wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Podnoszenie mostu na budowie Świątyni Opatrzności Bożej
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama
|2018-09-14| Geodezja, Prawo

Opłata adiacencka na wadliwym podziale

Czy w sytuacji wadliwej decyzji podziałowej (niezgodność z MPZP) można nałożyć na właścicieli pierwotnej działki opłatę adiacencką ustalaną od wzrostu wartości nierucho­moś­ci, jaka warunkowo miała powstać w wyniku jej podziału? Odpowiedzi na to pytanie udziela sędzia Magdalena Durzyńska, opisując we wrześniowym wydaniu miesięcznika GEODETA kolejny przypadke z praktyki.


Opłata adiacencka na wadliwym podziale
Decyzją X z 22 grudnia 2014 r. prezydent miasta, działając na podstawie art. 93 ust. 1-3, art. 96 ust. 1, art. 97 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (obecnie tekst jednolity DzU z 2018 r., poz. 121; dalej jako uogn), zatwierdził projekt podziału nieruchomości objętej osobną księgą wieczystą, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 59 o powierzchni 0,1513 ha. W wyniku podziału powstały trzy działki gruntu o następujących powierzchniach:
• działka nr 59/1 – 0,0924 ha,
• działka nr 59/2 – 0,0184 ha (pod wewnętrzną drogę dojazdową),
• działka nr 59/3 – 0,0405 ha.

W sentencji decyzji wskazano ponadto, że projektowana działka nr 59/1 przeznaczona jest do połączenia z projektowaną działką nr 58/5 wydzieloną z osobnej księgi wieczystej decyzją Y prezydenta miasta również z 22 grudnia 2014 r., a po połączeniu (jak wprost wskazano w decyzji) będzie oznaczona jako projektowana działka gruntu nr 220 o powierzchni 0,1397 ha. Natomiast jeśli chodzi o projektowaną działkę nr 59/3, prezydent przyjął, że przeznaczona jest do połączenia z projektowaną działką nr 58/6 wydzieloną decyzją Y jw. i po połączeniu będzie oznaczona jako projektowana działka nr 221 o powierzchni 0,0939 ha. Jednocześnie prezydent zastrzegł, że „na podstawie art. 93 ust. 3 uogn przy wydzielaniu projektowanych działek należy zapewnić dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie odpowiednich służebności gruntowych przejścia i przejazdu lub nabycia udziałów w prawie włas­ności działek spełniających ten warunek”.

W uzasadnieniu decyzji podziałowej organ powołał się na: wniosek właścicieli, wynikający z KW tytuł własności i postanowienie pozytywnie opiniujące wstępny projekt podziału. Wskazał, że według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie mieszkaniowo-usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem MU, w której obowiązują m.in. następujące zasady zagospodarowania:
• istniejąca zabudowa mieszkaniowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie wyłącznie według zasad ustalonych w planie,
• dopuszcza się zabudowę jednorodzinną w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych,
• dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej wielkość nowo tworzonej działki powinna wynosić min. 500 m kw. (w przeliczeniu na każde istniejące lub projektowane mieszkanie); w szczególnych przypadkach wynikających z istniejących podziałów dopuszcza się powierzchnię działki mniejszą o 10%; szerokość frontu nowo tworzonej działki powinna wynosić min. 18 m,
• dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej (jednego segmentu) wielkość nowo tworzonej działki powinna wynosić min. 400 m kw.; w szczególnych przypadkach wynikających z istniejących podziałów dopuszcza się powierzchnię działki mniejszą o 10%; szerokość frontu nowo tworzonej działki powinna wynosić min. 11 m,
• prywatne drogi dojazdowe powinny spełniać wymogi przepisów szczególnych.
Dalej organ uznał, że opracowany przez geodetę uprawnionego projekt podziału zgodny jest z ustaleniami MPZP i odpowiada wymogom formalnym, dlatego z mocy powołanych przepisów prawa „należało go zatwierdzić”.

Następnie w kwietniu 2016 r., działając na podstawie art. 98a ust. 1 oraz art. 148 ust. 1, 2 i 3 uogn oraz uchwały rady miasta w sprawie okreś­lenia stawki procentowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, prezydent miasta ustalił 30-procentową opłatę adiacencką od właścicieli...

Pełna treść artykułu we wrześniowym wydaniu miesięcznika GEODETA
• Zamów wersję papierową • Zamów wersję cyfrową

Redakcja


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_plzobacz też:reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt