wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Jak oszukać GPS?
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama
|2018-09-12| Geodezja, Prawo, Kataster

Wiata czy nie?

We wrześniowym wydaniu miesięcznika GEODETA publikujemy kolejny artykuł prezentujący wieloletnie doświadczenia Urzędu Miasta Krakowa w prowadzeniu ewidencji gruntów i budynków. Autorzy z Wydziału Geodezji UMK – Maria Kolińska, Dorota Michalik i Mariusz Suwaj – w lipcu przedstawili m.in. wątpliwości związane z konturem budynku, w sierpniu zajęli się powierzchnią zabudowy w kontekście budynków podziemnych oraz atrybutami funkcji użytkowych budynku. Tym razem zajmują się problematyką związaną ze szczególnym rodzajem budynku – wiatami.


Wiata czy nie?
Poruszona we wszystkich trzech częściach artykułu tematyka aktualizacji danych EGiB w zakresie budynków ma na celu pokazanie skali problemów związanych z prowadzeniem tego rejestru. W dużej aglomeracji wyzwania te są chlebem powszednim zarówno dla organów prowadzących bazy danych PZGiK, jak i geodetów wykonawców.

Wiemy już, że brak jednolitości i konsekwencji w definiowaniu funkcji użytkowych budynków wynikający z różnic w przepisach, na podstawie których następuje kwalifikacja funkcji użytkowej budynku oraz aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB), jest źródłem wielu nieporozumień i błędów. W znacznym stopniu komplikuje też wykonanie różnych prac geodezyjnych (takich jak inwentaryzacje powykonawcze, bieżące aktualizacje EGiB, modernizacje EGiB), a w konsekwencji – prowadzenie ewidencji przez starostę.

• Wiata jako szczególny rodzaj budynku

Kontynuując rozważania dotyczące budynków z punktu widzenia aktualizacji EGiB, warto wspomnieć o wiatach. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia ws. ewidencji gruntów i budynków budynkiem będzie taki obiekt budowlany, który jest budynkiem w rozumieniu przepisów rozporządzenia ws. Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB). W myśl tego aktu obiekty budowlane to konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych. Budynki są to natomiast zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzys­tywane dla potrzeb stałych. Przystosowane są do przebywania ludzi, zwierząt i ochrony przedmiotów.

Za szczególny rodzaj budynku rozporządzenie ws. PKOB uznaje wiatę, definiując, że jest budynkiem stanowiącym pomieszczenie naziemne, nieobudowane ścianami ze wszystkich stron lub nawet w ogóle ścian pozbawione. Podążając za tym przepisem, w znowelizowanym rozporządzeniu ws. EGiB wprowadzono w przypadku obiektu budynek dodatkowy atrybut typu Boolean „czyWiata” wskazujący, czy dany budynek jest wiatą, czy nie. Ponadto w § 78 ust. 4 oraz 5 tego rozporządzenia wskazano, jakich wiat nie należy wykazywać w EGiB. W ustępie 4 podano warunek odnoszący się do powierzchni zabudowy wiaty, a także liczby wiat w powiązaniu z powierzchnią działki oraz rodzajem nieruchomości. Ustęp 5 mówi natomiast o wiatach przystankowych oraz innych wiatach o podobnym przeznaczeniu, ponieważ obiekty te są treścią bazy BDOT500, a nie EGiB.

Warunek podany w ust. 4 jest dość kłopotliwy i może być w różny sposób interpretowany przy kwalifikacji, czy dana wiata powinna podlegać ujawnieniu w EGiB. Podobnie użyte w ust. 5 sformułowanie „oraz innych wiat o podobnym przeznaczeniu” może być różnie interpretowane. Jedni ograniczą te obiekty wyłącznie do typowych obiektów związanych z komunikacją (wiaty peronowe i przystankowe), ewentualnie rozszerzając je o niewielkich rozmiarów obiekty stanowiące lekkie konstrukcje z zadaszeniem (np. wiaty dla wózków sklepowych przy supermarketach). Inni natomiast włączą w nie większe zadaszone parkingi, wiaty magazynowe itp., uzasadniając, że ich przeznaczenie jest bardzo podobne do wiat przystankowych lub peronowych i zasadniczo służy wyłącznie ochronie ludzi lub przedmiotów od słońca i deszczu...

Pełna treść artykułu we wrześniowym wydaniu miesięcznika GEODETA
• Zamów wersję papierową • Zamów wersję cyfrową

Redakcja


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Ponoć w przypadku problemu wystarczy zamknąć oczy, a ten znika. Legislacja celem rozwiązywania takich problemów dodaje kolejne punkty i litery, co oczywiście zwiększa przychody podczas egzaminu na uprawnienia.

Budynek A ja jestem ciekaw ile już prac doktorskich napisano nt. "c Co to jest budynek w świetle polskich przepisów"

... Sprawa z plandeka jest poważna nie można jej bagatelizować.Jak wiadomo egib jest podstawa do określenia podatków. Majac na uwadze tylko szczątkowe informacje, które zostały przedstawione w poście poniżej należy jednak stwierdzić, ze była to wiata.Jak wiadomo wiata jest szczególnym rodzajem budynku według pkob i podlega ujawnieniu w egib. Pale stanowią podpory zaś plandeka stanowi dach, sprawa jest jednoznaczna jeżeli kontur ww. Przekracza 50m2.A czy jest to budynek w rozumieniu prawa budowlanego? Otóż jest! O ile jest pod dachem-plandeka obornik który tworzy przegrody budowlane. Po wywiezienu obornika nalezy sporządzić dokumentacje do egib.Po ponownym wprowadzeniu obornika nalezy sporzadzic odpowiednia dokumentacje. Starosta na podstawie wzde zaktualizuje egib. Środowisko geodezyjne od wielu lat domaga się wprowadzenia użytku Bo czyli grunty zabudowane na oborniku. Tylko idąc ta droga zawód odzyska prestiż.

Pomyślmy czy domek na drzewie to np. całoroczny domek dla ptaka, czy tylko letniskowy, gdy ptak odlatuje na zimę do kraju może mniej rozwiniętego w kwestii ewidencji. ale za to cieplejszego. Z bocianami jest na razie spokój, bo ich domki na słupach nie mają dachów. Na szczęście już sanuje się korony drzew w miastach i to się wszystko wykryje. Ale najpierw trzeba rozwiazać palące problemy w rozróżnianiu ganków od tarasów zakrytych i werand oraz wiatrołapów i ustalić sposób postępowania administracyjnego w sytuacji, gdy ktoś np. buduje daszek nad balkonem, w szczególności nad balkonem samonośnym na podporach lub wypełnia przestrzenie pomiędzy słupami wiaty płytą OSB albo folią. Znam z autopsji wstrząsający przykład, gdy rolnik dookoła płyty gnojowej z sobie wiadomych pobudek powbijał pale drewniane i całość przykrył plandeką, co było widoczne na ortofotomapie. Wierzcie na słowo: były 4 spotkania w terenie w tej sprawie, razem pomiarem i wizytacją audytorów poprawności modernizacji egb, rolnik pękał ze śmiechu

i co .... i dlatego geod to dziedzina naukowa !!! Jeszcze tylko obrona i jazda po konferencjach.

... Co do altanka sprawa trafiła do naczelnego sądu administracyjnego, wyrok ma zapaść do 2197 r.Z domkami nie jest już taką prostą sprawa,należy zauważyć że są one trwałe z gruntem związane,drzewo jest szczególnym rodzajem fundamentu, posiadają ściany i dach oraz przegrody budowlane.W świetle obowiązujących przepisów prawnych są zatem szczegolnym rodzajem budynku. Konturem budynku jest zaś prostokątny rzut na płaszczyznę poziomą korony drzewa, chyba że budynek jest posadowiony na modrzewiu to konturem budynku jest obrys pnia mierzony na wysokości 12,5 cm nad pierwszą gałęzią od strony północy geograficznej.Budynki te jak najbardziej podlegają ujawnieniu w egib na co wskazują liczne głosy ekspertów.W wykazie zmian danych ewidencyjnych należy zamieścić informacje dodatkowa o ilości liści i igieł jeśli liście igły są wyraźne, jeśli nie są ilość liści i igieł przyjmuje się na podstawie stanu z ostatnich 10 lat.O liczeniu liści należy poinformować właścicieli gruntów sąsiednich i spisać protok

a altanki? a co z domkiem na drzewie?

... Czy ludzie nie mają innych problemów? Tworzy się tomy nikomu do niczego nie potrzebnych przepisów a potem bohatersko się rozwiązuje problemy które się stworzyło.

8 komentarzyzobacz też:reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt