wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Mobilne skanowanie na Motławie
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama
|2019-07-11| Prawo

Sąd rozsądza, starosta ewidencjonuje

W lipcowym wydaniu miesięcznika GEODETA radca prawny Grzegorz Ninard pisze o wypowiedzeniu umowy dzierżawy w postępowaniu aktualizacyjnym. Wprawdzie projekt nowelizacji Pgik przewiduje, że dzierżawy nie będą już wykazywane w EGiB, ale zanim nowela wejdzie w życie, parę kazusów z dzierżawami może się jeszcze w Polsce przydarzyć. A o ewentualnych konsekwencjach zmian w ustawie napiszemy w sierpniowym GEODECIE.


Sąd rozsądza, starosta ewidencjonuje
Właściciel nieruchomości będący jednocześnie wydzierżawiającym złożył wniosek o dokonanie aktualizacji danych ewidencyjnych o umowie dzierżawy poprzez wykreślenie z ewidencji gruntów i budynków (EGiB) ujawnionej umowy dzierżawy wobec jej rozwiązania. Dzierżawa ta nie była ujawniana w księdze wieczystej, nie zastosowano do zawarcia umowy formy aktu notarialnego. Rozwiązanie nastąpiło w wyniku złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Do wniosku nie zostały dołączone żadne dokumenty potwierdzające zasadność żądania.

? Tryb aktualizacji i co z niego wynika

Wydzierżawiającym jest w omawianym przypadku właściciel nieruchomoś­ci, ma więc prawo do składania wnios­ków o dokonanie aktualizacji danych ewidencyjnych na podstawie art. 24 ust. 2a pkt 2 w zw. z art. 20 ust. 2 pkt 1 Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Pgik). Skoro zatem wniosek pochodzi od osoby uprawnionej, starosta ma obowiązek zareagować.

Aktualizację EGiB można prowadzić (w ujęciu formalnym) w dwóch trybach: w drodze czynności materialno-technicznej oraz w drodze decyzji administracyjnej. Ponieważ obecnie aktualizacja w drodze decyzji administracyjnej jest regułą, a w drodze czynności materialno-technicznej wyjątkiem, w pierwszej kolejnoś­ci starosta ustala, czy wniosek strony można zrealizować w drodze czynności materialno-technicznej. Innymi słowy, starosta weryfikuje, czy wniosek aktualizacyjny mieści się w którejś z przesłanek wskazanych expressis verbis w art. 24 ust. 2b pkt 1 Pgik.

Jednak żadna z przesłanek zawartych we wskazanym przepisie nie znajdzie w omawianym przypadku zastosowania, ponieważ:
1) rozwiązanie umowy dzierżawy nie wynika z przepisu prawa,
2) nie była ona objęta wpisem w księdze wieczystej,
3) jej rozwiązanie nie jest wynikiem orzeczenia sądowego,
4) w takich sprawach (tj. dotyczących zawiązania lub rozwiązania umowy dzierżawy) nie wydaje się decyzji administracyjnych,
5) nie skorzys­tano z formy aktu notarialnego,
6) sprawa nie dotyczy dziedziczenia,
7) nie dotyczy również spraw objętych prawem budowlanym,
8) ani zawarcie, ani rozwiązanie umowy dzierżawy nie jest objęte wpisem w innym rejestrze publicznym,
9) co prawda został złożony wniosek, ale ani zawarcie, ani rozwiązanie umowy dzierżawy (jakkolwiek nie byłoby to dokumentowane) nie stanowi pracy geodezyjnej i nie tworzy się na te okoliczności dokumentacji geodezyjnej.

Tym samym złożony wniosek (skoro nie może być zrealizowany czynnością materialno-techniczną) wszczyna postępowanie administracyjne, które musi zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnej, o czym wprost stanowi art. 24 ust. 2b pkt 2 (przy decyzji pozytywnej) oraz ust. 2c (przy decyzji negatywnej) Pgik.

Tak też starosta uczynił. Postępowanie zostało wszczęte. W jego toku dzierżawca zakwestionował jednak prawidłowość wypowiedzenia umowy. Starosta doszedł do wniosku, że w sprawie powstał spór co do istnienia prawa (wynikającego z umowy dzierżawy) do nieruchomości, w związku z czym nie może on jako organ ewidencyjny tego sporu rozstrzygnąć i...


Pełna treść artykułu w lipcowym wydaniu miesięcznika GEODETA

? Zamów wersję papierową ? Zamów wersję cyfrową

Redakcja


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
dzierżawa Jak w każdej umowie występują co najmniej 2 strony i na coś się umawiają. Przy zgodnym stanowisku taka umowa może być rozwiązana. Jednostronnie tylko przez Sąd. Przecież dzierżawca mógł zainwestować np. w sprzęt rolniczy, chyba że takie zapisy są w umowie na co prawie nikt nie zwraca uwagi tylko kilka zdań i tak wygląda umowa.zobacz też:reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt