wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Testy skanera SPL w Kopenhadze
blog
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Wiadomości|2018-09-14| Geodezja, Prawo

Opłata adiacencka na wadliwym podziale

Czy w sytuacji wadliwej decyzji podziałowej (niezgodność z MPZP) można nałożyć na właścicieli pierwotnej działki opłatę adiacencką ustalaną od wzrostu wartości nierucho­moś­ci, jaka warunkowo miała powstać w wyniku jej podziału? Odpowiedzi na to pytanie udziela sędzia Magdalena Durzyńska, opisując we wrześniowym wydaniu miesięcznika GEODETA kolejny przypadke z praktyki.


Opłata adiacencka na wadliwym podziale
Decyzją X z 22 grudnia 2014 r. prezydent miasta, działając na podstawie art. 93 ust. 1-3, art. 96 ust. 1, art. 97 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (obecnie tekst jednolity DzU z 2018 r., poz. 121; dalej jako uogn), zatwierdził projekt podziału nieruchomości objętej osobną księgą wieczystą, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 59 o powierzchni 0,1513 ha. W wyniku podziału powstały trzy działki gruntu o następujących powierzchniach:
• działka nr 59/1 – 0,0924 ha,
• działka nr 59/2 – 0,0184 ha (pod wewnętrzną drogę dojazdową),
• działka nr 59/3 – 0,0405 ha.

W sentencji decyzji wskazano ponadto, że projektowana działka nr 59/1 przeznaczona jest do połączenia z projektowaną działką nr 58/5 wydzieloną z osobnej księgi wieczystej decyzją Y prezydenta miasta również z 22 grudnia 2014 r., a po połączeniu (jak wprost wskazano w decyzji) będzie oznaczona jako projektowana działka gruntu nr 220 o powierzchni 0,1397 ha. Natomiast jeśli chodzi o projektowaną działkę nr 59/3, prezydent przyjął, że przeznaczona jest do połączenia z projektowaną działką nr 58/6 wydzieloną decyzją Y jw. i po połączeniu będzie oznaczona jako projektowana działka nr 221 o powierzchni 0,0939 ha. Jednocześnie prezydent zastrzegł, że „na podstawie art. 93 ust. 3 uogn przy wydzielaniu projektowanych działek należy zapewnić dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie odpowiednich służebności gruntowych przejścia i przejazdu lub nabycia udziałów w prawie włas­ności działek spełniających ten warunek”.

W uzasadnieniu decyzji podziałowej organ powołał się na: wniosek właścicieli, wynikający z KW tytuł własności i postanowienie pozytywnie opiniujące wstępny projekt podziału. Wskazał, że według ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie mieszkaniowo-usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem MU, w której obowiązują m.in. następujące zasady zagospodarowania:
• istniejąca zabudowa mieszkaniowa może podlegać wymianie, rozbudowie i przebudowie wyłącznie według zasad ustalonych w planie,
• dopuszcza się zabudowę jednorodzinną w formie budynków wolnostojących i bliźniaczych,
• dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej wielkość nowo tworzonej działki powinna wynosić min. 500 m kw. (w przeliczeniu na każde istniejące lub projektowane mieszkanie); w szczególnych przypadkach wynikających z istniejących podziałów dopuszcza się powierzchnię działki mniejszą o 10%; szerokość frontu nowo tworzonej działki powinna wynosić min. 18 m,
• dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej (jednego segmentu) wielkość nowo tworzonej działki powinna wynosić min. 400 m kw.; w szczególnych przypadkach wynikających z istniejących podziałów dopuszcza się powierzchnię działki mniejszą o 10%; szerokość frontu nowo tworzonej działki powinna wynosić min. 11 m,
• prywatne drogi dojazdowe powinny spełniać wymogi przepisów szczególnych.
Dalej organ uznał, że opracowany przez geodetę uprawnionego projekt podziału zgodny jest z ustaleniami MPZP i odpowiada wymogom formalnym, dlatego z mocy powołanych przepisów prawa „należało go zatwierdzić”.

Następnie w kwietniu 2016 r., działając na podstawie art. 98a ust. 1 oraz art. 148 ust. 1, 2 i 3 uogn oraz uchwały rady miasta w sprawie okreś­lenia stawki procentowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, prezydent miasta ustalił 30-procentową opłatę adiacencką od właścicieli...

Pełna treść artykułu we wrześniowym wydaniu miesięcznika GEODETA
• Zamów wersję papierową • Zamów wersję cyfrową

Redakcja


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_plzobacz też:reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt