wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Wpływ aplikacji lokalizacyjnych na korki
blog
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Wiadomości|2019-01-25| GIS, Mapy

Powstaje GIS czwartorzędu Europy

IQUAME2500 to międzynarodowy projekt, w ramach którego powstanie system informacji przestrzennej dla wszystkich państw europejskich obejmujący geologię czwartorzędu. W warsztatch poświęconych temu przedsięwzięciu, które odbyły się w dniach 14-16 stycznia w Berlinie, uczestniczyli przedstawiciele Państwowego Instytutu Geologicznego.


Powstaje GIS czwartorzędu Europy
Celem projektu IQUAME2500 jest utworzenie interoperacyjnego systemu dla wszystkich państw europejskich, obejmującego geologię czwartorzędu Europy, w tym: powierzchniowe wydzielenia geologiczne, formy rzeźby terenu, zasięgi zlodowaceń, aktywne uskoki i inne. Odpowiednie warstwy tematyczne zostaną przygotowane w oparciu o dane pochodzące m.in. z Mapy Geologicznej Polski 1:200 000, Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, a także map pogranicza w różnych skalach wykonanych we współpracy bilateralnej z krajami ościennymi. Zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Niemiecką Służbę Geologiczną, mapa będzie semantycznie zgodna z dyrektywą INSPIRE oraz z międzynarodowym językiem wymiany danych geologicznych GeoSciML.

Podczas spotkania w Berlinie podsumowano dotychczasowe wyniki projektu oraz działalność członków grupy eksperckiej IQUAME. Obszernie dyskutowano na temat merytorycznej zawartości bazy danych IQUAME oraz technicznych aspektów przygotowania i harmonizacji danych. Znaczna część warsztatów poświęcona była także korelacji danych kartograficznych w obszarach przygranicznych.

W warszatatch w Berlinie uczestniczyli delegaci Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, którym przewodniczył prof. Leszek Marks z Zakładu Surowców Mineralnych i Kopalin Energetycznych. W skład delegacji weszły także dr Joanna Rychel, kierownik Zakładu Geologii Regionalnej, oraz mgr Katarzyna Jóźwik z Programu Kartografia Geologiczna i Geologia Regionalna.

Katarzyna Jóźwik w swoim wystąpieniu pt. „Works on the Polish contribution to the IQUAME project: methodology and problematic issues” zaprezentowała krótki przegląd wybranych produktów kartografii geologicznej PIG-PIB, które są wykorzystywane na potrzeby opracowania polskiej części IQUAME. Omówiła też metodykę prowadzonych prac ze szczególnym naciskiem na kwestie problematyczne związane z semantyczną harmonizacją danych i stosowaniem międzynarodowych słowników (IQUAME, INSPIRE, GeoSciML, OneGeology) do opisu danych geologicznych.

Efekty dotychczasowych prac PIG-PIB spotkały się z uznaniem członków grupy IQUAME. Zaowocowało to zgodą lidera projektu na wprowadzenie w słowniku stratygraficznym IQUAME zmian postulowanych przez przedstawicieli PIG-PIB oraz uzyskaniem cennych wskazówek dotyczących budowy bazy danych przestrzennych dla polskiej części opracowania.

Oficjalnymi patronami projektu są Komisja Mapy Geologicznej Świata (CGMW – Commission for the Geological Map of the World) i Międzynarodowa Unia Badań Czwartorzędu (INQUA – International Union for Quaternary Research).

Po zakończeniu prac Międzynarodowa Mapa Czwartorzędu Europy w skali 1:2 500 000 zostanie opublikowana na portalach BGR oraz CGMW w postaci usług przeglądania danych.

Źródło: PIG-PIB


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl

reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt