wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Wysokorozdzielcze wideo z satelity SkySat-1
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama
|2019-07-10| Prawo

Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Zdecydowaliśmy się na przygotowanie nowej ustawy, bo obecne Pzp z 2004 r. nowelizowano już kilkadziesiąt razy, przez co stało się ono mało czytelne – mówi minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Wczoraj (9 lipca) Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy Prawo zamówień publicznych oraz projekt ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych. Oba dokumenty przedłożone zostały właśnie przez ministra przedsiębiorczości i technologii.


Rząd przyjął projekt nowego Prawa zamówień publicznych

– Prace nad propozycją nowego prawa trwały ponad 2,5 roku. Przygotowanie projektu poprzedziła ogólna koncepcja zmian, którą poddaliśmy szerokim prekonsultacjom. Wniosek, jaki płynął z tych spotkań, był taki, że uczestnicy rynku nie chcą być pozostawieni sami sobie, a obecny system wymaga wielu zmian. Następnie powstał projekt ustawy, który również bardzo rzetelnie i długo konsultowaliśmy – wyjaśnia szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii.
Kształt projektu nowej ustawy jest wynikiem szerokich konsultacji z przedstawicielami wszystkich grup interesariuszy rynku zamówień publicznych. W toku rządowych prac nad projektem, nowe Prawo Zamówień Publicznych zyskało m.in. pozytywną ocenę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, a także akceptację Rady Dialogu Społecznego.

Najważniejsze kierunki zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to m.in.:
• Rozwiązania kładące nacisk na lepsze przygotowanie zamówienia (np. wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia; wprowadzenie obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań; zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcami na etapie przygotowania postępowania).
• Wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych.
• Zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców (poprzez: określenie zasad kształtowania umów; wprowadzenie katalogu klauzul niedozwolonych, np. dotyczących nadmiernych kar umownych; określenie obowiązkowych postanowień umownych czy wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia opartych o ceny materiałów).
• Usprawnienie postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą (co do zasady orzekać mają składy 3-osobowe; nastąpi też obniżka opłaty od skargi na orzeczenie KIO – dziś jest to pięciokrotność opłaty wniesionej do KIO, a ma być trzykrotność; wydłuży się z 7 do 14 dni termin na wniesienie takiej skargi).
• Jeden sąd ds. zamówień publicznych (miałby nim być Sąd Okręgowy w Warszawie).
• Zasada koncyliacji (wprowadzenie mechanizmu ugodowego załatwiania największych sporów między wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy; strony będą mogły zwrócić się do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP o szybkie rozstrzygnięcie sporu, zanim trafi on na drogę sądową, będzie to sposób tańszy i szybszy od sądu: rozwiązanie sporu nastąpi w ciągu dwóch miesięcy i umożliwi kontynuowanie realizacji umowy).

Projekt zostanie teraz skierowany do prac w Parlamencie. Zaproponowane przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Dotychczasowy przebieg prac nad nową ustawą można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

AW


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Ustawa PZP - najgłupsze przepisy w historii To może niech pani Emilewicz opracuje uniwersalny wzór umowy dla wszystkich, co uprości roz#$%!!jące się przepisy ustawy pzp.zobacz też:reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt