia centralnego repozytorium ZSIN.

Izba zauważa także, że choć GGK od 2016 r. był informowany o problemach w realizacji ZSIN, to dopiero w 2019 r. ostatecznie zdiagnozował sytuację, stwierdzając m.in., że „aby system ZSIN mógł faktycznie zaistnieć i przynosić korzyści, potrzebne jest określenie na nowo i realnie zadań, jakie są stawiane przed systemem i na podstawie tych zadań zdefiniowanie modelu danych, jakie z powiatów mają trafiać do ZSIN. Dane w aktualnym modelu, opartym bezpośrednio na modelu danych ewidencji gruntów i budynków, są nierealne do uzyskania przez powiaty. Dodatkowo model zakłada gromadzenie w ZSIN wszystkich szczegółowych danych z powiatów, co zatraca sens systemu centralnego, który powinien gromadzić jedynie dane istotne do zarządzania na poziomie kraju, a w sprawie szczegółów odsyłać do źródłowego systemu powiatowego”.

W związku z ustaleniami kontroli Najwyższa Izba Kontroli wnosi do GGK o:
1. Podjęcie stosownych działań na rzecz zmiany sposobu, trybu i standardów technicznych tworzenia i utrzymania ZSIN w celu skutecznego pozyskania wszystkich danych geodezyjno-kartograficznych niezbędnych do zasilenia centralnego repozytorium ZSIN.
2. Ustalenie i skuteczne wdrożenie metod dokonywania przez starostów zasileń centralnego repozytorium w celu bieżącego aktualizowania danych EGiB.

AW


«« powrót


dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Myślenie ma przyszłość. A może trzeba zacząć od jednego modelu pojęciowego dla EGiB (obecnie pseudokatastru), Ksiąg Wieczystych, podatków od nieruchomości, i innych.... w oparciu o polską (?!) normę ISO 19152 LADM (PN-EN ISO 19152:2013-05E) i przestać udawać, że obecne modele pojęciowe do siebie pasują. Bez tego nie ma sensu i modernizacja EGiB i budowa ZSIN. Na początek - przetłumaczyć normę, co z racji pojęciowego zamętu w branżowym myśleniu może być trudne, a w szczególności pożegnanie z magicznym pojęciem "jednostki rejestrowej" (artykułu matrykuły) pochodzącego z epoki papierowych rejestrów podatkowych, pisma odręcznego i innej organizacji pracy dostosowanej do możliwości technicznych minionych czasów.
 2 
odpowiedz zgłoś
ZSIN? Jaki ZSIN A gdzie koniec modernizacji egib? chyba za 50 albo 150 lat przy braku kasy i ciągłych zmianach prawa hahaha
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
odp: ZSIN? Jaki ZSIN Dla ogromnej większości państwa z powiatów modernizacja jest sensem istnienia. Oni są urzędnikami wciąż modernizującymi i wciąż o tym pitolą. Jeśli coś jest tak schrzanione, że wymaga 10 lat aby to uporządkować to lepiej to zaorać i zacząć od początku. Epatowanie i bycie dumnym, że się ma bajzel, który wymaga, mimo przeznaczenie ogromnej kasy, kolejnych 10 lat (tak o tym pisał jeden z podwarszawskich geodetów jeśli się nie mylę ostatnio) dla mnie jest żenujące i jest mi wstyd, że ktoś tak pisze i jeszcze czuje się z tego dumny. Państwo geodeci z powiatów - pociąg odjechał !!!! Wracajcie do domu b następny na waszej zapyziałej stacyjce się już nie zatrzyma. To był ostatni pociąg. Teraz sobie możecie zaśpiewać jakąś pieśń patriotyczną z okresu jednego z wielu przegranych przez lenistwo zrywów narodowych. Wstyd, hańba, wstyd, hańba.
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
pytanko jak będzie raport NIKu w 2023 to wtedy może coś się wyjaśni.
 1 
odpowiedz zgłoś
Ciekawe pytanie, ile umów rozwiązał za obecnego i poprzedniego GGK i ile spraw w sądzie ma obecnie GUGIK ? I co u diabła stało się z projektem POWER ? Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska nie dała rady współpracować i się ewakuowała ? Rozliczono ten projekt czy znowu tzw. oszczędności były czyli poszedł z budżetu zamiast z unii ?
 2 
odpowiedz zgłoś
Historyk dzięki, nie wiedziałam o takim raporcie. Na razie rzuca mi się w oczy ogrom środków, jaki był zaplanowany, a jest to co wiemy. Po dogłębnym przeczytaniu może podzielę się swoją opinią. Na razie nie wygląda to dobrze, ZSIN powinien być w 2006 zamknięty po tej kontroli i przemyślany na nowo.
odpowiedz zgłoś
odp: Historyk A mnie się rzucił w oczy ten fragment "Do wprowadzenia w Polsce katastru nieruchomości Rząd RP zobowizał si w dokumencie Unii Europejskiej ?Partnerstwo dla Członkostwa z Polsk? z 1998 r. Dotychczas nie zrealizowano zobowizania dotyczcego opracowania i uchwalenia ustawy o Systemie Katastralnym oraz nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie zakładania i prowadzenia katastru nieruchomoci, wynikajcego z Narodowego Programu Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej (Priorytet 30.9 ? Utworzenie ZSK), przyjtego przez Rad Ministrów w dniu 26 kwietnia 2000 r. Pomimo braku tych aktów normatywnych w dniu 1 czerwca 2001 r. rozpoczto budow ZSIN, w ramach projektu Phare 2000 - ?Budowa ZSK?, bez okrelenia docelowego modelu budowy tego systemu." Może dlatego, że akurat jestem geodetą. No to... Panie Ministrze Waldemarze Izdebski, kiedy ustawa o Systemie Katastralnym?
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Historyk Nie przezywaj GGK ministrem podobno tego nie lubi.
zgłoś
odp: odp: Historyk Czyli, że co? Unia nam kazała zrobić niedziałającego kadłubka? Bo Unia?
 1 
 1 
zgłoś
odp: odp: Historyk Nie chodzi o to, że Unia coś kazała lub nie. Chodzi o to, że na początku cały projekt był robiony po coś. Po to, żeby był np. kataster który jest potrzebny w każdym cywilizowanym kraju. Ale teraz katastru już nie potrzebujemy. Potrzebujemy ZSIN-u żeby... posłuchaj sobie GGK to Ci wyjaśni po co. A granice w ZSINie nie muszą mieć związku ani z zagospodarowaniem, ani z własnością. Mają być i tyle. No bo coś musi w tych bazach w końcu być żeby można było dalej doić kasę.
zgłoś
Raport jest ogólnodostępny tak to ten: https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-ni k/pobierz,px_2005183.pdf,typ,k.pdf
 1 
 2 
odpowiedz zgłoś
czy to jest ten raport? Bo jeśli tak, to mieli rozmach w 2005 Środki finansowe przeznaczone na dalszy zakup urzdze i sprztu informatycznego oraz zakoczeniem prac wdroeniowych, przy budowie ZSIN w pozostałych starostwach i miastach na prawach powiatu planuje si w wysokoci ok. 770 mln zł, w tym: ok. 530 mln zł na utworzenie katastru nieruchomoci, ok. 180 mln zł na pełne zinformatyzowanie ksig wieczystych i ok. 60 mln zł na zinformatyzowanie ewidencji podatkowej nieruchomoci. Wykonanie wszystkich prac i uruchomienie pełnego systemu zaplanowane pierwotnie na 2010 rok, przewiduje si zrealizowa w latach 2018?2019. Roczne koszty utrzymania funkcjonujcego ZSIN wynios ok. 14,9 mln zł, w tym: ok. 12,0 mln zł na kataster nieruchomoci, ok. 2,9 mln zł na Now Ksig Wieczyst oraz ok. 0,03 mln zł na ewidencj podatkow nieruchomoci.
odpowiedz zgłoś
ku_pamięci przypomnisz może kto był wymieniony w raporcie NIIK z 2006 jako odpowiedzialny faktu, że na ZSIN na wtedy wydano 151mln zł i efektów brak?? Bo pamiętasz, że była taka kontrola i nazwiska dobrze znane bywalcom szkoleń sgp. A jak do tego dołożysz Matrę to się wszyscy zaśmieją i zaczną cytować konstytucję.
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
Cyrk Jakbym ja tak popłynął u siebie w robocie to by mnie zaraz wywalili - w tym przypadku winnych brak... Jak zawsze.
odpowiedz zgłoś
Czegoś nie rozumiem, wydano mnóstwo pieniędzy, nie wytworzono produktu, NIK to dość szczegółowo opisał w tym braki w efektach, i winnych brak ? Ocena ani pozytywna ani negatywna tylko opisowa ? GGK nie mający formalnie umocowania do wydawania prawa w którym zdefiniowane są zasady tworzenia i działania systemu ma podejmować jakieś działania naprawcze ? Państwo z dykty...
odpowiedz zgłoś
odp: Czegoś ZARZĄDZENIE NR 273 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rady Ministrów do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach § 1. 1. Ustanawia się Pełnomocnika Rady Ministrów do spraw Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, zwanego dalej ?Pełnomocnikiem?, jako organ pomocniczy Rady Ministrów. 2. Pełnomocnikiem jest Główny Geodeta Kraju.....f) inicjowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych, dotyczących Programu;
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Czegoś To że ktoś z GUGiKu ma wykonać kolejną robotę nie sprawia że robota nie wykonana zostanie zrobiona. Patrząc na opis tej komedii gdzie nie przeanalizowano tego co jest w powiatach, wykonano projekt z danymi których nie dało się potem załadować do systemu, z nastaniem nowej władzy wstrzymano wszystko udając jakieś plany naprawcze który przeciągały wszystko w czasie po rozwiązanie umów z wybranymi wykonawcami w wykonaniu ostatnich GGK. To opis totalnego bałaganu panującego przez lata w instytucji która teraz ma to naprawiać ? Oczywiście kontrola nie ma wyniku negatywnego, nikt niczemu nie jest winien tylko kasy nieco w brakuje, żart jakiś
 1 
zgłoś
Brawo! Gratuluję wiary w zjadaczy chleba, którzy najlepiej wiedzą jak zarządzać produkcją chleba, bo codziennie go jedzą; lub wiary w biegaczy, który najlepiej wiedząc co im przeszkadza i co ułatwia, najlepiej zorganizują produkcję butów do biegania.
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
a pełnomocnik ds. ZSiN Szkoda, że NIK nie ocenił działalności Pełnomocnika Rządu ds. ZSiN. Szczególnie ostatniego przed zniesieniem tej funkcji. Kilka lat było na działania, zmiany kierunków, współpracę międzyresortową - ani słowa o tym.
 1 
 5 
odpowiedz zgłoś
GG już wiele razy namawiałem geodetów, żeby się skrzyknęli i założyli spółkę joint venture produkująca oprogramowanie dla geodezji. Przecież doskonale wiedzą co jest potrzebne i co nie działa. Wynajmą informatyków, stworzą program i zdominują rynek lepszym, tańszym dla podgików i darmowym dla geodetów, szybszym i kompatybilnym jedynym programem. Tylko tak możemy pokazać tym badylarzom i kułakom producentom gdzie ich miejsce. Do dzieła! Gwarantuję, że wierchuszki wszelkiej maści chętnie wesprą wasze działania w dobie repolonizacji zasobów.
 2 
 7 
odpowiedz zgłoś
Będzie z czego żyć "Zdaniem NIK bez zmiany zasad i sposobu podejścia systemowego do pozyskania do centralnego repozytorium kompletu danych z EGiB kontynuacja tworzenia ZSIN może trwać jeszcze wiele lat". I o to chodzi. Żadna firma pisząca oprogramowanie dla PZGiK się nie podda, będą nadal korzystać dbając o to, aby bazy nie były spójne. Nie ma aktualizacji różnicowych. Geodeci wykonawcy wiedzą to od dawna, muszą korzystać z tzw. natywnych formatów.
 1 
 6 
odpowiedz zgłoś
Gugiku ale umiesz liczyć do 14 ?
 1 
 5 
odpowiedz zgłoś
W którym miejscu to podkreślił ? Słowami do dnia zakończenia kontroli nie wykonano? Podziwiam też działania zarządcze GGK polegające na wypłacie większej kasy niż się należało wykonawcy ortofotomap. Inna kontrola na BIP GUGIKu. Gratulacje, dobra robota.
 3 
 8 
odpowiedz zgłoś
no proszę taka miała być straszna kontrola, a w końcu NIK podkreślił, że dopiero obecny GGK w 2019 podjął jakieś analizy i działania naprawcze. Czekamy na wyniki.
 10 
 5 
odpowiedz zgłoś
17 komentarzywiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Skaning lotniczy Nysy
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS