wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Skanowanie szlaku kolejowego
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama
|2019-10-11| Geodezja, Mapy, Imprezy, Kataster

Pomorscy geodeci o problemach administracji i wykonawców

Pod hasłem „Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji i współpraca środowisk geodezyjnych stymulatorem rozwoju nowoczesnej geodezji” odbyło się dwudniowe szkolenie zorganizowane przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku oraz pomorskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (Czapielsk nad jeziorem Łapińskim, 3-4 października).


Pomorscy geodeci o problemach administracji i wykonawców <br />
Pomorski WINGiK Krystian Kaczmarek i GGK Waldemar Izdebski
Pomorski WINGiK Krystian Kaczmarek i GGK Waldemar Izdebski

Celem spotkania było omówienie bieżących problemów w dziedzinie geodezji i kartografii, z jakimi zmagają się organy administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, a także wymiana doświadczeń dotyczących realizacji zadań organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski na przykładzie serwisu geoportal.gov.pl przedstawił możliwości zastosowania danych przestrzennych pochodzących z zasobów różnych organów państwowych. Omówił zmiany, jakie wprowadza nowe rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (DzU z 2019 r. poz. 1846). Poinformował też o zmianach dotyczących wydawania dzienników praktyki zawodowej oraz dokumentowaniu praktyki zawodowej przez osoby ubiegające się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, a także o zmianach w przeprowadzaniu egzaminów. Na zakończenie wskazał kierunki zmian przepisów, jakie mają być wprowadzone w najbliższym czasie do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Pomorski WINGiK Krystian Kaczmarek w swojej prezentacji przedstawił historię budowy systemów informacyjnych oraz informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w województwie. Omówił działania, które podjął – sprawując wówczas funkcję geodety województwa pomorskiego, dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – od czerwca 1999 roku w celu stworzenia nowoczesnego centrum informacji przestrzennej w województwie.

Geodeta powiatu puckiego Marek Cygiert przedstawił stan zaawansowania prac nad objęciem ewidencją gruntów i budynków obszarów Zatoki Puckiej i części Zatoki Gdańskiej. Omówił działania podjęte pomiędzy powiatem puckim, nowodworskim, gminą miastem Gdynią, gminą miastem Gdańskiem oraz gminą miastem Sopotem w porozumieniu partnerskim, którego celem jest objęcie EGiB gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, dokonanie ich podziału i przypisanie poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego.

Zaawansowane struktury obliczeniowe i informacyjne dla danych przestrzennych były z kolei tematem wystąpienia wiceprezesa OPEGIEKA w Elblągu Adama Augustynowicza, który wyjaśnił przy okazji, że spółka dołączyła do wąskiego grona komercyjnych jednostek naukowych posiadających status centrum badawczo-rozwojowego. Jak zaznaczył, działalność badawczo-rozwojowa stała się konieczna, żeby nadążyć za postępem. Prelegent wskazał, że ogromne ilości danych obrazowych z kamer fotogrametrycznych oraz chmury punktów multispektralnego skanera laserowego są opracowywane za pomocą zaawansowanych procesów rozpoznawania obrazu oraz sieci neuronowych.

Reprezentujący OPGK Gdańsk prezes zarządu Karol Kaim i dyrektor ds. produkcji i usług Magdalena Hryniuk w swojej prezentacji omówili narzędzia IT wspierające pracę Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wykonawców. Należą do nich rozwiązania informatyczne usprawniające pracę OPGK Gdańsk oraz produkty stworzone przez tę firmę dla innych podmiotów, m.in. walidatory danych BDOT, GESUT, EGiB, Strateg i metadanych operatów.

Bieżące problemy wykonawców prac geodezyjnych napotykane w kontaktach z administracją szczebla powiatowego były tematem wystąpienia Michała Pellowskiego z Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego. Poruszył on temat weryfikacji opracowań geodezyjnych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zdaniem prelegenta pracownicy powiatów w niektórych przypadkach interpretują przepisy prawa na niekorzyść wykonawców prac geodezyjnych. Obecni na szkoleniu pracownicy powiatów nie zgadzali się z tą tezą. Przywołane zostały również terminy weryfikacji opracowań geodezyjnych. Zdaniem wykonawców zdecydowanie zbyt długie w niektórych starostwach. W wystąpieniu wskazano również pracownikom starostw zaniedbania w prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wystąpienie to wywołało ożywioną dyskusję.

Następnie przedstawiciel firmy Canon zaprezentował rozwiązania oferowane dla służby geodezyjnej, w tym najnowsze plotery i omówił parametry techniczne tych urządzeń. Dla starostw uruchomiony został ponadto program wymiany urządzeń ważny do końca października br.

Drugiego dnia spotkania zaplanowano naradę roboczą pomorskiego WINGiK-a. Pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku opracowali zagadnienia problemowe zgłaszane przed naradą przez geodetę województwa i geodetów powiatowych. I tak kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii WINGiK Andrzej Żylis przedstawił wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym m.in.: zależności między ewidencją gruntów i budynków a zapisami uproszczonego planu urządzenia lasu, problemy występujące z nadawaniem atrybutu STB punktowi granicznemu, a także zagadnienia związane z mapami z projektem podziału nieruchomości.

Zastępca Kierownika Oddziału Geodezji i Kartografii WINGiK Janina Peliksza-Tanan omówiła wybrane elementy postępowania administracyjnego, które mają wpływ na poprawność wydanej decyzji w postępowaniu administracyjnym. Zagadnienia te zostały opracowane na podstawie stwierdzonych uchybień, których dopuszczały się organy I instancji podczas prowadzenia postępowania administracyjnego. W drugiej części prezentacji znalazły się problemy dotyczące prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, m.in. ujawnianie budynków lub zmian w danych budynkowych na podstawie operatów technicznych przy braku dokumentacji architektoniczno-budowlanej.

Natomiast wybranych zagadnień z zakresu tworzenia map do celów projektowych w świetle obowiązujących przepisów dotyczyła prezentacja Tomasza Kuźmickiego z WINGiK w Gdańsku. Wykazane zostały różnice dotyczące tworzenia tego rodzaju map znajdujące się w przepisach obowiązujących w geodezji i kartografii oraz w budownictwie.

Po zakończeniu dyskusji pomorski WINGiK Krystian Kaczmarek wyraził nadzieję, że narada wyjaśniła wiele problemów, a tym samym będzie miała wpływ na lepszą współpracę dla dobra geodezji i kartografii. W naradzie uczestniczyli m.in. wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski, geodeta województwa pomorskiego Tomasz Jewsienia oraz prezes Gdańskiego Oddziału SGP Ryszard Rus.

Źródło: WINGiK w Gdańsku


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
hmm Narada wingik, czyli oficjałka, aż tu nagle Opegieka, Canon i OPGK GD wchodzą z prezentacjami reklamowymi. Czegoś chyba nie rozumiem...

reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt