wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2019-10-11| Geodezja, Mapy, Imprezy, Kataster

Pomorscy geodeci o problemach administracji i wykonawców

Pod hasłem „Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji i współpraca środowisk geodezyjnych stymulatorem rozwoju nowoczesnej geodezji” odbyło się dwudniowe szkolenie zorganizowane przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Gdańsku oraz pomorskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego (Czapielsk nad jeziorem Łapińskim, 3-4 października).


Pomorscy geodeci o problemach administracji i wykonawców <br />
Pomorski WINGiK Krystian Kaczmarek i GGK Waldemar Izdebski
Pomorski WINGiK Krystian Kaczmarek i GGK Waldemar Izdebski

Celem spotkania było omówienie bieżących problemów w dziedzinie geodezji i kartografii, z jakimi zmagają się organy administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonawcy prac geodezyjnych i kartograficznych, a także wymiana doświadczeń dotyczących realizacji zadań organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski na przykładzie serwisu geoportal.gov.pl przedstawił możliwości zastosowania danych przestrzennych pochodzących z zasobów różnych organów państwowych. Omówił zmiany, jakie wprowadza nowe rozporządzenie ministra inwestycji i rozwoju z 20 września 2019 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii (DzU z 2019 r. poz. 1846). Poinformował też o zmianach dotyczących wydawania dzienników praktyki zawodowej oraz dokumentowaniu praktyki zawodowej przez osoby ubiegające się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, a także o zmianach w przeprowadzaniu egzaminów. Na zakończenie wskazał kierunki zmian przepisów, jakie mają być wprowadzone w najbliższym czasie do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Pomorski WINGiK Krystian Kaczmarek w swojej prezentacji przedstawił historię budowy systemów informacyjnych oraz informatyzacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w województwie. Omówił działania, które podjął – sprawując wówczas funkcję geodety województwa pomorskiego, dyrektora Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – od czerwca 1999 roku w celu stworzenia nowoczesnego centrum informacji przestrzennej w województwie.

Geodeta powiatu puckiego Marek Cygiert przedstawił stan zaawansowania prac nad objęciem ewidencją gruntów i budynków obszarów Zatoki Puckiej i części Zatoki Gdańskiej. Omówił działania podjęte pomiędzy powiatem puckim, nowodworskim, gminą miastem Gdynią, gminą miastem Gdańskiem oraz gminą miastem Sopotem w porozumieniu partnerskim, którego celem jest objęcie EGiB gruntów pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, dokonanie ich podziału i przypisanie poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego.

Zaawansowane struktury obliczeniowe i informacyjne dla danych przestrzennych były z kolei tematem wystąpienia wiceprezesa OPEGIEKA w Elblągu Adama Augustynowicza, który wyjaśnił przy okazji, że spółka dołączyła do wąskiego grona komercyjnych jednostek naukowych posiadających status centrum badawczo-rozwojowego. Jak zaznaczył, działalność badawczo-rozwojowa stała się konieczna, żeby nadążyć za postępem. Prelegent wskazał, że ogromne ilości danych obrazowych z kamer fotogrametrycznych oraz chmury punktów multispektralnego skanera laserowego są opracowywane za pomocą zaawansowanych procesów rozpoznawania obrazu oraz sieci neuronowych.

Reprezentujący OPGK Gdańsk prezes zarządu Karol Kaim i dyrektor ds. produkcji i usług Magdalena Hryniuk w swojej prezentacji omówili narzędzia IT wspierające pracę Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wykonawców. Należą do nich rozwiązania informatyczne usprawniające pracę OPGK Gdańsk oraz produkty stworzone przez tę firmę dla innych podmiotów, m.in. walidatory danych BDOT, GESUT, EGiB, Strateg i metadanych operatów.

Bieżące problemy wykonawców prac geodezyjnych napotykane w kontaktach z administracją szczebla powiatowego były tematem wystąpienia Michała Pellowskiego z Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego. Poruszył on temat weryfikacji opracowań geodezyjnych przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zdaniem prelegenta pracownicy powiatów w niektórych przypadkach interpretują przepisy prawa na niekorzyść wykonawców prac geodezyjnych. Obecni na szkoleniu pracownicy powiatów nie zgadzali się z tą tezą. Przywołane zostały również terminy weryfikacji opracowań geodezyjnych. Zdaniem wykonawców zdecydowanie zbyt długie w niektórych starostwach. W wystąpieniu wskazano również pracownikom starostw zaniedbania w prowadzeniu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wystąpienie to wywołało ożywioną dyskusję.

Następnie przedstawiciel firmy Canon zaprezentował rozwiązania oferowane dla służby geodezyjnej, w tym najnowsze plotery i omówił parametry techniczne tych urządzeń. Dla starostw uruchomiony został ponadto program wymiany urządzeń ważny do końca października br.

Drugiego dnia spotkania zaplanowano naradę roboczą pomorskiego WINGiK-a. Pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gdańsku opracowali zagadnienia problemowe zgłaszane przed naradą przez geodetę województwa i geodetów powiatowych. I tak kierownik Oddziału Geodezji i Kartografii WINGiK Andrzej Żylis przedstawił wybrane zagadnienia z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym m.in.: zależności między ewidencją gruntów i budynków a zapisami uproszczonego planu urządzenia lasu, problemy występujące z nadawaniem atrybutu STB punktowi granicznemu, a także zagadnienia związane z mapami z projektem podziału nieruchomości.

Zastępca Kierownika Oddziału Geodezji i Kartografii WINGiK Janina Peliksza-Tanan omówiła wybrane elementy postępowania administracyjnego, które mają wpływ na poprawność wydanej decyzji w postępowaniu administracyjnym. Zagadnienia te zostały opracowane na podstawie stwierdzonych uchybień, których dopuszczały się organy I instancji podczas prowadzenia postępowania administracyjnego. W drugiej części prezentacji znalazły się problemy dotyczące prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, m.in. ujawnianie budynków lub zmian w danych budynkowych na podstawie operatów technicznych przy braku dokumentacji architektoniczno-budowlanej.

Natomiast wybranych zagadnień z zakresu tworzenia map do celów projektowych w świetle obowiązujących przepisów dotyczyła prezentacja Tomasza Kuźmickiego z WINGiK w Gdańsku. Wykazane zostały różnice dotyczące tworzenia tego rodzaju map znajdujące się w przepisach obowiązujących w geodezji i kartografii oraz w budownictwie.

Po zakończeniu dyskusji pomorski WINGiK Krystian Kaczmarek wyraził nadzieję, że narada wyjaśniła wiele problemów, a tym samym będzie miała wpływ na lepszą współpracę dla dobra geodezji i kartografii. W naradzie uczestniczyli m.in. wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski, geodeta województwa pomorskiego Tomasz Jewsienia oraz prezes Gdańskiego Oddziału SGP Ryszard Rus.

Źródło: WINGiK w Gdańsku


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
hmm Narada wingik, czyli oficjałka, aż tu nagle Opegieka, Canon i OPGK GD wchodzą z prezentacjami reklamowymi. Czegoś chyba nie rozumiem...
 3 
 4 
odpowiedz zgłoświadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Sztuczna inteligencja kartuje drogi
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter Instagram RSS